OpenGL Game Tutorial
Visual C++ 6.0Načítání souborů 3DStudioMax (*.3ds)


Příklad a zdroják ke stažení (2 392 k)


Load 3DStudioMax souborů (*.3ds)
Vykreslení 3DS modelu
Načítání textur ze souboru (*.jpg)

glEnable( GL_TEXTURE_2D );
glDisable( GL_TEXTURE_2D );
glColor3ub();
glBindTexture();
glBegin( GL_TRIANGLES );
glBegin( GL_LINE_LOOP );
glEnd();
glNormal3f();
glTexCoord2f();
glVertex3f();
glGenTextures();
glTexParameteri();
glTexImage2D();
glPushMatrix();
glPopMatrix();
glTranslatef();
glEnable( GL_COLOR_MATERIAL );
Load 3DStudioMax souborů (*.3ds)

Zdrojový kód načítání a vykreslování modelů 3DS vytvořil kolega Jiří Studnička (Well), inpirovaný tutorialem od DigiBena. Já jsem jen popsal každý řádek kódu, trochu kód upravil a teď budu dělat chytrýho v tomto tutorialu.

Takže, na podrobný anglický popis fomátu (*.3ds) můžete mrknou zde. Všechny hodnoty tohoto formátu jsou uspořádány do bytového stromu. V každé větvi stromu jsou uloženy specifické hodnoty. Tento strom vypadá takto:


///////////////////////////////////////////
//                         ///
// * STROM BYTOVYCH DAT SOUBORU 3DS *   ///
//                         ///
///////////////////////////////////////////
//
//
//   MAIN3DS (0x4D4D)
//   |
//   +--EDIT3DS (0x3D3D)
//   | |
//   | +--EDIT_MATERIAL (0xAFFF)
//   | | |
//   | | +--MAT_NAME01 (0xA000) (See mli Doc)
//   | |
//   | +--EDIT_CONFIG1 (0x0100)
//   | +--EDIT_CONFIG2 (0x3E3D)
//   | +--EDIT_VIEW_P1 (0x7012)
//   | | |
//   | | +--TOP      (0x0001)
//   | | +--BOTTOM     (0x0002)
//   | | +--LEFT      (0x0003)
//   | | +--RIGHT     (0x0004)
//   | | +--FRONT     (0x0005)
//   | | +--BACK      (0x0006)
//   | | +--USER      (0x0007)
//   | | +--CAMERA     (0xFFFF)
//   | | +--LIGHT     (0x0009)
//   | | +--DISABLED    (0x0010)
//   | | +--BOGUS     (0x0011)
//   | |
//   | +--EDIT_VIEW_P2 (0x7011)
//   | | |
//   | | +--TOP      (0x0001)
//   | | +--BOTTOM     (0x0002)
//   | | +--LEFT      (0x0003)
//   | | +--RIGHT     (0x0004)
//   | | +--FRONT     (0x0005)
//   | | +--BACK      (0x0006)
//   | | +--USER      (0x0007)
//   | | +--CAMERA     (0xFFFF)
//   | | +--LIGHT     (0x0009)
//   | | +--DISABLED    (0x0010)
//   | | +--BOGUS     (0x0011)
//   | |
//   | +--EDIT_VIEW_P3 (0x7020)
//   | +--EDIT_VIEW1  (0x7001)
//   | +--EDIT_BACKGR  (0x1200)
//   | +--EDIT_AMBIENT (0x2100)
//   | +--EDIT_OBJECT  (0x4000)
//   | | |
//   | | +--OBJ_TRIMESH  (0x4100)
//   | | | |
//   | | | +--TRI_VERTEXL     (0x4110)
//   | | | +--TRI_VERTEXOPTIONS  (0x4111)
//   | | | +--TRI_MAPPINGCOORS   (0x4140)
//   | | | +--TRI_MAPPINGSTANDARD (0x4170)
//   | | | +--TRI_FACEL1      (0x4120)
//   | | | | |
//   | | | | +--TRI_SMOOTH      (0x4150)
//   | | | | +--TRI_MATERIAL     (0x4130)
//   | | | |
//   | | | +--TRI_LOCAL      (0x4160)
//   | | | +--TRI_VISIBLE     (0x4165)
//   | | |
//   | | +--OBJ_LIGHT  (0x4600)
//   | | | |
//   | | | +--LIT_OFF       (0x4620)
//   | | | +--LIT_SPOT       (0x4610)
//   | | | +--LIT_UNKNWN01     (0x465A)
//   | | |
//   | | +--OBJ_CAMERA  (0x4700)
//   | | | |
//   | | | +--CAM_UNKNWN01     (0x4710)
//   | | | +--CAM_UNKNWN02     (0x4720)
//   | | |
//   | | +--OBJ_UNKNWN01 (0x4710)
//   | | +--OBJ_UNKNWN02 (0x4720)
//   | |
//   | +--EDIT_UNKNW01 (0x1100)
//   | +--EDIT_UNKNW02 (0x1201)
//   | +--EDIT_UNKNW03 (0x1300)
//   | +--EDIT_UNKNW04 (0x1400)
//   | +--EDIT_UNKNW05 (0x1420)
//   | +--EDIT_UNKNW06 (0x1450)
//   | +--EDIT_UNKNW07 (0x1500)
//   | +--EDIT_UNKNW08 (0x2200)
//   | +--EDIT_UNKNW09 (0x2201)
//   | +--EDIT_UNKNW10 (0x2210)
//   | +--EDIT_UNKNW11 (0x2300)
//   | +--EDIT_UNKNW12 (0x2302)
//   | +--EDIT_UNKNW13 (0x2000)
//   | +--EDIT_UNKNW14 (0xAFFF)
//   |
//   +--KEYF3DS (0xB000)
//    |
//    +--KEYF_UNKNWN01 (0xB00A)
//    +--............. (0x7001) ( viewport, same as editor )
//    +--KEYF_FRAMES  (0xB008)
//    +--KEYF_UNKNWN02 (0xB009)
//    +--KEYF_OBJDES  (0xB002)
//      |
//      +--KEYF_OBJHIERARCH (0xB010)
//      +--KEYF_OBJDUMMYNAME (0xB011)
//      +--KEYF_OBJUNKNWN01 (0xB013)
//      +--KEYF_OBJUNKNWN02 (0xB014)
//      +--KEYF_OBJUNKNWN03 (0xB015)
//      +--KEYF_OBJPIVOT   (0xB020)
//      +--KEYF_OBJUNKNWN04 (0xB021)
//      +--KEYF_OBJUNKNWN05 (0xB022)
//
//
//
//


Podle tohoto bytového stromu si vytvoříme definice.

   // Struktura souboru je tvořena z bytového stromu. Každá větev tohoto stromu obsahuje specifickou
     // informaci o své délce v bytech.

