OpenGL v C++ Builderu 5Barvy

Příklad a zdroják ke stažení (225k)

V tomto tutorialu se dozvíte, jak vytvořit barevné objekty.

Skoro celý zdroják je stejný jako v předešlém tutorialu (První trojúhelník), akorát jsem do funkce DrawTriangles() vložil OpenGL příkaz glColor3f();
void DrawTriangles(void)
{
  glTranslatef(-1.5f,0.0f,-6.0f);  //pohni trojúhelníkem o 1.5 doleva o 6.0 od kamery
  glBegin(GL_TRIANGLES);  //začni vykreslovat trojúhelnik
   glColor3f(1.0f,0.0f,0.0f);  //červená barva
   glVertex3f( 0.0f, 1.0f, 0.0f);  //horní bod
   glColor3f(0.0f,1.0f,0.0f);  //zelená barva
   glVertex3f(-1.0f,-1.0f, 0.0f);  //dolní levý bod
   glColor3f(0.0f,0.0f,1.0f);  //modrá barva
   glVertex3f( 1.0f,-1.0f, 0.0f);  //dolní pravý bod
  glEnd(); //ukonči vykreslování trojúhelníka
}
Hodnoty jsou:
glColor3f(red,green,blue);
a zadávají se od 0 (minimální) do 1 (maximální)

Barva se může zadávat pro kažký bod objektu zvlášť. Pokud budeme chtít jen jednu barvu pro všechny body, tak stačí zadat jen jeden příkaz glColor3f() před první bod.

Stejný tutorial pro Delphi najdete zde


První Trojúhelník 1D Textura
Home