OpenGL v Delphi 4Barvy

Příklad a zdroják ke stažení (225k)

V tomto tutorialu se dozvíte, jak vytvořit barevné objekty.

Skoro celý zdroják je stejný jako v předešlém tutorialu (První trojúhelník), akorát jsem do procedury DrawTriangles() vložil OpenGL příkaz glColor3f();
procedure DrawTriangles;
begin
 glPushMatrix;  //začátek prostorové matice
 glTranslatef(-1.5,0.0,-6.0);  //pohni trojúhelníkem o 1.5 doleva o 6.0 od kamery
 glBegin(GL_TRIANGLES);  //začni vykreslovat trojúhelník
  glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);  //červená barva
  glVertex3f( 0.0, 1.0, 0.0);  //horní bod
  glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);  //zelená barva
  glVertex3f(-1.0,-1.0, 0.0);  //dolní levý bod
  glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);  //modrá barva
  glVertex3f( 1.0,-1.0, 0.0);  //dolní pravý bod
 glEnd(); //ukonči vykreslování trojúhelníka
 glPopMatrix;  //konec prostorové matice
end;
Hodnoty jsou:
glColor3f(red,green,blue);
a zadávají se od 0 (minimální) do 1 (maximální)

Barva se může zadávat pro kažký bod objektu zvlášť. Pokud budeme chtít jen jednu barvu pro všechny body, tak stačí zadat jen jeden příkaz glColor3f() před první bod.

Stejný tutorial pro C++ najdete zde


První Trojúhelník 1D Textura
Home