     // Definuj základní kmen ( Chunk ), bytového stromu souboru
   #define PRIMARY    0x4D4D

   // Definuj hlavní větev bytového stromu
   #define OBJECTINFO  0x3D3D           // Obsahuje informace o skupině objektů. Objekt se nazývá též "Mesh" 
   #define VERSION    0x0002           // Obsahuje informace o verzi *.3ds souboru
   #define EDITKEYFRAME 0xB000           // Obsahuje infomace o animaci modelu

   // Definuj větev informací o objektu
   #define MATERIAL    0xAFFF          // Obsahuje informace o texturách
   #define OBJECT     0x4000          // Obsahuje informace o trojúhelnících, vrcholech, atd.

   // Definuj větev informací o materiálu
   #define MATNAME    0xA000           // Obsahuje informace o jménu materiálu
   #define MATDIFFUSE  0xA020           // Obsahuje info o barvě RGB materiálu
   #define MATMAP    0xA200           // Hlavička pro nový materiál
   #define MATMAPFILE  0xA300           // Info o jménu textury

   #define OBJECT_MESH  0x4100           // Info, zda se má vytvořit nová "Mesh", nový objekt

   // Definuj novou větev "Mesh". nový objekt
   #define OBJECT_VERTICES   0x4110        // Vrcholy objektu
   #define OBJECT_TRIANGLES  0x4120        // Trojúhelníky objektu
   #define OBJECT_MATERIAL   0x4130        // Info o materiálu, buď je tvořen z textury, nebo barvy
   #define OBJECT_UV      0x4140        // UV texturová koordinace

A struktury

   // Pomocná struktura pro definování 2D vektoru. Hodnota x = pf[0], y = pf[1]
   struct TVector2d
   {
     float pf[2];
   };

   // Struktura informací o větvích ( chunk ) 
   struct TChunk
   {
     unsigned short int ui_id;          // Identifikace větví 
     unsigned int ui_length;           // Délka větve
     unsigned int ui_bytes_read;         // Množství bytů potřebných pro čtení větve
   };

   // Struktura informací o trojúhelnících, ze kterých je každý objekt tvořen.
     // Struktura uchovává informace o souřadnicích
     // a texturových koordinacích vrcholů trojúhelníka.
   struct TTriangle
   {
     int i_vert_index[3];        // Informace o souřadnicích vrcholů trojúhelníka
     int i_coord_index[3];       // Informace o texturové koordinaci trojúhelníka
   };

   // Struktura informací o materialu. Obsahuje specifické jméno textury a pozici
     // obrazového souboru, ze kterého se textura tvoří. Struktura dále obsahuje
     // barvu objektu zadanou v R = uc_color[0], G = uc_color[1], B = uc_color[2].
     // Další hodnoty se nepoužívaj, ale eventuelně se použít mohou. Jde o informaci
     // o dlaždicovitém UV rozložení textury. 
   struct TMaterial
   {
     char c_tex_name[255];       // Jméno textury
     char c_tex_file_name[255];     // Cesta k obrázku, ze kterého se vytváří textura
     unsigned char uc_color[3];     // Barva objektu
     int  i_tex_id;           // the texture ID
     float f_u_tile_tex;         // "u" poměr dlaždicovitého rozložení textury (nepoužívá se)
     float f_v_tile_tex;         // "v" poměr dlaždicovitého rozložení textury (nepoužívá se)
     float f_u_offset_tex;        // "u" odchylky dlaždicovitého rozložení textury (nepoužívá se)
     float f_v_offset_tex;        // "v" odchylky dlaždicovitého rozložení textury (nepoužívá se)
   };

   // Struktura informací o objektu.
   struct TObject
   {
     int i_num_vert;       // Počet vrcholů objektu
     int i_num_triangle;     // Počet trojúhelníků objektu
     int i_num_tex_coord;     // Počet texturových koordinací objektu
     unsigned ui_material_id;   // Identifikátor materiálu (textury) objektu
     bool b_texture;        // Určuje zda je zapnuto, nebo vypnuto texturování objektu
     char c_name[255];       // Jméno objektu
     K_CVector *pvec_vert;    // Vrcholy objektů
     K_CVector *pvec_normal;   // Normálové vektory vrcholů objektů
     TVector2d *ptvec2d_coord;   // Texturová koordinace objektů
     TTriangle *pttriangle;    // Informace o trojúhelnících
   };

   // Struktura informací o modelu. Model je tvořen z jednoho, nebo několika objektů. 
   struct TModel
   {
     int i_num_objects;         // Počet objektů modelu
     int i_num_materials;        // Počet materiálů modelu
     vector<TMaterial> vtmaterial;   // Seznam informací o materiálech (textury a barvy)
     vector<TObject> vtobject;     // Seznam informací o objektech modelu
   };

Načítání souboru 3DS provádí funkce Load3ds(), která volá další pomocné funkce.

// Načti soubor *.3ds
bool K_CLoad3ds::Load3ds( TModel *ptmodel, char *pc_filename )
{
   char pc_msg[255] = {0};     // Pomocná proměnná která bude obsahovat text případné chybové hlášky

   // Otevři soubor 3DS
   pfileStream = fopen( pc_filename, "rb" );

   // Jestliže se soubor nepodařilo otevřít, tak vyhoď chybovou hlášku
   if( !pfileStream )
   {
     sprintf( pc_msg, "Unable to find the file: %s!", pc_filename );
     MessageBox(NULL, pc_msg, "Error", MB_OK);
     return false;
   }

   // Zkus číst první větev souboru, která obsahuje primární informace o identifikátoru souboru a jeho délce v bytech, jinak
   if( !ReadChunk(ptchunkCurrent ))
   {
     return false;   // Vyskoč z této funkce
   }

   // Jestliže id aktuální větve neodpovídá definované struktuře PRIMARY, tak vyhoď chybovou hlášku
   if ( ptchunkCurrent->ui_id != PRIMARY )
   {
     sprintf( pc_msg, "Unable to load PRIMARY chuck from file: %s!", pc_filename );
     MessageBox( NULL, pc_msg, "Error", MB_OK );
     return false;
   }

   // Začni načítat všechny hodnoty objektů
   ProcessNextChunk( ptmodel, ptchunkCurrent );

   // Vypočítej normálové vektory trojúhelníků, pro správné stínování
   ComputeNormals( ptmodel );

   // Vymaž všechny pomocné hodnoty z paměti a zavři obraz načítaného souboru
   CleanUp();

   return 0;
}

Funkce Load3ds() volá pomocnou funkci ProcessNextChunk(), která načte všechny hodnoty.

