Tutorial
PHPInstalace MySQL


Zdroják ke stažení (1 kB)

01.02.2005

Instalace MySQL najdete na adrese http://www.mysql.sk/verbal/1?t=1. Zde také najdete pár návodů k instalace a práci s MySQL. Po instalaci restartujeme systém. Při startu windows by se měl automaticky spustit WinMySQLAdmin, nebo ho lze spustit z C:\App\mysql\bin\winmysqladmin.exe za předpokladu, že jste MySQL nainstalovali do C:\App\mysql\.

V záložce my.ini Setup by mělo být přibližně toto:


#This File was made using the WinMySQLAdmin 1.4 Tool
#26.1.2005 13:51:26

#Uncomment or Add only the keys that you know how works.
#Read the MySQL Manual for instructions

[mysqld]
basedir=c:/App/mysql
#bind-address=10.162.212.49
datadir=c:/App/mysql/data
#language=c:/App/mysql/share/your language directory
#slow query log#=
#tmpdir#=
#port=3306
#set-variable=key_buffer=16M
[WinMySQLadmin]
Server=C:/App/mysql/bin/mysqld-nt.exe
user=
password=Abychom mohli propojit MySQL s PHP, budeme k tomu potřebovat zip verzi PHP, kterou najdeme na adrese http://cz.php.net/downloads.php V této chvíli je nejaktuálnější verze PHP 5.0.3 zip package

Budeme vycházet z toho, že jste PHP nainstalovali do C:\App\php\. Jak nainstalovat PHP najdete v předešlém tutorialu Instalace PHP

Nyní je nutné zkopírovat libmysql.dll z C:\App\php\ do C:\Windows\System32\, povolit v C:\Windows\php.ini
extension=php_mysql.dll a zkopírovat php_mysql.dll z C:\App\php\ext\ do C:\App\php\ tam, kde je php.exe

Nyní opět restartujeme systém.

Budeme pracovat s již vytvořenou databází test.
Nadefinujem si proměnnou jména databáze, připojíme se k běžícímu serveru localhost a nastavíme databázi .


	// Set variables
	$dbname='test';

	// Connect database
	$link_id = mysql_connect("localhost");
	if (!$link_id) 
	{
		die("Could not connect: " . mysql_error());
	}
	else
	{
		echo "Connect is OK";
		echo "<BR>";
		echo $link_id;
		echo "<BR>";
	}
	
	// Select database
	if (!mysql_select_db($dbname))
	{
		die(mysql_error());
	}
	else
	{
		echo "Success in database selection.";
		echo "<BR>";
	}
 


Nyní vytvoříme tabulku zamestnanci

// Create table zamestnanci
$result = "CREATE TABLE zamestnanci (
					rc char(11) NOT NULL PRIMARY KEY,
 					jmeno varchar(40),
 					adresa varchar(60),
 					plat decimal(10, 2))";
// Make this SQL function 
if (mysql_query($result))
{
	echo "Success in table creation.";
	echo "<BR>";
} 
else 
{
	echo "No table created: ";
	debug(mysql_error());
	echo "<BR>";
}	


Když máme tabulku vytvořenu, můžeme do ní zapsat data .


// Insert value data into table zamestnanci
$result = "INSERT INTO zamestnanci VALUES (                  
						\"201129/4986\",                  			
						\"Jan Novák\",
              			\"Kocourkov 111\",
                  		25000);";
// Make this SQL function 
if (mysql_query($result))
{
	echo "Success insert into zamestnanci table Jan Novak values.";
	echo "<BR>";
} 
else 
{
	echo "No insert into zamestnanci table Jan Novak values: ";
	debug(mysql_error());
	echo "<BR>";
}

// Insert value data into table zamestnanci
$result = "INSERT INTO zamestnanci VALUES (
						\"401015/3167\",
						\"Jana Nováková\",
						\"Kocourkov 333\",
						15000);";
// Make this SQL function 
if (mysql_query($result))
{
	echo "Success insert into zamestnanci table Jana Novakova values.";
	echo "<BR>";
} 
else 
{
	echo "No insert into zamestnanci table Jana Novakova values: ";
	debug(mysql_error());
	echo "<BR>";
}


Nyní si ukážeme, jak vypisovat data z vytvořené tabulky.

Tabulku nejdříve vyberem pomocí funkce SELECT * FROM a potom vypíšeme data třemi různými způsoby pomocí funkcí
mysql_fetch_row
mysql_fetch_array
mysql_fetch_object

se stejným výsledkem.


// Select data from table zamestnanci
$table = "SELECT * FROM zamestnanci;";
 
// Print all zamestnanci table values by mysql_fetch_row function
if($result = mysql_query($table))
{
	echo "Print all zamestnanci table values by mysql_fetch_row function";
	echo "<BR><BR>";
}
else
{
	echo "No print all zamestnanci table values by mysql_fetch_row function: ";
	debug(mysql_error());
}
while($row = mysql_fetch_row($result))
{
	echo $row[0]."<br>";
	echo $row[1]."<br>";
	echo $row[2]."<br>";
	echo $row[3]."<br><br>";
}
 
// Print all zamestnanci table values by mysql_fetch_array function
if($result = mysql_query($table))
{
	echo "Print all zamestnanci table values by mysql_fetch_array function";
	echo "<BR><BR>";
}
else
{
	echo " No print all zamestnanci table values by mysql_fetch_array function: ";
	debug(mysql_error());
}
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
	echo $row["rc"]."<br>";
	echo $row["jmeno"]."<br>";
	echo $row["adresa"]."<br>";
	echo $row["plat"]."<br><br>";
}
 
// Print all zamestnanci table values by mysql_fetch_object function
if($result = mysql_query($table))
{
	echo "Print all zamestnanci table values by mysql_fetch_object function";
	echo "<BR><BR>";
}
else
{
	echo " No print all zamestnanci table values by mysql_fetch_object function: ";
	debug(mysql_error());
}
while($row = mysql_fetch_object($result))
{
	echo $row->rc."<br>";
	echo $row->jmeno."<br>";
	echo $row->adresa."<br>";
	echo $row->plat."<br><br>";
}


Pokud budeme chtít z tabulky vybrat jen určitá data, použijeme například funkci SELECT jmeno, adresa FROM zamestnanci;, která vybere z tabulky jen jméno a adresu.


// Print specified value jmeno and adresa
$table = "SELECT jmeno, adresa FROM zamestnanci;";

if($result = mysql_query($table))
{
	echo "Print specified value jmeno and adresa";
	echo "<BR><BR>";
}
else
{
	echo " No print specified value jmeno and adresa: ";
	debug(mysql_error());
}
while($row = mysql_fetch_object($result))
{
	echo $row->jmeno."<br>";
	echo $row->adresa."<br><br>";
}
 


Home