OpenGL v Delphi4Lesklé předměty.


Příklad a zdroják ke stažení (339k)V příkladu používám 'Sphere Environment Mapping' a 'Multitexturing'. Jedna textura je textura předmětu (mramor), druhá textura je textura okolí, která pomocí 'Sphere Environment Mapping'u je stále na stejném místě, to znamená, že nereaguje na pohyb předmětu a vytváří dojem lesklého povrchu.'Sphere Environment Mapping' se inicializuje pomocí dvou příkazů.

glTexGeni(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_SPHERE_MAP); 
glTexGeni(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_SPHERE_MAP);Tyto příkazy jsem napsal do procedury

procedure InitTexture;
var a:word;
  f:TGluint;
begin
   UniPicture:=TPicture.Create;
   for a:=1 to 256 do begin
     glGenTextures(1, @f);TextureBin[a]:=f;
   end;
   for a:=1 to 256 do begin
     with texture[a] do begin
      rgbacolor:=nil;
      rgbcolor:=nil;
      ColorSystem:=Gl_RGB;

      glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,TextureBin[a]);
      glTexParameterf(GL_Texture_2D,GL_Texture_Wrap_S,gl_repeat);
      glTexParameterf(GL_Texture_2D,GL_Texture_Wrap_T,gl_repeat);
      glTexParameterf(GL_Texture_2D,GL_Texture_Mag_Filter,GL_Linear);
      glTexParameterf(GL_Texture_2D,GL_Texture_Min_Filter,GL_Linear);
      glTexEnvf(GL_Texture_Env, GL_Texture_Env_Mode, GL_MODULATE);

      glTexGeni(GL_S, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_SPHERE_MAP);         // Set The Texture Generation Mode For S To Sphere Mapping
      glTexGeni(GL_T, GL_TEXTURE_GEN_MODE, GL_SPHERE_MAP);         // Set The Texture Generation Mode For T To Sphere Mapping

     end;
   end;
end;Pak jen stačí před načtením textury 'Sphere Environment Mapping' zapnout
 
glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S);        
glEnable(GL_TEXTURE_GEN_T);        

a je to.

Tyto příkazy jsem napsal do procedury

procedure DrawSphere;
var
 i,j: integer;
begin
   glPushMatrix;
  //Draw Triangles
  if SphereTriangles then begin
   glActiveTextureARB(GL_TEXTURE0_ARB);
   glEnable(GL_TEXTURE_GEN_S);        // Enable Texture Coord Generation For S ( NEW )
   glEnable(GL_TEXTURE_GEN_T);        // Enable Texture Coord Generation For T ( NEW )
   glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[3]);
   glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_Replace);
   glEnable(GL_TEXTURE_2D);

   glActiveTextureARB(GL_TEXTURE1_ARB);
   glDisable(GL_TEXTURE_GEN_S);       // Disable Texture Coord Generation For S ( NEW )
   glDisable(GL_TEXTURE_GEN_T);       // Disable Texture Coord Generation For S ( NEW )
   glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[4]);
   glTexEnvf(GL_TEXTURE_ENV, GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_Modulate);
   glEnable(GL_TEXTURE_2D);

   glBegin(GL_TRIANGLES);
   for i := 1 to (SpFace div 2)-2 do begin
    for j := 1 to SpFace do begin
     if j <> SpFace then begin
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord1[i,j].x,SpCoord1[i,j].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord1[i,j].x,SpCoord1[i,j].y);
      glNormal3f(SpNormal1[i,j].x,SpNormal1[i,j].y,SpNormal1[i,j].z);
      glVertex3f(SpPoint[i,j].x,SpPoint[i,j].y,SpPoint[i,j].z);

      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord2[i,j+1].x,SpCoord2[i,j+1].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord2[i,j+1].x,SpCoord2[i,j+1].y);
      glNormal3f(SpNormal2[i,j+1].x,SpNormal2[i,j+1].y,SpNormal2[i,j+1].z);
      glVertex3f(SpPoint[i,j+1].x,SpPoint[i,j+1].y,SpPoint[i,j+1].z);

      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord3[i+1,j].x,SpCoord3[i+1,j].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord3[i+1,j].x,SpCoord3[i+1,j].y);
      glNormal3f(SpNormal3[i+1,j].x,SpNormal3[i+1,j].y,SpNormal3[i+1,j].z);
      glVertex3f(SpPoint[i+1,j].x,SpPoint[i+1,j].y,SpPoint[i+1,j].z);

      ///////////////////////////////////////////////////////////////////

      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord2[i,j+1].x,SpCoord2[i,j+1].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord2[i,j+1].x,SpCoord2[i,j+1].y);
      glNormal3f(SpNormal2[i,j+1].x,SpNormal2[i,j+1].y,SpNormal2[i,j+1].z);
      glVertex3f(SpPoint[i,j+1].x,SpPoint[i,j+1].y,SpPoint[i,j+1].z);

      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord3[i+1,j].x,SpCoord3[i+1,j].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord3[i+1,j].x,SpCoord3[i+1,j].y);
      glNormal3f(SpNormal3[i+1,j].x,SpNormal3[i+1,j].y,SpNormal3[i+1,j].z);
      glVertex3f(SpPoint[i+1,j].x,SpPoint[i+1,j].y,SpPoint[i+1,j].z);