// Začni načítat všechny hodnoty objektů. Tato funkce je volána rekurzivně, to znamená z vnějšku vlastní funkce
bool K_CLoad3ds::ProcessNextChunk( TModel *ptmodel, TChunk *ptchunk_prev )
{
   TObject tobject_new = {0};      // Nová struktura objektu, která se používá se pro přídání seznamu objektů
   TMaterial tmaterial_new = {0};    // Nová struktura materiálu, která se používá se pro přídání seznamu materiálů
   unsigned short ui_version = 0;    // Proměnná uchovává verzi souboru
   int pi_buffer[50000] = {0};     // Proměnná uchovává načtená data

   ptchunkCurrent = new TChunk;     // Alokuj novou větev

   // Cykluj pokud množství bytů potřebných pro čtení větve je menší než délka větve
   while ( ptchunk_prev->ui_bytes_read < ptchunk_prev->ui_length )
   {
     // Zkus číst další větev, jinak
     if( !ReadChunk( ptchunkCurrent ))
     {
        return false;   // Vyskoč z funkce
     }

     // Zkontroluj ID větve
     switch ( ptchunkCurrent->ui_id )
     {
     case VERSION:   // Informace o verzi souboru

        // Čti verzi souboru
        ptchunkCurrent->ui_bytes_read += fread( &ui_version, 1, ptchunkCurrent->ui_length - ptchunkCurrent->ui_bytes_read, pfileStream);

        // Pokud je verze vyšší než 3, tak vyhoď chybovou hlášku
        if ( ui_version > 0x03 )
          MessageBox( NULL, "This 3DS file is over version 3 so it may load incorrectly", "Warning", MB_OK );
        break;   // Vyskoč z větve 

     case OBJECTINFO:   // Obsahuje informace o skupině objektů. Objekt se nazývá též "Mesh" 

        // Zkus číst další větev, jinak
        if( !ReadChunk( ptchunkTemp ))
        {
          return false;   // Vyskoč z funkce
        }

        // Získej verzi objektu
        ptchunkTemp->ui_bytes_read += fread( &ui_version, 1, ptchunkTemp->ui_length - ptchunkTemp->ui_bytes_read, pfileStream );

        // Přidej k velikosti načítaných dat, velikost dat informace o skupině objektů  
        ptchunkCurrent->ui_bytes_read += ptchunkTemp->ui_bytes_read;

        // Běž na další větev. Volej (rekurzivně) funkci, ve které se nacházíš
        ProcessNextChunk( ptmodel, ptchunkCurrent );
        break;   // Vyskoč z větve

     case MATERIAL:   // Obsahuje informace o materiálu

        // Přičti počet materiálů
        ptmodel->i_num_materials++;

        // Použij funkci STL "vector" třídy, která přidá novou strukturu materiálu do seznamu 
        ptmodel->vtmaterial.push_back( tmaterial_new );

        // Načti hodnoty materiálu
        ProcessNextMaterialChunk( ptmodel, ptchunkCurrent );
        break;   // Vyskoč z větve

     case OBJECT:   // Obsahuje informace o trojúhelnících, vrcholech, atd 

        // Přičti počet objektů
        ptmodel->i_num_objects++;

        // Použij funkci STL "vector" třídy, která přidá novou strukturu objektu do seznamu
        ptmodel->vtobject.push_back( tobject_new );

        // Vyplň druhým parametrem "0" obsah paměti, který je daný sizeof()
        memset( &( ptmodel->vtobject[ptmodel->i_num_objects - 1] ), 0, sizeof( TObject ));

        // Získej jméno objektu. Množství bytů jména objektu přidej k bytům aktuální větve.
        // GetString() čte data (jméno objektu) a vráťí délku celého řetězce
        ptchunkCurrent->ui_bytes_read += GetString( ptmodel->vtobject[ptmodel->i_num_objects - 1].c_name );

        // Načti všechny hodnoty objektu
        ProcessNextObjectChunk( ptmodel, &( ptmodel->vtobject[ptmodel->i_num_objects - 1] ), ptchunkCurrent );
        break;   // Vyskoč z větve

     case EDITKEYFRAME:   // Obsahuje infomace o animaci modelu

        // Tyto data nebudem načítát. Jde o infomace o animaci objektu.
               // Umíme již načítat animované souboru *.ms3d, takže to
               // ani potřebovat nebudeme

        // Přidej k množství bytů původní větve, množství bytů této větve
        ptchunkCurrent->ui_bytes_read += fread( pi_buffer, 1, ptchunkCurrent->ui_length - ptchunkCurrent->ui_bytes_read, pfileStream );
        break;   // Vyskoč z větve

     default:   // Pokud žádná větev neodpovídá, provádí se tato základní 

        // Přidej k množství bytů původní větve, množství bytů ignorované, nebo neznámé větve
        ptchunkCurrent->ui_bytes_read += fread( pi_buffer, 1, ptchunkCurrent->ui_length - ptchunkCurrent->ui_bytes_read, pfileStream );
        break;   // Vyskoč z větve
     }

     // Přidej k množství bytů původní větve, množství bytů větve aktuální 
     ptchunk_prev->ui_bytes_read += ptchunkCurrent->ui_bytes_read;
   }

   delete ptchunkCurrent;         // Uvolni paměť aktuální větve
   ptchunkCurrent = ptchunk_prev;     // Nastav původní větev jako aktuální

   return true;   // Pokud jsi došel až sem, tak vrať funkci true
}


Funkce ProcessNextChunk() opět volá další pomocné funkce, které finálně načítají hodnoty. Pomocná funkce ReadChunk() čte hodnoty identifikátorů (ID) aktuální větve a její délku.

// Čti větev souboru 
bool K_CLoad3ds::ReadChunk( TChunk *ptchunk )
{
   // Čti 2 bytovou informaci o ID souboru 
   ptchunk->ui_bytes_read = fread( &ptchunk->ui_id, 1, 2, pfileStream );

   // Čti 4 bytovou informaci o délce souboru
   ptchunk->ui_bytes_read += fread( &ptchunk->ui_length, 1, 4, pfileStream );

   if( !ptchunk->ui_bytes_read )   // Jestliže je špatný formát *.3ds, tak
   {
     MessageBox( NULL, "Invalid file format *.3ds", "Error", MB_OK | MB_ICONERROR );   // Zobraz chybovou zprávu a
     return false;     // Ukonči funkci
   }

   return true;   // Pokud vše proběhne OK, tak vrať funkci true
}

Pomocná funkce ProcessNextMaterialChunk() čte hodnoty materiálu.

