English

Gt 4.1

Qt 4.1 Poznatky


25.08.2006

Kódování UTF-8

V linuxu mám nastaveno kódování UTF-8 a vše funguje bez problému. Ve widlích se stále zobrazovala čínština. Nakonec jsem našel jednu funkci, která vše vyřešila.

QTextStream kIn(&kFile);
kIn.setCodec("UTF-8");

Tato funkce se volá při ukládání, nebo načítání souboru s UTF-8 texty.

Další funkce také převádí text na UTF-8.

QString str = "Háčky, čárky";
// Translate string to UTF8 encoding
str = QApplication::translate("CMainWindow", str.toStdString().c_str(), 0, QApplication::UnicodeUTF8);


Layouts

Následujícím způsobem přidáme do dialogu widgety, které se automaticky roztahují podle velikosti dialogu.

QLabel *m_pLabelApp;
QTextBrowser *m_pTextBrowser;
QWidget *m_pHorizontalLayout;
QHBoxLayout *m_pHBoxLayout;

m_pLabelApp = new QLabel(QDialog);
m_pTextBrowser = new QTextBrowser(QDialog);
m_pHorizontalLayout = new QWidget(QDialog);
m_pHBoxLayout = new QHBoxLayout(m_pHorizontalLayout);

QVBoxLayout *pMainLayout = new QVBoxLayout;
pMainLayout->addWidget(m_pLabelApp);
pMainLayout->addWidget(m_pTextBrowser);
m_pHorizontalLayout->setLayout(m_pHBoxLayout);
pMainLayout->addWidget(m_pHorizontalLayout);
setLayout(pMainLayout);>


home / qt


Valid XHTML 1.0 Transitional