OpenGL v Delphi4Emboss Bumpmapping


Příklad a zdroják ke stažení (492k)


Nejdříve si musíme vytvořit dvě textury. První obyčejnou.U druhé jsem invertoval barvy hodil do šedé stupnice a trochu zvýšil kontrast.Jaký je princip?
Objekt se skládá ze tří čtverců, který jsou těsně za sebou. V prvním čtverci jsem nastavil základní texturu a vypnul světla.

 //base
 i := 1;                         //první čtverec
 glDisable(GL_LIGHTING);                 //vypni světlo
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[i]);       //načti základní texturu
 glEnable(GL_TEXTURE_2D);
 glBegin(GL_TRIANGLES);                  //zobraz čtverec
  glTexCoord2f(Coord1[i].x,Coord1[i].y);
  glVertex3f(Point1[i].x,Point1[i].y,Point1[i].z);
  glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);
  glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z);
  glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);
  glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z);
  glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);
  glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z);
  glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);
  glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z);
  glTexCoord2f(Coord4[i].x,Coord4[i].y);
  glVertex3f(Point4[i].x,Point4[i].y,Point4[i].z);
 glEnd;

Druhý čtverec jsem vložil těsně před první. Textura je invertovaná černobílá. Zapnul jsem světla a průhlednost černé barvy.

 //invert
 i := 2;                        //druhý čtverec
 glEnable(GL_LIGHTING);                 //zapni světla
 glEnable(GL_BLEND);                  //zapni průhlednost
 glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE);              //průhledná černá barva
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[i]);      //načti invertovanou černobílou texturu
 glEnable(GL_TEXTURE_2D);
 glBegin(GL_TRIANGLES);                 //zobraz čtverec
  glTexCoord2f(Coord1[i].x,Coord1[i].y);
  glVertex3f(Point1[i].x,Point1[i].y,Point1[i].z);
  glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);
  glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z);
  glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);
  glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z);
  glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);
  glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z);
  glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);
  glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z);
  glTexCoord2f(Coord4[i].x,Coord4[i].y);
  glVertex3f(Point4[i].x,Point4[i].y,Point4[i].z);
 glEnd;

Třetí čtverec je těsně před druhým. Textura je základní. Nechal jsem zapnutý světla. Použil jsem funkci pro průhlednost ' glBlendFunc(GL_DST_COLOR,GL_SRC_COLOR); '. Tato funkce potřebuje masku průhlednosti. Jako maska průhlednosti nám složí invertovaná černobílá textura druhého čtverce. Kde je v masce černá, je na tom místě průhledná textura třetího čtverce, kde je v masce bílá, textura třetího čtverce je neprůhledná. Nakonec vypínám průhlednost a světla.

 //top
 i := 3;                        //třetí čtverec
 glBlendFunc(GL_DST_COLOR,GL_SRC_COLOR);        //průhlednost jen tam kde je v masce černá barva
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[i]);      //načti základní texturu
 glEnable(GL_TEXTURE_2D);
 glBegin(GL_TRIANGLES);                 //zobraz čtverec
  glTexCoord2f(Coord1[i].x,Coord1[i].y);
  glVertex3f(Point1[i].x,Point1[i].y,Point1[i].z);
  glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);
  glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z);
  glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);
  glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z);
  glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);
  glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z);
  glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);
  glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z);
  glTexCoord2f(Coord4[i].x,Coord4[i].y);
  glVertex3f(Point4[i].x,Point4[i].y,Point4[i].z);
 glEnd;

 glDisable(GL_BLEND);                  //vypni průhlednost
 glDisable(GL_LIGHTING);                //vypni světla

Celá procedura vypadá takto:

procedure DrawBump;
var
 i: integer;
begin
 //base
 i := 1;
 glDisable(GL_LIGHTING); 
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[i]);
 glEnable(GL_TEXTURE_2D);
 glBegin(GL_TRIANGLES);
  glTexCoord2f(Coord1[i].x,Coord1[i].y);
  glVertex3f(Point1[i].x,Point1[i].y,Point1[i].z);
  glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);
  glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z);
  glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);
  glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z);
  glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);
  glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z);
  glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);
  glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z);
  glTexCoord2f(Coord4[i].x,Coord4[i].y);
  glVertex3f(Point4[i].x,Point4[i].y,Point4[i].z);
 glEnd;

 //invert
 i := 2;
 glEnable(GL_LIGHTING);
 glEnable(GL_BLEND);
 glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE);
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[i]);
 glEnable(GL_TEXTURE_2D);
 glBegin(GL_TRIANGLES);
  glTexCoord2f(Coord1[i].x,Coord1[i].y);
  glVertex3f(Point1[i].x,Point1[i].y,Point1[i].z);
  glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);
  glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z);
  glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);
  glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z);
  glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);
  glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z);
  glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);
  glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z);
  glTexCoord2f(Coord4[i].x,Coord4[i].y);
  glVertex3f(Point4[i].x,Point4[i].y,Point4[i].z);
 glEnd;

 //top
 i := 3;
 glBlendFunc(GL_DST_COLOR,GL_SRC_COLOR);
 glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[i]);
 glEnable(GL_TEXTURE_2D);
 glBegin(GL_TRIANGLES);
  glTexCoord2f(Coord1[i].x,Coord1[i].y);
  glVertex3f(Point1[i].x,Point1[i].y,Point1[i].z);
  glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);
  glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z);
  glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);
  glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z);
  glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);
  glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z);
  glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);
  glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z);
  glTexCoord2f(Coord4[i].x,Coord4[i].y);
  glVertex3f(Point4[i].x,Point4[i].y,Point4[i].z);
 glEnd;

 glDisable(GL_BLEND);
 glDisable(GL_LIGHTING);

 glPopMatrix;
end;

Nyní stačí nepatrně pohnout s texturovou koordinací druhého čtverce a hrbolatý povrch objektu je na světě.

procedure BumpPlus;
begin
 Coord1[2].x := Coord1[2].x + 0.0001;
 Coord1[2].y := Coord1[2].y + 0.0001;
 Coord2[2].x := Coord2[2].x + 0.0001;
 Coord2[2].y := Coord2[2].y + 0.0001;
 Coord3[2].x := Coord3[2].x + 0.0001;
 Coord3[2].y := Coord3[2].y + 0.0001;
 Coord4[2].x := Coord4[2].x + 0.0001;
 Coord4[2].y := Coord4[2].y + 0.0001;
end;

procedure BumpMinus;
begin
 Coord1[2].x := Coord1[2].x - 0.0001;
 Coord1[2].y := Coord1[2].y - 0.0001;
 Coord2[2].x := Coord2[2].x - 0.0001;
 Coord2[2].y := Coord2[2].y - 0.0001;
 Coord3[2].x := Coord3[2].x - 0.0001;
 Coord3[2].y := Coord3[2].y - 0.0001;
 Coord4[2].x := Coord4[2].x - 0.0001;
 Coord4[2].y := Coord4[2].y - 0.0001;
end;               

Hrbolatost se zvýší, nebo sníží tlačítkama ' + ' a ' - ' .

procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
 case Key of
  '+': BumpPlus;
  '-': BumpMinus;
 end;
end;     

Celej zdroják je tady
BumpMap_f;


Alpha Blending Lepší detekce kolizí
Home