// Načti hodnoty materiálu. Tato funkce je volána rekurzivně, to znamená z vnějšku vlastní funkce
bool K_CLoad3ds::ProcessNextMaterialChunk( TModel *ptmodel, TChunk *ptchunk_prev )
{
   int pi_buffer[50000] = {0};   // Proměnná uchovává načtená data

   ptchunkCurrent = new TChunk;   // Alokuj novou větev

   // Cykluj pokud množství bytů potřebných pro čtení větve je menší než délka větve
   while ( ptchunk_prev->ui_bytes_read < ptchunk_prev->ui_length )
   {
     // Zkus číst další větev, jinak
     if( !ReadChunk( ptchunkCurrent ))
     {
        return false;   // Vyskoč z funkce
     }

     // Zkontroluj ID větve
     switch ( ptchunkCurrent->ui_id )
     {
     case MATNAME:         // Obsahuje informace o jménu materiálu

        // Čti jméno textury
        ptchunkCurrent->ui_bytes_read += fread( ptmodel->vtmaterial[ptmodel->i_num_materials - 1].c_tex_name, 1, ptchunkCurrent->ui_length - ptchunkCurrent->ui_bytes_read, pfileStream );
        break;   // Vyskoč z větve

     case MATDIFFUSE:        // Obsahuje info o barvě RGB materiálu

        // Čti hodnoty barvy RGB materiálu
        ReadColorChunk( &( ptmodel->vtmaterial[ptmodel->i_num_materials - 1] ), ptchunkCurrent );
        break;   // Vyskoč z větve

     case MATMAP:          // Hlavička pro nový materiál

        // Načti další informace o novém materiálu. Volej funkci, ve které se nacházíš (rekurzivní volání)
        ProcessNextMaterialChunk( ptmodel, ptchunkCurrent );
        break;   // Vyskoč z větve

     case MATMAPFILE:        // Info o jménu textury

        // Načti jméno textury
        ptchunkCurrent->ui_bytes_read += fread( ptmodel->vtmaterial[ptmodel->i_num_materials - 1].c_tex_file_name, 1, ptchunkCurrent->ui_length - ptchunkCurrent->ui_bytes_read, pfileStream );
        break;   // Vyskoč z větve

     default:        // Pokud žádná větev neodpovídá, provádí se tato základní

        // Přidej k množství bytů původní větve, množství bytů ignorované, nebo neznámé větve
        ptchunkCurrent->ui_bytes_read += fread( pi_buffer, 1, ptchunkCurrent->ui_length - ptchunkCurrent->ui_bytes_read, pfileStream );
        break;   // Vyskoč z větve
     }

     // Přidej k množství bytů původní větve, množství bytů větve aktuální 
     ptchunk_prev->ui_bytes_read += ptchunkCurrent->ui_bytes_read;
   }

   delete ptchunkCurrent;       // Uvolni paměť aktuální větve
   ptchunkCurrent = ptchunk_prev;   // Nastav původní větev jako aktuální

   return true;     // Pokud jsi došel až sem, tak vrať funkci true
}

Pomocná funkce ProcessNextObjectChunk() čte hodnoty objektu.

// Načti hodnoty objektu. Tato funkce je volána rekurzivně, to znamená z vnějšku vlastní funkce 
bool K_CLoad3ds::ProcessNextObjectChunk( TModel *ptmodel, TObject *ptobject, TChunk *ptchunk_prev )
{
   int pi_buffer[50000] = {0};     // Proměnná uchovává načtená data

   // Alokuj novou větev
   ptchunkCurrent = new TChunk;

   // Cykluj pokud množství bytů potřebných pro čtení větve je menší než délka větve
   while ( ptchunk_prev->ui_bytes_read < ptchunk_prev->ui_length )
   {
     // Zkus číst další větev, jinak
     if( !ReadChunk( ptchunkCurrent ))
     {
        return false;   // Vyskoč z funkce
     }

     // Zkontroluj ID větve
     switch ( ptchunkCurrent->ui_id )
     {
     case OBJECT_MESH:       // Info, zda se má vytvořit nová "Mesh", nový objekt

        // Jestliže jsi našel nový objekt tak volej znovu vlastní funkci. Rekurzivní volání.
        ProcessNextObjectChunk( ptmodel, ptobject, ptchunkCurrent );
        break;   // Vyskoč z větve

     case OBJECT_VERTICES:     // Vrcholy objektu

        // Čti hodnoty vrcholů objektu
        ReadVertices( ptobject, ptchunkCurrent );
        break;   // Vyskoč z větve

     case OBJECT_TRIANGLES:     // Trojúhelníky objektu

        // Čti hodnoty trojúhelníků objektu
        ReadTriangles( ptobject, ptchunkCurrent );
        break;   // Vyskoč z větve

     case OBJECT_MATERIAL:     // Info o materiálu, buď je tvořen z textury, nebo barvy

        // Čti hodnoty materiálu
        ReadObjectMaterial( ptmodel, ptobject, ptchunkCurrent );
        break;   // Vyskoč z větve

     case OBJECT_UV:        // UV texturová koordinace

        // Čti UV texturové koordinace
        ReadUVCoordinates( ptobject, ptchunkCurrent );
        break;   // Vyskoč z větve

     default:           // Pokud žádná větev neodpovídá, provádí se tato základní

        // Přidej k množství bytů původní větve, množství bytů ignorované, nebo neznámé větve
        ptchunkCurrent->ui_bytes_read += fread( pi_buffer, 1, ptchunkCurrent->ui_length - ptchunkCurrent->ui_bytes_read, pfileStream );
        break;   // Vyskoč z větve
     }

     // Přidej k množství bytů původní větve, množství bytů větve aktuální 
     ptchunk_prev->ui_bytes_read += ptchunkCurrent->ui_bytes_read;
   }

   delete ptchunkCurrent;         // Uvolni paměť aktuální větve
   ptchunkCurrent = ptchunk_prev;     // Nastav původní větev jako aktuální

   return true;   // Pokud jsi došel až sem, tak vrať funkci true
}

Tato funkce opět volá další pomocné funkce. Pomocná funkce ReadVertices() načítá hodnoty vrcholů objektu.

// Čti hodnoty vrcholů objektu
void K_CLoad3ds::ReadVertices( TObject *ptobject, TChunk *ptchunk_prev )
{
   // Načti počet vrcholů
   ptchunk_prev->ui_bytes_read += fread( &( ptobject->i_num_vert), 1, 2, pfileStream );

   // Alokuj paměť pro všechny vrcholy třídy K_CVector
   ptobject->pvec_vert = new K_CVector [ptobject->i_num_vert];

   // Vyplň druhým parametrem "0" obsah paměti, který je daný sizeof() 
   memset( ptobject->pvec_vert, 0, sizeof( K_CVector ) * ptobject->i_num_vert );

   // Čti hodnoty pole vrcholů
   ptchunk_prev->ui_bytes_read += fread( ptobject->pvec_vert, 1, ptchunk_prev->ui_length - ptchunk_prev->ui_bytes_read, pfileStream );
}

Pomocná funkce ReadTriangles() načítá hodnoty trojúhelníků objektu.

