OpenGL Game Tutorial
Visual C++ 6.0Detekce kolizí kamery s BSP scénou


Příklad a zdroják ke stažení (3 837 k)

Princip detekce kolizí kamery s BSP scénou je celkem jednoduchý. V předešlém tutorialu na načítání Quake III BSP scény jsme se dozvěděli, že je scéna rozdělena na tzv. listy. Každý list obsahuje také informace o kolizích (brushes). Tyto informace již máme načteny, takže stačí procházet scénou a testovat, zda list, do kterého právě vcházíme obsahuje informace o kolizích. Pokud informace obsahuje, tak vrátíme kameru zpět na pozici před kolizí. Pokud list informace o kolizích neobsahuje, tak jím můžeme procházet.

Detekce kolize se neprovádí na bod pozice kamery, což by bylo nejjednodužší, ale vytvořil jsem kolem kamery detekční body. Pokud bychom prováděli detekci jen s bodem pozice kamery, nemohli bychom určit výšku a šířku avatara a navic by kamera byla tak blízko stěn, že by v některých případech docházelo k pohledu skrz stěnu.

Princip detekčních bodů si vysvětlíme na bodech přímky souřadnice X. Když kameru otočíme podle souřadnicového systému, tak vpravo od kamery je detekční bod +X, po levé straně detekční bod -X. Pokud dojde k detekci kolize bodu +X se stěnou, tak se kamera pohne v X směru zpět o hodnotu rychlosti kamery (KameraX = KameraX - RychlostX). Pokud dojde k detekci kolize bodu -X se stěnou, tak se kamera pohne v X směru zpět o hodnotu rychlosti kamery (KameraX = KameraX + RychlostX). Bod +X a -X tvoří přímku X. X přímky jsou tři. Horní a dolní, které určují výšku avatara a výšku předmětu, který nepude překročit. Třetí prostřední přímka protíná bod pozice kamery. Stejný algoritmus se provádí i pro souřadnici Z. U souřadnice Y jsou detekční přímky dvě, aby avatar nepropad skrz podlahu při přechodu z jednoho listu do druhého. Spodní body se generují tak, že v cyklu se odečítají hodnoty od výšky předmětu, který nejde překročit, po nejmenší hodnotu -Y, která určuje výšku avatara. Body se generují v cyklu aby avatar mohl chodit do schodů, případně překračovat objekty. Na obrázku jsou všechny tyto body a přímky názorně zobrazeny. Pozice kamery je uprostřed těchto přímek.

Detekční body kamery

Funkce BspCameraCollision(); vytvoří detekční body podle aktuální pozice kamery.


inline void K_CQuake3Bsp::BspCameraCollision()
{
    int i_dist = 30;       // Nastav detekční vzdálenost
    int i_ray_leaf_index;     // Index listu ve kterém se zrovna nachází bod aktuálního detekčního paprsku
    float pf_ray_point[3];    // XYZ pozice bodu aktuálního detekčního paprsku


    // X ray left down, point 1
    // Nastav levý dolní paprsek X, bod 1
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0] - i_dist;
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1] - 15;
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2] - 10;
    if(g_bViewCameraCollisionPoints)    // Jestli to máš povolený, tak vykresli kolizní bod
    {
        glPushMatrix();             // Začátek prostorové matice
        glPointSize(100.0f);           // Nastav velikost bodu
        glBegin( GL_POINTS );          // Začni vykreslovat body
            glVertex3fv( pf_ray_point );   // Zadej vrchol bodu
        glEnd();                 // Ukonči vykreslování bodů
        glPopMatrix();              // Konec prostorové matice
    }
    i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);    // Najdi list ve kterém se nachází kolizní bod
    if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))  // Jestliže došlo k detekci kolize
    {
        // Jestliže pohybuji kamerou doleva, nebo doprava, tak
        if(g_bCameraStrafeLeft || g_bCameraStrafeRight)
        {
            // Musíš posunout X pozici kamery zpět o dnojnásobek hodnoty rychlosti
            g_Camera.m_pfCurrPosition[0] += g_Camera.m_fSpeed * 2;
        }
        else    // Jinak
        {
            // Posuň X pozici kamery zpět o hodnotu rychlosti
            g_Camera.m_pfCurrPosition[0] += g_Camera.m_fSpeed;
        }

