Tutorial
PHPInstalace PHP


Zdroják ke stažení (201 B)

25.01.2005

Abychom mohli programovat skripty PHP pod windows, budeme k tomu potřebovat instalaci, kterou naleznete na adrese
http://www.php.net/downloads.php. V této chvíli je nejnovější verze pro windows PHP 5.0.3 installer.

Dále budeme potřebovat HTTP server, nejlépe Apache. Ten si stáhnete z adresy http://httpd.apache.org/. V této chvíli je nejnovější verze pro windows Apache 2.0.52

Nejdříve je dobré nainstalovat Apache a poté PHP, protože by se mělo PHP při instalaci automaticky nastavit v Apache serveru. Mělo, ale mě se automaticky nic nenastavilo, takže si řeknem, jak PHP nastavit ručně.

Budeme vycházet z toho, že jste si Apache nainstalovali na C:/App/Appache/ a PHP na C:/App/Php/. Budeme editovat konfigurační soubor httpd.conf, který je umístěný v adresáři C:/App/Appache/Appache2/conf/ . Stačí přidat tyto tři řádky


ScriptAlias /php/ "c:/App/php/"
Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe"
AddType application/x-httpd-php .phpA změnit tyto řádky, které specifikují adresář, ve kterém budeme psát PHP skripty .<Directory "C:/www">
DirectoryIndex index.html index.html.var index.php
DocumentRoot "C:/www"
Nyní si napíšeme jednoduchý PHP skript, který vypíše informace běžícího serveru.


<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Informace o PHP a webserveru</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?
PHPInfo();
?>
</BODY>
</HTML>Uložíme jako index.php do adresáře C:/www/ . Skript spustíme z prohlížeče, zadáním adresy http://localhost/index.php
Home