// Čti hodnoty trojúhelníků objektu
void K_CLoad3ds::ReadTriangles( TObject *ptobject, TChunk *pchunk_prev )
{
   unsigned short ui_index = 0;   // Index trojúhelníka

   // Čti počet trojúhelníků, které tvoří objekt
   pchunk_prev->ui_bytes_read += fread( &ptobject->i_num_triangle, 1, 2, pfileStream );

   // Alokuj paměť pro trojúhelníky struktury TTriangle
   ptobject->pttriangle = new TTriangle[ptobject->i_num_triangle];

   // Vyplň druhým parametrem "0" obsah paměti, který je daný sizeof()
   memset( ptobject->pttriangle, 0, sizeof( TTriangle ) * ptobject->i_num_triangle );

   // Cykluj dokud nenačteš všechny trojúhelníky
   for( int i = 0; i < ptobject->i_num_triangle; i++ )
   {
     // Cykluj a načítej 4 hodnoty. 
     // Potřebujeme však jen 3 hodnoty (trojúhelník ma 3 vrcholy, jak jinak), proto 4 hodnotu načítat nebudeme 
     for( int j = 0; j < 4; j++ )
     {
        // Čti index vrcholu trojúhelníka
        pchunk_prev->ui_bytes_read += fread(&ui_index, 1, sizeof(ui_index), pfileStream);

        // Čti jenom první 3 hodnoty vrcholů, 4 vynech 
        if(j < 3)
        {
          // Načti hodnoty vrcholů trojúhelníka
          ptobject->pttriangle[i].i_vert_index[j] = ui_index;
        }
     }
   }
}

Pomocná funkce ReadObjectMaterial() načítá hodnoty materiálů (textur) objektu.

// Čti hodnoty materiálu
void K_CLoad3ds::ReadObjectMaterial( TModel *ptmodel, TObject *ptobject, TChunk *ptchunk_prev )
{
   char pc_tex_name[255] = {0};   // Proměnná uchovává jméno textury
   int pi_buffer[50000] = {0};   // Proměnná uchovává načtená data

   // Získej jméno textury.
   // Množství bytů jména textury přidej k bytům původní větve.
   // GetString() čte data (jméno textury) a vráťí délku celého řetězce
   ptchunk_prev->ui_bytes_read += GetString( pc_tex_name );

   // Cykluj dokud nenačteš všechny materiály (textury)
   for( int i = 0; i < ptmodel->i_num_materials; i++ )
   {
     // Jestliže půjde načíst jméno textury, tak
     if( strcmp( pc_tex_name, ptmodel->vtmaterial[i].c_tex_name ) == 0 )
     {
        // Nastav ID materiálu (textury)
        ptobject->ui_material_id = i;

        // Jestliže se podařilo načíst jméno textury
        if( strlen( ptmodel->vtmaterial[i].c_tex_file_name ) > 0 )
        {
          // Tak zapni texturování
          ptobject->b_texture = true;
        }
        break;   // Vyskoč z podmínky if
     }
     else      // Jinak
     {
        // Nastav ID materiálu na -1
        ptobject->ui_material_id = -1;
     }
   }
   // Přidej k množství bytů původní větve, množství bytů větve aktuální
   ptchunk_prev->ui_bytes_read += fread( pi_buffer, 1, ptchunk_prev->ui_length - ptchunk_prev->ui_bytes_read, pfileStream );
}

A máme tu další pomocnou funkci funkce ReadObjectMaterial() a také funkce ProcessNextChunk(). Jde o funkci GetString(), která čte data (jméno textury, nebo objektu) a vrací délku celého řetězce

// Čti data (jméno objektu, nebo textury) a vrať délku celého řetězce 
int K_CLoad3ds::GetString( char *pc_buffer )
{
   int i = 0;   // Pomocná proměnná pro cyklování

   // Čti první byt, první písmeno jména objektu, nebo textury
   fread( pc_buffer, 1, 1, pfileStream );

   // Cykluj dokud neprojedeš celý řetězec znaků jména objektu, nebo textury
   while ( *( pc_buffer + i++ ) != 0)
   {
     // Ulož znak jména objektu, nebo textury do bufferu
     fread( pc_buffer + i, 1, 1, pfileStream );
   }

   // Vrať funkci délku řetězce jména objektu, nebo textury
   return strlen( pc_buffer ) + 1;
}

Vrátíme se zpět k funkci ProcessNextObjectChunk(), která má ještě jednu pomocnou funkci ReadUVCoordinates(). Čte hodnoty texturové koordinace.

// Čti UV texturové koordinace
void K_CLoad3ds::ReadUVCoordinates( TObject *ptobject, TChunk *pchunk_prev )
{
   // Načti počet texturových koordinací
   pchunk_prev->ui_bytes_read += fread( &ptobject->i_num_tex_coord, 1, 2, pfileStream );

   // Alokuj paměť pro všechny texturové koordinace struktury TVector2d
   ptobject->ptvec2d_coord = new TVector2d [ptobject->i_num_tex_coord];

   // Čti texturové koordinace (pole s hodnotami x, y)
   pchunk_prev->ui_bytes_read += fread( ptobject->ptvec2d_coord, 1, pchunk_prev->ui_length - pchunk_prev->ui_bytes_read, pfileStream );
}

Teď se vrátíme k počáteční funkci Load3ds(), která volá pomocnou funkci ComputeNormals(). Funkce vypočítá normálové vektory trojúhelníků, pro správné stínování objektu.

// Vypočítej normálové vektory trojúhelníků, pro správné stínování
void K_CLoad3ds::ComputeNormals( TModel *ptmodel )
{
   K_CVector vec_1, vec_2, vec_normal, vec_vert[3], vec_sum;   // Pomocné vektory
   int j, k;                           // Pomocné proměnné cyklů

   // Pokud neexistuje žádný objet tak opusť funkci
   if( ptmodel->i_num_objects <= 0 )
     return;

   // Cykluj podle počtu objektů
   for( int i = 0; i < ptmodel->i_num_objects; i++ )
   {
     // Získej hodnoty aktuálního objektu
     TObject *ptobject = &( ptmodel->vtobject[i] );

     // Alokuj paměť pro nenormalizovaný normálový vektor všech trojúhelníků třídy K_CVector
     K_CVector *pvec_unnormalize = new K_CVector [ptobject->i_num_triangle];

     // Alokuj paměť normálový vektor všech vrcholů trojúhelníků třídy K_CVector
     ptobject->pvec_normal = new K_CVector [ptobject->i_num_vert];

     // Cykluj podle počtu trojúhelníků
     for( j = 0; j < ptobject->i_num_triangle; j++ )
     {
        // Získej pozici x, y, z každého vrcholu trojúhelníka
        vec_vert[0] = ptobject->pvec_vert[ptobject->pttriangle[j].i_vert_index[0]];     // První vrchol
        vec_vert[1] = ptobject->pvec_vert[ptobject->pttriangle[j].i_vert_index[1]];     // Druhý vrchol
        vec_vert[2] = ptobject->pvec_vert[ptobject->pttriangle[j].i_vert_index[2]];     // Třetí vrchol

        // Vypočítej vektor mezi prvním a třetím vrcholem
        vec_1.VectorBetween( vec_vert[0], vec_vert[2] );

        // Vypočítej vektor mezi třetí a druhým vrcholem
        vec_2.VectorBetween( vec_vert[2], vec_vert[1] );

        // Vypočítej kolmý vektor na vektory vec_1 a vec_2
        vec_normal.Cross( vec_1, vec_2 );

