OpenGL Game Tutorial
Visual C++ 6.0Přehrávání muziky pomocí knihovny FMOD


Příklad a zdroják ke stažení (2 932 k)


FSOUND_Init();
FSOUND_Sample_Free();
FSOUND_Close();
FSOUND_Sample_Load();
FSOUND_Sample_SetLoopMode();
FSOUND_PlaySound();
FSOUND_SetPaused();
FSOUND_GetPaused();
FSOUND_StopSound();
FSOUND_SetVolume();
Zdrojový kód přehrávání muziky pomocí FMOD vytvořil opět kolega Jiří Studnička (Well). Dokonce kažký řádek popsal. Jirko děkuju.

Jirka za mě všechno udělal a mě nezbývá nic jiného než o FMOD napsat tutorial a opět dělat chytrýho na cizý účet.

FMOD je kvalitní knihovna na přehrávání 3D zvuků. Zatím se zaměříme na to nejjednodužší a to je přehrávání jednoho zvukového samplu v nekonečné smyčce. FMOD však dokáže zajímavější věci. Například přehrávání více zvuků najednou. U každého zvuku jde nastavit Echo, Chorus, Flanger atd.. Lze nastavit pozici zvuku v 3D světě. Na tyto zajímavůstky se podíváme někdy příště.

V konstruktoru třídy K_CMusic si nastavíme potřebné hodnoty.

// Konstruktor
K_CMusic::K_CMusic(int i_num)
{
   ppsoundSamples = new FSOUND_SAMPLE *[i_num];   // Alokuj paměť pro nový sampl
   iNumOfSamples = i_num;              // Nastav počet samplů
   iMaxChannels = 64;                // Nastav maximální počet kanálů
   FSOUND_Init(44100, iMaxChannels, 0);       // Nastav kvalitu samplu
}

Funkce LoadSample() načítá zvukový sampl WAV, nebo MP3.

// Načti sampl
void K_CMusic::LoadSample(int i_num, char *pc_file)
{
   char pc_path[80] = "music/";                               // Nastav cestu samplu
   strcat(pc_path, pc_file);                                // Přidej k cestě jméno samplu
   ppsoundSamples[i_num] = FSOUND_Sample_Load(FSOUND_FREE, pc_path, FSOUND_2D, 0);     // Načti sampl
   if(!ppsoundSamples[i_num])                                // Jestliže sampl neexistuje, tak
    MessageBox(NULL, "Do not play music", "KEngine", IDOK);                // Vyhoď chybovou hlášku
}

Funkce PlayLoop() nám sapl bude přehrávat pořád dokolečka.

// Přehrávej sampl pořád dokola
int K_CMusic::PlayLoop(FSOUND_SAMPLE *psound_sample)
{
   FSOUND_Sample_SetLoopMode(psound_sample, FSOUND_LOOP_NORMAL);   // Přehraj sampl ve smyčce
   int i_channel;                          // Číslo kanálu
   i_channel = FSOUND_PlaySound(FSOUND_FREE, psound_sample);     // Získej číslo kanálu, na kterém se sampl přehrává

   return i_channel;                         // Vrať funkci číslo kanálu
}

A to je vše. Tyto funkce se volájí jen jednou při inicializaci scény.


K_CMusic *music;        // Hudební sampl 1

//----------------------------------------------------------------------------------------------------//

// Načti scénu
void K_CScene::InitScene( void )
{

   ...
   ...
   ...

   music = new K_CMusic(1);            // Alokuj paměť pro hudební sampl
   music->LoadSample(0, "sample.mp3");      // Načti hudební sampl
   music->PlayLoop(music->GetSample(0));     // Přehrávej sampl pořád dokola

   ...
   ...
   ...
}

Ještě tu máme další funkce, které zatím nepoužíváme, ale fungujou. Funkce Play() přehraje sapl jen jednou

// Přehraj sampl
int K_CMusic::Play(FSOUND_SAMPLE *psound_sample)
{
   FSOUND_Sample_SetLoopMode(psound_sample, FSOUND_LOOP_OFF);   // Přehraj sampl jen jednou
   int i_channel;                         // Číslo kanálu
   i_channel = FSOUND_PlaySound(FSOUND_FREE, psound_sample);   // Získej číslo kanálu, na kterém se sampl přehrává

   return i_channel;                       // Vrať funkci číslo kanálu
}


Funkce Pause() pausne, nebo opět rozjede sampl a to podle hodnoty b_yes_no.

// Pausni, nebo opět spusť sampl
void K_CMusic::Pause(int i_channel, BOOL b_yes_no)
{
   FSOUND_SetPaused(i_channel, b_yes_no);
}

Funkce SetVol() nastavuje hlastitost přehrávání. Hlasitost se nastavuje proměnnou i_vol, která může nabývat hodnot 0 - 255 z čehož 0 neni slyšet a 255 je nejvíc

// Nastav hlasitost samplu
void K_CMusic::SetVol(int i_channel, int i_vol)
{
   FSOUND_SetVolume(i_channel, i_vol);
}

Funkce IfPaused() vrací, jestli je sampl pausnutý, nebo jestli hraje. Vhodné použití: Pause(i_channel, !IfPaused(i_channel)); - jednou hraje, jednou ne. U výše 4 zmíněných funkcí je první parametr i_channel, který je potřeba pro manipulaci se samplem. Vrátí nám ho fce Play(), nebo PlayLoop()

// Zjisti jestli je sampl pauslej, nebo ne
BOOL K_CMusic::IfPaused(int i_channel)
{
   return FSOUND_GetPaused(i_channel);
}

Poslední funkce *GetSample(), nám vrací ukazatel na sampl. Vhodné použití: PlayLoop(GetSample(0)); - přehraje první sampl

FSOUND_SAMPLE *GetSample(int i_num){return ppsoundSamples[i_num];}

A to je opravdu vše. Ještě jednou děkuji Jirkovi Studničkovi (Well), za zdroják a pokec k němu.

No a příště si něco řeknem o bitmap fontech.

Kwan
Home