OpenGL v Delphi43D Fonty, výpočet FPS.


Příklad a zdroják ke stažení (277k)Příklad, jak vytvořit 3d text a jak tento text potáhnout texturou. Navíc jsem přidal výpočet FPS. Výsledná hodnota FPS se generuje do 3d textu.Nejdříve jsem nadefinoval proměnné

//Font
base: TGLuint;

//FPS
StartFreq: TLargeInteger;
StartCount,Count1, Count2, FPS: double;
FPSi: integer=3;Procedura

procedure InitFont;                   // Build Our Bitmap Font
var font: HFONT;                    // Windows Font ID
  gmf : array [0..255] of GLYPHMETRICSFLOAT;     // Address Buffer For Font Storage
begin
 base := glGenLists(256);               // Storage For 256 Characters
 font := CreateFont(-12,                // Height Of Font
           0,                 // Width Of Font
           0,                 // Angle Of Escapement
           0,                 // Orientation Angle
           FW_BOLD,              // Font Weight
           0,                 // Italic
           0,                 // Underline
           0,                 // Strikeout
           ANSI_CHARSET,           // Character Set Identifier
           OUT_TT_PRECIS,           // Output Precision
           CLIP_DEFAULT_PRECIS,        // Clipping Precision
           ANTIALIASED_QUALITY,        // Output Quality
           FF_DONTCARE or DEFAULT_PITCH,   // Family And Pitch
           'Comic Sans MS');         // Font Name

 SelectObject(Form1.Canvas.Handle, font);       // Selects The Font We Want

 wglUseFontOutlines(Form1.Canvas.Handle,        // Select The Current DC
            0,               // Starting Character
            255,              // Number Of Display Lists To Build
            base,              // Starting Display Lists
            0.0,              // Deviation From The True Outlines
            0.3,              // Font Thickness In The Z Direction
            WGL_FONT_POLYGONS,       // Use Polygons, Not Lines
            @gmf);             // Address Of Buffer To Recieve Data
end;nastavuje windowsovskej font

font := CreateFont(-12,                 // Height Of Font
           0,                 // Width Of Font
           0,                 // Angle Of Escapement
           0,                 // Orientation Angle
           FW_BOLD,              // Font Weight
           0,                 // Italic
           0,                 // Underline
           0,                 // Strikeout
           ANSI_CHARSET,           // Character Set Identifier
           OUT_TT_PRECIS,           // Output Precision
           CLIP_DEFAULT_PRECIS,        // Clipping Precision
           ANTIALIASED_QUALITY,        // Output Quality
           FF_DONTCARE or DEFAULT_PITCH,   // Family And Pitch
           'Comic Sans MS');         // Font Name

 SelectObject(Form1.Canvas.Handle, font);       // Selects The Font We Wanta převádí na 3d font

wglUseFontOutlines(Form1.Canvas.Handle,         // Select The Current DC
            0,               // Starting Character
            255,              // Number Of Display Lists To Build
            base,              // Starting Display Lists
            0.0,              // Deviation From The True Outlines
            0.3,              // Font Thickness In The Z Direction
            WGL_FONT_POLYGONS,       // Use Polygons, Not Lines
            @gmf);             // Address Of Buffer To Recieve DataProcedura
 
procedure glPrint(text : pchar);            // Custom GL "Print" Routine
begin
 if (text = '') then                  // If There's No Text
     Exit;                     // Do Nothing

 glPushAttrib(GL_LIST_BIT);              // Pushes The Display List Bits
 glListBase(base);                   // Sets The Base Character
 glCallLists(length(text), GL_UNSIGNED_BYTE, text);  // Draws The Display List Text
 glPopAttrib();                    // Pops The Display List Bits
end;       

nastavuje display list.Popis jednotlivých řádků procedur 'Init Font' a 'glPrint' jsem nechal v angličtině, tak jak je to v příkladu na stránkách NeHe, odkud jsem čerpal rozumy.Výsledný text se generuje voláním příkazu

glPrint(ch);

Do proměnné 'ch' se může přiřadit jakýkoli text.
V tomto případě do proměnné 'ch' přiřazuji výslednou hodnotu FPS.

procedure DrawFont;
var
st: string;
ch: pchar;
begin
  //Call calculate FPS
  if FPSi = 2 then begin
   CalcFPS(2);
   FPSi := 3;
  end else begin
   CalcFPS(3);
   FPSi := 2;
  end;
  st := 'FPS:' +IntToStr(Round(FPS));
  Form1.Label1.Caption := st;   //show string in Label1
  ch := PChar(st);