    }
    // X ray left down, point 2
    // Nastav levý dolní paprsek X, bod 2
    // Kód je podobný, akorát je jiná pozice bodu a kamera se při detekci vrací opačným směrem
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0] + i_dist;
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1] - 15;
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2] - 10;
    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }
    i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);
    if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))
    {
        if(g_bCameraStrafeLeft || g_bCameraStrafeRight)
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[0] -= g_Camera.m_fSpeed * 2;
        }
        else
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[0] -= g_Camera.m_fSpeed;
        }
    }

    // X ray middle, point 1
    // Nastav prostřední paprsek X, bod 1
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0] - i_dist;
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1];
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2];
    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }
    i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);
    if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))
    {
        if(g_bCameraStrafeLeft || g_bCameraStrafeRight)
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[0] += g_Camera.m_fSpeed * 2;
        }
        else
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[0] += g_Camera.m_fSpeed;
        }
    }
    // X ray middle, point 2
    // Nastav prostřední paprsek X, bod 2
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0] + i_dist;
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1];
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2];
    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }
    i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);
    if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))
    {
        if(g_bCameraStrafeLeft || g_bCameraStrafeRight)
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[0] -= g_Camera.m_fSpeed * 2;
        }
        else
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[0] -= g_Camera.m_fSpeed;
        }
    }

    // X ray right up, point 1
    // Nastav pravý horní paprsek X, bod 1
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0] - i_dist;
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1] + 15;
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2] + 10;
    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }
    i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);
    if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))
    {
        if(g_bCameraStrafeLeft || g_bCameraStrafeRight)
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[0] += g_Camera.m_fSpeed * 2;
        }
        else
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[0] += g_Camera.m_fSpeed;
        }
    }
    // X ray right up, point 2
    // Nastav pravý horní paprsek X, bod 2
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0] + i_dist;
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1] + 15;
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2] + 10;
    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }
    i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);
    if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))
    {
        if(g_bCameraStrafeLeft || g_bCameraStrafeRight)
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[0] -= g_Camera.m_fSpeed * 2;
        }
        else
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[0] -= g_Camera.m_fSpeed;
        }
    }

    //////////////////////////////////


    // Y ray right backward, point 1
    // Nastav pravý zadní paprsek Y, bod 1
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0] + 2;
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1] - 50;
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2] + 2;
    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }
    // Cykluj, pokud je bod větší než jemenší detekční hodnota
    // Cyklus se provádí aby kamera chodila do schodů
    while(pf_ray_point[1] > g_Camera.m_pfCurrPosition[1] - 70)
    {
            pf_ray_point[1]--;                    // Odečti hodnotu bodu
            int i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);    // Najdi list ve kterém se nachází kolizní bod
            if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))        // Jestliže došlo k detekci kolize
            {
                g_Camera.GoUp();                 // Tak pohni kamerou nahoru
                break;                      // A vyskoč z cyklu
            }
    }
    // Y ray right forward, point 1
    // Nastav pravý přední paprsek Y, bod 1
    // Opakuje se předchozí algoritmus
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0] + 2;
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1] - 50;
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2] - 2;
    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }
    while(pf_ray_point[1] > g_Camera.m_pfCurrPosition[1] - 70)
    {
            pf_ray_point[1]--;
            int i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);
            if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))
            {
                g_Camera.GoUp();
                break;
            }
    }

    // Y ray right backward, point 2
    // Nastav pravý zadní paprsek Y, bod 2
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0] + 2;
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1] + 20;
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2] + 2;
    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }
    i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);
    if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))
    {
        g_Camera.GoDown();        // Posuň kameru dolu
    }
    // Y ray right forward, point 2
    // Nastav pravý přední paprsek Y, bod 2
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0] + 2;
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1] + 20;
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2] - 2;
    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }
    i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);
    if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))
    {
        g_Camera.GoDown();
    }


    /////////////////////////////////


    // Z ray left down, point 1
    // Nastav levý dolní paprsek Z, bod 1
    // Algoritmus stejný jako s osou X, akorát se kamera vrací v Z ose
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0] - 10;
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1] - 15;
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2] - i_dist;
    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }
    i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);
    if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))
    {
        if(g_bCameraStrafeLeft || g_bCameraStrafeRight)
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[2] += g_Camera.m_fSpeed * 2;
        }
        else
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[2] += g_Camera.m_fSpeed;
        }
    }
    // Z ray left down, point 2
    // Nastav levý dolní paprsek Z, bod 2
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0] - 10;
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1] - 15;
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2] + i_dist;
    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }
    i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);
    if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))
    {
        if(g_bCameraStrafeLeft || g_bCameraStrafeRight)
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[2] -= g_Camera.m_fSpeed * 2;
        }
        else
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[2] -= g_Camera.m_fSpeed;
        }
    }