        // Výsledek ulož do nenormalizovaného vektoru
        pvec_unnormalize[j] = vec_normal;
     }

     vec_sum.SetXYZ(0.0, 0.0, 0.0);     // Resetuj vektor součtu všech vektorů
     int i_divider = 0;           // Dělitel nastav na nulu

     // Cykluj podle počtu vrcholů
     for ( j = 0; j < ptobject->i_num_vert; j++ )
     {
        // Cykluj podle počtu trojúhelníků
        for ( k = 0; k < ptobject->i_num_triangle; k++ )
        {
          // Jestliže index vrcholu souhlasí s aktuální hodnotou počtu vrcholů, tak
          if ( ptobject->pttriangle[k].i_vert_index[0] == j ||
             ptobject->pttriangle[k].i_vert_index[1] == j ||
             ptobject->pttriangle[k].i_vert_index[2] == j )
          {
             // Přidej nenormalizovaný normálový vektor k hodnotě vektoru součtu všech vektorů
             vec_sum.AddVector(vec_sum, pvec_unnormalize[k]);

             // Přidej hodnotu dělitele. Dělitel bude mít nakonec hodnotu počtu trojúhelníků
             i_divider++;
          }
        }

        // Získej normálový vektor dělením vektoru součtu všech vektorů dělitelem
        ptobject->pvec_normal[j].DivideVector( vec_sum, -i_divider );

        // Normalizuj výsledný vektor
        ptobject->pvec_normal[j].Normalize();

        vec_sum.SetXYZ(0.0, 0.0, 0.0);     // Resetuj vektor součtu všech vektorů
        i_divider = 0;             // Dělitel nastav na nulu
     }

     // Uvolni paměť obsahující nenormalizovaný vektor
     delete [] pvec_unnormalize;
   }
}

Poslední pomocná funkce je CleanUp() která vymaže všechny pomocné hodnoty z paměti a zavře obraz načítaného souboru.

// Vymaž všechny pomocné hodnoty z paměti a zavři obraz načítaného souboru
void K_CLoad3ds::CleanUp()
{
   fclose( pfileStream );     // Zavři obraz načítaného soubor
   delete ptchunkCurrent;     // Uvolni data aktuální větve
   delete ptchunkTemp;       // Uvolni data dočasného skladu
}

Vykreslení 3DS modelu

Nejdříve konstruktor třídy K_CModel3ds načte hodnoty z 3DS souboru Load3ds() a pak v cyklu generuje texturu pro všechny objekty modelu pomocí funkce LoadGLTexture(). Na tuto funkci mrkneme později.

// Konstruktor
K_CModel3ds::K_CModel3ds( char *pc_filename )
{
   int i;         // Pomocná proměnná cyklů
   char pc_path[270];   // Pomocný řetězec znaků cesty k souboru

   char c_drive[_MAX_DRIVE];        // Informace na kterém disku je uložen načítaný soubor
   char c_dir[_MAX_DIR];          // Informace ve kterém adresáři je uložen načítaný soubor
   char c_fname[_MAX_FNAME];        // Informace o jménu načítaného souboru
   char c_ext[_MAX_EXT];          // Informace o příponě načítaného souboru
   _splitpath( pc_filename, c_drive, c_dir, c_fname, c_ext );   // Získej všechny tyto informace

   // Cykluj, podle počtu textur, nastav všechny textury na 0
   for( i = 0; i < MAX_TEXTURES; i++)
   {
     puiTexture[i] = 0;     // Nastav texturu na 0
   }

   tmodelInfo.i_num_materials = 0;    // Nastav počet materiálů na 0
   tmodelInfo.i_num_objects = 0;     // Nastav počet objektů na 0

   // Načti všechny hodnoty modelu ze souboru *.3ds
   Load3ds( &tmodelInfo, pc_filename );

   // Cykluj podle počtu materiálů a načítej textury
   for( i = 0; i < tmodelInfo.i_num_materials; i++ )
   {
     // Jestliže existuje jméno textury z načteného souboru, tak textury načti
     if( strlen( tmodelInfo.vtmaterial[i].c_tex_file_name ) > 0 )
     {
        strcpy( pc_path, c_dir );                    // Ulož do cesty jméno adresáře
        strcat( pc_path, tmodelInfo.vtmaterial[i].c_tex_file_name );   // Přidej k adresáři jméno souboru
        puiTexture[i] = texJpg.LoadGLTexture( pc_path );         // Načti texturu
     }

     // Nastav ID textury
     tmodelInfo.vtmaterial[i].i_tex_id = i;
   }
}

Nyní, když známe všechny potřebné hodnoty, tak je zobrazíme. Funkce Render() zobrazí model pomocí trojúhelníků

// Vykresli objekt pomocí trojúhelníků
void K_CModel3ds::Render()
{
   TObject *ptobject;  // Struktura objektu
   BYTE *pby_color;   // Barva materiálu

   // Cykluj podle počtu objektů
   for( int i = 0; i < tmodelInfo.i_num_objects; i++ )
   {
     // Jestliže objekt neexistuje, tak vyskoč z cyklu
     if( tmodelInfo.vtobject.size() <= 0 ) break;

     // Získej aktuální strukturu objektu
     ptobject = &tmodelInfo.vtobject[i];

     // Jestliže je zapnuto texturování objektu
     if( ptobject->b_texture )
     {
        // Zapni texturování
        glEnable( GL_TEXTURE_2D );

        // Nastav bílou barvu
        glColor3ub( 255, 255, 255 );

        // Aktivuj texturu
        glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, puiTexture[ptobject->ui_material_id] );
     }
     else   // Jinak
     {
        // Vypni texturováni
        glDisable( GL_TEXTURE_2D );

        // Nastav bílou barvu
        glColor3ub( 255, 255, 255 );
     }

     glBegin( GL_TRIANGLES );   // Začni vykreslovat trojúhelníky

     // Projdi všechny trojúhelníky objektu
     for( int j = 0; j < ptobject->i_num_triangle; j++ )
     {
        // Projdi všechny tři vrcholy trojúhelníka
        for( int k = 0; k < 3; k++ )
        {
          // Získej indexy všech vrcholů všech trojúhelníků
          int index = ptobject->pttriangle[j].i_vert_index[k];

          // Nastav normálový vektor pro každý vrchol. Prohoď Y a Z souřadnici.
          glNormal3f( ptobject->pvec_normal[ index ][0], ptobject->pvec_normal[ index ][2], ptobject->pvec_normal[ index ][1]);

          // Jestliže je zapnuto texturování objektu
          if( ptobject->b_texture )
          {
             // Jestliže je existuje hodnota texturové koordinace, tak
             if( ptobject->ptvec2d_coord )
             {
               // Nastav texturovou koordinaci
               glTexCoord2f( ptobject->ptvec2d_coord[ index ].pf[0], ptobject->ptvec2d_coord[ index ].pf[1] );
             }
          }
          else   // Jinak nastav barvu objektu
          {
             // Jestliže existují hodnoty materiálu a ID materiálu, tak
             if( tmodelInfo.vtmaterial.size() && ptobject->ui_material_id >= 0 )
             {
               // Získej barvu materiálu
               pby_color = tmodelInfo.vtmaterial[ptobject->ui_material_id].uc_color;

