OpenGL v Delphi4Průhledný okraj textury


Příklad a zdroják ke stažení (370k)


Pomocí blend příkazu 'glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE)' je průhledná černá barva, pomocí příkazu 'glBlendFunc(GL_ZERO, GL_ONE_MINUS_SRC_COLOR)' je průhledná bílá barva. Barvy v textuře jsou však průhledné podle toho, kolik obsahuje černé v prvním případě, nebo bílé v druhém případě.

Pokud však chci, aby byl průhledný jenom černý okraj a ostatní, aby průhledné nebylo, jako v tomto případě motýl, je to trochu složitější. Musíme vytvořit masku průhlednosti.Vše co je bílé, bude průhledné, kde je černá barva, bude neprůhledný objekt. Příkaz je 'glBlendFunc(GL_DST_COLOR,GL_ZERO)'.

Těsně před masku pak vložíme texturu.A nastavíme průhlednost černé barvy 'glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE)'.


procedure DrawButterfly;
var
 i: integer;    
begin
 for i := 2 to 3 do begin               //cyklu pro vytvoření druhé a třetí textury (první textura je pozadí)
  glEnable(GL_BLEND);                 //zapne se průhlednost   
  if i = 2 then glBlendFunc(GL_DST_COLOR,GL_ZERO);  //pokud se má zobrazit druhá textura nastav tuto blend funkci        
  if i = 3 then glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE);     //pokud se má zobrazit třetí textura nastav tuto blend funkci
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[i]);    //načti texturu
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);              //zapni texturování
  glBegin(GL_TRIANGLES);               //vytvoř trojúhelníky
                            //první trojúhelník
   glTexCoord2f(Coord1[i].x,Coord1[i].y);      //texturová koordinace prvního bodu
   glVertex3f(Point1[i].x,Point1[i].y,Point1[i].z); //pozice prvního bodu
   glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);      //texturová koordinace druhého bodu
   glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z); //pozice druhého bodu
   glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);      //texturová koordinace třetího bodu
   glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z); //pozice třetího bodu
                            //druhý trojúhelník    
   glTexCoord2f(Coord2[i].x,Coord2[i].y);      //texturová koordinace druhého bodu
   glVertex3f(Point2[i].x,Point2[i].y,Point2[i].z); //pozice druhého bodu
   glTexCoord2f(Coord3[i].x,Coord3[i].y);      //texturová koordinace třetího bodu
   glVertex3f(Point3[i].x,Point3[i].y,Point3[i].z); //pozice třetího bodu
   glTexCoord2f(Coord4[i].x,Coord4[i].y);      //texturová koordinace čtvrtého bodu
   glVertex3f(Point4[i].x,Point4[i].y,Point4[i].z); //pozice čtvrtého bodu
  glEnd;                       //konec vytváření trojúhelníků
  end;                        //konec cyklu
  glDisable(GL_BLEND);                //vypni průhlednost
  glPopMatrix;                    
end;

Celej zdroják je tady
Transp_f.pas;


Míření Alpha Blending
Home