    // Z ray middle, point 1
    // Nastav prostřední paprsek Z, bod 1
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0];
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1];
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2] - i_dist;

    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }

    i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);
    if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))
    {
        if(g_bCameraStrafeLeft || g_bCameraStrafeRight)
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[2] += g_Camera.m_fSpeed * 2;
        }
        else
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[2] += g_Camera.m_fSpeed;
        }
    }
    // Z ray middle, point 2
    // Nastav prostřední paprsek Z, bod 2
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0];
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1];
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2] + i_dist;

    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }
    i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);
    if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))
    {
        if(g_bCameraStrafeLeft || g_bCameraStrafeRight)
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[2] -= g_Camera.m_fSpeed * 2;
        }
        else
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[2] -= g_Camera.m_fSpeed;
        }
    }

    // Z ray right up, point 1
    // Nastav pravý horní paprsek Z, bod 1
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0] + 10;
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1] + 15;
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2] - i_dist;
    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }
    i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);
    if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))
    {
        if(g_bCameraStrafeLeft || g_bCameraStrafeRight)
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[2] += g_Camera.m_fSpeed * 2;
        }
        else
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[2] += g_Camera.m_fSpeed;
        }
    }
    // Z ray right up, point 2
    // Nastav pravý horní paprsek Z, bod 2
    pf_ray_point[0] = g_Camera.m_pfCurrPosition[0] + 10;
    pf_ray_point[1] = g_Camera.m_pfCurrPosition[1] + 15;
    pf_ray_point[2] = g_Camera.m_pfCurrPosition[2] + i_dist;
    if(g_bViewCameraCollisionPoints)
    {
        glPushMatrix();
        glPointSize(100.0f);
        glBegin( GL_POINTS );
            glVertex3fv( pf_ray_point );
        glEnd();
        glPopMatrix();
    }
    i_ray_leaf_index = FindLeaf(pf_ray_point, 0);
    if(CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index))
    {
        if(g_bCameraStrafeLeft || g_bCameraStrafeRight)
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[2] -= g_Camera.m_fSpeed * 2;
        }
        else
        {
            g_Camera.m_pfCurrPosition[2] -= g_Camera.m_fSpeed;
        }
    }


}


Pro každý bod se volá funkce CheckBrushCollision(i_ray_leaf_index) která zjistí, zda došlo ke kolizi bodu s BSP listem, který obsahuje brush informace.

// Zjisti potřebné informace pro kolize kamery se stěnama scény
inline bool K_CQuake3Bsp::CheckBrushCollision(int i_leaf_index)
{
   // Pokud se detekuje kolize s těmito listy, tak vrať funkci false
   if((i_leaf_index == 440) || (i_leaf_index == 1609) || (i_leaf_index == 255) || (i_leaf_index == 197)
               || (i_leaf_index == 1395) || (i_leaf_index == 1474) || (i_leaf_index == 1035) )
   {
     return false;
   }

   // Jinak

   TBspLeaf *pt_bsp_leaf = &(m_ptBspLeaf[i_leaf_index]);      // Získej hodnoty aktuálního listu
   int i_num_leaf_brushes = pt_bsp_leaf->i_num_of_leaf_brushes;   // Získej počet kolizí

   // Jestliže list obsahuje kolize
   if(i_num_leaf_brushes)
   {
     // Jestliže je povoleno vykreslování detekční obálky kolizního listu ve které je kamera, tak
     if (g_bRenderBoundingBoxCameraLeafColl)
     {
        // Vykresli obálky
        RenderBoundingBox(m_ptBspLeaf[i_leaf_index].pi_min_box, m_ptBspLeaf[i_leaf_index].pi_max_box);
     }
     return true;
   }
   else   // Pokud nedochází k detekci kolize
   {
     return false;
   }

}

Toť vše. Příště zkusíme načíst QuakeIII animované postavy MD3 a potom se vrhneme na AI těchto postav.
Home