               // Nastav aktuální barvu objektu
               glColor3ub(pby_color[0], pby_color[1], pby_color[2]);
             }
          }
          // Vykresli vrcholy trojúhelníků. Prohoď Y a Z souřadnici
          glVertex3f( ptobject->pvec_vert[ index ][0], ptobject->pvec_vert[ index ][2], ptobject->pvec_vert[ index ][1]);
        }
     }

     glEnd();   // Ukonči vykreslování trojúhelníků
   }
}

Funkce RenderLine() vykresluje model pomocí čar

// Vykresli objekt pomocí čar
void K_CModel3ds::RenderLine()
{
   TObject *ptobject;   // Struktura objektu
   BYTE *pby_color;    // Barva materiálu

   // Cykluj podle počtu objektů
   for( int i = 0; i < tmodelInfo.i_num_objects; i++ )
   {
     // Jestliže objekt neexistuje, tak vyskoč z cyklu
     if( tmodelInfo.vtobject.size() <= 0 ) break;

     // Získej aktuální strukturu objektu
     ptobject = &tmodelInfo.vtobject[i];

     // Jestliže je zapnuto texturování objektu
     if( ptobject->b_texture )
     {
        // Zapni texturování
        glEnable( GL_TEXTURE_2D );

        // Nastav bílou barvu
        glColor3ub( 255, 255, 255 );

        // Aktivuj texturu
        glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, puiTexture[ptobject->ui_material_id] );
     }
     else   // Jinak
     {
        // Vypni texturování
        glDisable( GL_TEXTURE_2D );

        // Nastav bílou barvu
        glColor3ub( 255, 255, 255 );
     }

     // Projdi všechny trojúhelníky objektu
     for( int j = 0; j < ptobject->i_num_triangle; j++ )
     {
        glBegin( GL_LINE_LOOP );   // Začni vykreslovat čáry

        // Projdi všechny tři vrcholy trojúhelníka
        for( int k = 0; k < 3; k++ )
        {
          // Získej indexy všech vrcholů všech trojúhelníků
          int index = ptobject->pttriangle[j].i_vert_index[k];

          // Nastav normálový vektor pro každý vrchol. Prohoď Y a Z souřadnici
          glNormal3f( ptobject->pvec_normal[ index ][0], ptobject->pvec_normal[ index ][2], ptobject->pvec_normal[ index ][1]);

          // Jestliže je zapnuto texturování objektu
          if( ptobject->b_texture )
          {
             // Jestliže je existuje hodnota texturové koordinace, tak
             if( ptobject->ptvec2d_coord )
             {
               // Nastav texturovou koordinaci
               glTexCoord2f( ptobject->ptvec2d_coord[ index ].pf[0], ptobject->ptvec2d_coord[ index ].pf[1] );
             }
          }
          else
          {
             // Jestliže existují hodnoty materiálu a ID materiálu, tak
             if( tmodelInfo.vtmaterial.size() && ptobject->ui_material_id >= 0 )
             {
               // Získej barvu materiálu
               pby_color = tmodelInfo.vtmaterial[ptobject->ui_material_id].uc_color;

               // Nastav aktuální barvu objektu
               glColor3ub(pby_color[0], pby_color[1], pby_color[2]);
             }
          }
          // Vykresli vrcholy trojúhelníků. Prohoď Y a Z souřadnici
          glVertex3f( ptobject->pvec_vert[ index ][0], ptobject->pvec_vert[ index ][2], ptobject->pvec_vert[ index ][1] );
        }
        glEnd();   // Ukonči vykreslování čar
     }
   }
}

Všimněte se, že při vykreslování normálových vektorů a vrcholů jsou prohozeny souřadnice Y a Z. Proč? Protože OpenGL a 3DStudioMax mají rozdílný souřadnicový systém. Osa Y v OpenGL, je v 3DStudiuMax osa Z.


// Nastav normálový vektor pro každý vrchol. Prohoď Y a Z souřadnici
glNormal3f( ptobject->pvec_normal[ index ][0], ptobject->pvec_normal[ index ][2], ptobject->pvec_normal[ index ][1]);

// Vykresli vrcholy trojúhelníků. Prohoď Y a Z souřadnici
glVertex3f( ptobject->pvec_vert[ index ][0], ptobject->pvec_vert[ index ][2], ptobject->pvec_vert[ index ][1] );


Funkce pro vykreslování 3DS modelů se volají v nekonečné smyčce funkcí DrawScene() třídy K_CScene

// Vykresli scénu
void K_CScene::DrawScene( void )
{
    ...
    ...
    ...

    glPushMatrix();             // Začátek oddělené matice
     glTranslatef(0.0f, -50.0f, 0.0f);   // Posuň model o 50 dolu
     pmodel3ds->Render();         // Vykresli 3DS model pomocí trojúhelníků
     glTranslatef(50.0f, 0, 0);      // Posuň model o 50 doprava
     pmodel3ds->RenderLine();       // Vykresli 3DS model pomocí čar
    glPopMatrix();              // Konec oddělené matice

    ...
    ...
    ...
}

Samozřejmě musíme 3DS model před vykreslováním vytvořit. To provádí funkce InitScene() třídy K_CScene


K_CModel3ds *pmodel3ds;     // 3D Studio Max model (*.3ds)

// Načti scénu
void K_CScene::InitScene( void )
{
   ...
   ...
   ...

   pmodel3ds = new K_CModel3ds("models/teapot/teapot.3ds");   // Alokuj paměť pro 3DS model a zároveň ho načti

   ...
   ...
   ...
}

Načítání textur ze souboru (*.jpg)

Načítání textur provádí funkce LoadGLTexture() třídy K_CTexture. Tato funkce zjistí, jaký má načítaný soubor příponu a podle přípony pak volá potřebné funkce.

// Vytvoř textury načtením z obrazových souborů (*.tga, *.bmp, *.jpg) 
GLuint K_CTexture::LoadGLTexture( char *pc_filename )
{

   TTexture texture;       // Lokální proměnná struktury TTexture

   char c_drive[_MAX_DRIVE];   // Informace na kterém disku je uložen načítaný soubor
   char c_dir[_MAX_DIR];     // Informace ve kterém adresáři je uložen načítaný soubor
   char c_fname[_MAX_FNAME];   // Informace o jménu načítaného souboru
   char c_ext[_MAX_EXT];     // Informace o příponě načítaného souboru

   _splitpath( pc_filename, c_drive, c_dir, c_fname, c_ext );   // Získej všechny tyto informace


   ///////////////////////////////
   // Načítání ze souboru *.tga //
   ///////////////////////////////

   ...
   ...
   ...   ///////////////////////////////
   // Načítání ze souboru *.bmp //
   ///////////////////////////////

   ...
   ...
   ...