  //Draw 3D Font
  glPrint(ch);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[1]);
  glEnable(GL_TEXTURE_2D);
end;Příkazy

 glTexGeni(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_OBJECT_LINEAR);
 glTexGeni(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_OBJECT_LINEAR);
 glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S);
 glEnable(GL_TEXTURE_GEN_T);

automaticky otexturují výsledný objekt (3D text).
a nacházejí se v proceduře

procedure InitTexture;
var a:word;
  f:TGluint;
begin
   UniPicture:=TPicture.Create;
   for a:=1 to 256 do begin
     glGenTextures(1, @f);TextureBin[a]:=f;
   end;
   for a:=1 to 256 do begin
     with texture[a] do begin
      rgbacolor:=nil;
      rgbcolor:=nil;
      ColorSystem:=Gl_RGB;
      glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,TextureBin[a]);
      glTexParameterf(GL_Texture_2D,GL_Texture_Wrap_S,gl_repeat);
      glTexParameterf(GL_Texture_2D,GL_Texture_Wrap_T,gl_repeat);
      glTexParameterf(GL_Texture_2D,GL_Texture_Mag_Filter,GL_Linear);
      glTexParameterf(GL_Texture_2D,GL_Texture_Min_Filter,GL_Linear);

      glTexGeni(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_OBJECT_LINEAR);
      glTexGeni(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_OBJECT_LINEAR);
      glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S);
      glEnable(GL_TEXTURE_GEN_T);

     end;
   end;
end;FPS počítá procedura

procedure CalcFPS(CStep: integer);
var
 i: TLargeInteger;
 FrameTime: double;
begin
 //Calculate start Frequency and start Counter
 if CStep = 1 then begin
  QueryPerformanceCounter(i);
  StartCount := i;
  QueryPerformanceFrequency(i);
  StartFreq := i;
  StartCount := StartCount / StartFreq;
 end;

 //Calculate Counter before draw scene
 if CStep = 2 then begin
  QueryPerformanceCounter(i);
  Count1 := i / StartFreq;
 end;

 //Calculate Counter after draw scene
 if CStep = 3 then begin
  QueryPerformanceCounter(i);
  Count2 := i / StartFreq;
  //calculate FPS
  FrameTime := (Count2 / StartCount) - (Count1 / StartCount);
  FPS := 1 / FrameTime;
  FPS := FPS / StartCount;
 end;
end;První krok

 if Step = 1 then begin
  QueryPerformanceCounter(i);
  StartCount := i;
  QueryPerformanceFrequency(i);
  StartFreq := i;
  StartCount := StartCount / StartFreq;
 end;

se volá jen při načítání programu

procedure InitScene;
begin
 ...
 CalcFPS(1);        
 ...
end;

a vypočítá počáteční hodnotu počítadla 'StartCount'.
Příkaz

QueryPerformanceCounter(i);

Načte do proměnné 'i' hodnotu počítadla.


Příkaz

QueryPerformanceFrequency(i);

Načte do proměnné 'i' frekvenci procesoru.

Druhý krok

 if Step = 2 then begin
  QueryPerformanceCounter(i);
  Count1 := i / StartFreq;
 end;

se volá před renderováním prvního snímku.

procedure DrawFont;
begin
  if FPSi = 2 then begin
   CalcFPS(2);
   FPSi := 3;
  end else begin
   ...
   ...
  end;
  
  ...
  ...
  ...
endTřetí krok

 if Step = 3 then begin
  QueryPerformanceCounter(i);
  Count2 := i / StartFreq;
  //calculate FPS
  FrameTime := (Count2 / StartCount) - (Count1 / StartCount);
  FPS := 1 / FrameTime;
  FPS := FPS / StartCount;
 end;

se volá před renderováním druhého snímku.

procedure DrawFont;
begin
  if FPSi = 2 then begin
   ...
   ...
  end else begin
   CalcFPS(3);
   FPSi := 2;
  end;
  
  ...
  ...
  ...
end


a provede konečný výpočet

  FrameTime := (Count2 / StartCount) - (Count1 / StartCount);
  FPS := 1 / FrameTime;
  FPS := FPS / StartCount;

Celej zdroják je tady
Font_fLesklé předměty Míření
Home