   ///////////////////////////////
   // Načítání ze souboru *.jpg //
   ///////////////////////////////

   // Převeď řetězce na malá písmena a porovnej jestli má načítaný soubor příponu *.jpg
   if ( !strcomp( c_ext, ".jpg" ))
   {
     tImageJPG *pimage;   // Vytvoř obraz textury

     pimage = NULL;            // Obraz textury nastav na NULL
     pimage = LoadJPG( pc_filename );   // Načti obraz textury ze souboru *.jpg

     // Jestliže existuje obraz textury
     if ( pimage != NULL && pimage->data != NULL )
     {
        // Vytvoř texturu
        glGenTextures(1, &texture.i_tex_id );

        // Aktivuj texturu
        glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, texture.i_tex_id );

        // Lineárně rozlož (roztáhni) texturu do celého objektu, pokud je textura menší nez plocha objektu
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);

        // Lineárně rozlož (zmenši) texturu, pokud je textura větší než plocha objektu
        glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);

        // Nastav parametry textury
        glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, 3, pimage->sizeX, pimage->sizeY,   0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, pimage->data);
     }
     else        // Jinak
     {
        return 0;   // Vyskoč z funkce
     }

     if ( pimage->data )      // Jestliže existuje obraz textury
     {
        // Vymaž obraz textury z paměti
        free( pimage->data );
        free( pimage );
     }

     return texture.i_tex_id;    // Vrať funkci hodnotu identifikátoru texturu

   }

   return 0;     // Pokud se dostaneš az sem, tak vyskoč z funkce
}

Načítání textur ze souboru (*.jpg) provádí pomocná funkce LoadJPG()

// Načti JPG formát
tImageJPG *K_CTexture::LoadJPG( char *pc_filename )
{
   struct jpeg_decompress_struct tjpg_info;   // Struktura hodnot pro dekompresi jpg
   tImageJPG *ptimage_data = NULL;       // Ukazatel na strukturu JPG hodnot nastav na NULL
   FILE *pfile_jpg;               // Obraz souboru *.jpg

   // Otevři soubor *.jpg
   pfile_jpg = fopen( pc_filename, "rb" );

   // Pokud se obraz souboru nepodařilo otevřít, tak
   if( pfile_jpg == NULL )
   {
     K_CViewValue vie;                         // Aktivuj třídu zobrazení kontrolních hodnot
     vie.ErrorMsgChar( "Could not open texture file", pc_filename );  // Zobraz chybovou hlášku
     return NULL;                            // Vyskoč z funkce
   }

   // Vytvoř ovladač hodnot pro JPG chybové zprávy
   jpeg_error_mgr jpg_error;

   // Získej adresu ovladače JPG chybových zpráv
   tjpg_info.err = jpeg_std_error( &jpg_error );

   // Vytvoř dekomprimační objekt
   jpeg_create_decompress( &tjpg_info );

   // Načti hodnoty z obrazu souboru
   jpeg_stdio_src( &tjpg_info, pfile_jpg );

   // Alokuj paměť pro strukturu JPG formátu
   ptimage_data = ( tImageJPG* )malloc( sizeof( tImageJPG ));

   // Dekóduj JPG formát
   DecodeJPG( &tjpg_info, ptimage_data );

   // Uvolni pamět obsahující strukturu hodnot JPG formátu
   jpeg_destroy_decompress( &tjpg_info );

   // Zavři obraz souboru *.jpg
   fclose( pfile_jpg );

   // Otoč texturu aby nebyla vzhůru nohama
   if( ptimage_data->data )
   {
     unsigned char*   puc_turn;   // Pomocná proměnná pro otočení
     int i_x, i_y;          // Pomocné proměnné pro x, y hodnoty pixelů textury

     // Alokuj paměť pro hodnoty otočení
     puc_turn = ( unsigned char* ) malloc( ptimage_data->rowSpan * ptimage_data->sizeY );

     // Cykluj podle velikosti počtu řádků na Y souřadnici
     for( i_y = 0; i_y < ptimage_data->sizeY; i_y++ )
     {
        // Cykluj podle velikosti počtu na X souřadnici
        for( i_x = 0; i_x < ptimage_data->rowSpan; i_x++)
        {
          // Prohoď hodnoty, aby došlo k otočení textury
          puc_turn[i_x + i_y * ptimage_data->rowSpan] = ptimage_data->data[i_x + ( ptimage_data->sizeY - 1 - i_y ) * ptimage_data->rowSpan];
        }
     }
     free( ptimage_data->data );     // Uvolni paměť obsahující strukturu JPG hodnot
     ptimage_data->data = puc_turn;   // A do této paměti ulož nová data otočené textury
   }

   // Vrať funkci výsledná data vytvořené textury
   return ptimage_data;
}


Protože je JPG formát komprimovaný, musíme formát dekomprimovat. To provádí pomocná funkce DecodeJPG()

// Dekóduj JPG formát
void K_CTexture::DecodeJPG( jpeg_decompress_struct* ptjpg_info, tImageJPG *ptimage_data )
{
   // Čti hlavičku souboru
   jpeg_read_header( ptjpg_info, TRUE );

   // Rozjeď dekomprimaci jpeg formátu
   jpeg_start_decompress( ptjpg_info );

   // Získej informace o souboru
   ptimage_data->rowSpan = ptjpg_info->image_width * ptjpg_info->num_components;   // Délka řádku obrázku
   ptimage_data->sizeX  = ptjpg_info->image_width;                 // Šířka obrázku
   ptimage_data->sizeY  = ptjpg_info->image_height;                 // Výška obrázku

   // Alokuj paměť pro pixelový zásobník
   ptimage_data->data = new unsigned char[ptimage_data->rowSpan * ptimage_data->sizeY];

   // Vytvoř pole ukazatelů na řádek obrázku
   unsigned char** ppuc_row = new unsigned char*[ptimage_data->sizeY];

   // Cykluj podle velikosti řádku
   for ( int i = 0; i < ptimage_data->sizeY; i++ )
     ppuc_row[i] = &( ptimage_data->data[i * ptimage_data->rowSpan] );   // Získej pixelová data řádku

   int rows_read = 0;     // Nastav počet načítaných řádků na 0

   // Cykluj dokud neprojedeš všechny řádky
   while ( ptjpg_info->output_scanline < ptjpg_info->output_height )
   {
     // Čti hodnoty pixelů v aktuální řadce a nakonec přičti další řadek
     rows_read += jpeg_read_scanlines( ptjpg_info, &ppuc_row[rows_read], ptjpg_info->output_height - rows_read );
   }

   // Vymaž pole ukazatelů na řádek obrázku
   delete [] ppuc_row;

   // Dokonči dekompresi jpeg fomátu
   jpeg_finish_decompress( ptjpg_info );
}

A je hotovo. Příště si něco řekneme o přehrávání muziky pomocí knihovny FMOD.

Kwan
Home