      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord4[i+1,j+1].x,SpCoord4[i+1,j+1].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord4[i+1,j+1].x,SpCoord4[i+1,j+1].y);
      glNormal3f(SpNormal4[i+1,j+1].x,SpNormal4[i+1,j+1].y,SpNormal4[i+1,j+1].z);
      glVertex3f(SpPoint[i+1,j+1].x,SpPoint[i+1,j+1].y,SpPoint[i+1,j+1].z);

     end else begin
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord1[i,j].x,SpCoord1[i,j].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord1[i,j].x,SpCoord1[i,j].y);
      glNormal3f(SpNormal1[i,j].x,SpNormal1[i,j].y,SpNormal1[i,j].z);
      glVertex3f(SpPoint[i,j].x,SpPoint[i,j].y,SpPoint[i,j].z);

      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord2[i,1].x,SpCoord2[i,1].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord2[i,1].x,SpCoord2[i,1].y);
      glNormal3f(SpNormal2[i,1].x,SpNormal2[i,1].y,SpNormal2[i,1].z);
      glVertex3f(SpPoint[i,1].x,SpPoint[i,1].y,SpPoint[i,1].z);

      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord3[i+1,j].x,SpCoord3[i+1,j].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord3[i+1,j].x,SpCoord3[i+1,j].y);
      glNormal3f(SpNormal3[i+1,j].x,SpNormal3[i+1,j].y,SpNormal3[i+1,j].z);
      glVertex3f(SpPoint[i+1,j].x,SpPoint[i+1,j].y,SpPoint[i+1,j].z);

      ///////////////////////////////////////////////////////////////////

      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord2[i,1].x,SpCoord2[i,1].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord2[i,1].x,SpCoord2[i,1].y);
      glNormal3f(SpNormal2[i,1].x,SpNormal2[i,1].y,SpNormal2[i,1].z);
      glVertex3f(SpPoint[i,1].x,SpPoint[i,1].y,SpPoint[i,1].z);

      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord3[i+1,j].x,SpCoord3[i+1,j].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord3[i+1,j].x,SpCoord3[i+1,j].y);
      glNormal3f(SpNormal3[i+1,j].x,SpNormal3[i+1,j].y,SpNormal3[i+1,j].z);
      glVertex3f(SpPoint[i+1,j].x,SpPoint[i+1,j].y,SpPoint[i+1,j].z);

      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord4[i+1,1].x,SpCoord4[i+1,1].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord4[i+1,1].x,SpCoord4[i+1,1].y);
      glNormal3f(SpNormal4[i+1,1].x,SpNormal4[i+1,1].y,SpNormal4[i+1,1].z);
      glVertex3f(SpPoint[i+1,1].x,SpPoint[i+1,1].y,SpPoint[i+1,1].z);
     end;
    end;

   end;
   glEnd;

   //first point
   glBegin(GL_TRIANGLES);
    for j := 1 to SpFace do begin
     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord1[0,j].x,SpCoord1[0,j].y);
     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord1[0,j].x,SpCoord1[0,j].y);
     glNormal3f(SpNormal1[0,j].x,SpNormal1[0,j].y,SpNormal1[0,j].z);
     glVertex3f(SpPoint[0,j].x,SpPoint[0,j].y,SpPoint[0,j].z);

     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord3[1,j].x,SpCoord3[1,j].y);
     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord3[1,j].x,SpCoord3[1,j].y);
     glNormal3f(SpNormal3[1,j].x,SpNormal3[1,j].y,SpNormal3[1,j].z);
     glVertex3f(SpPoint[1,j].x,SpPoint[1,j].y,SpPoint[1,j].z);
     if j <> SpFace then begin
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord4[1,j+1].x,SpCoord4[1,j+1].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord4[1,j+1].x,SpCoord4[1,j+1].y);
      glNormal3f(SpNormal4[1,j+1].x,SpNormal4[1,j+1].y,SpNormal4[1,j+1].z);
      glVertex3f(SpPoint[1,j+1].x,SpPoint[1,j+1].y,SpPoint[1,j+1].z);
     end else begin
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord4[1,1].x,SpCoord4[1,1].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord4[1,1].x,SpCoord4[1,1].y);
      glNormal3f(SpNormal4[1,1].x,SpNormal4[1,1].y,SpNormal4[1,1].z);
      glVertex3f(SpPoint[1,1].x,SpPoint[1,1].y,SpPoint[1,1].z);
     end;
    end;
   glEnd;

   //last point
   glBegin(GL_TRIANGLES);
    for j := 1 to SpFace do begin
     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord3[(SpFace div 2)+1,j].x,SpCoord3[(SpFace div 2)+1,j].y);
     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord3[(SpFace div 2)+1,j].x,SpCoord3[(SpFace div 2)+1,j].y);
     glNormal3f(SpNormal3[(SpFace div 2),j].x,SpNormal3[(SpFace div 2),j].y,SpNormal3[(SpFace div 2),j].z);
     glVertex3f(SpPoint[(SpFace div 2),j].x,SpPoint[(SpFace div 2),j].y,SpPoint[(SpFace div 2),j].z);

     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord1[(SpFace div 2),j].x,SpCoord1[(SpFace div 2),j].y);
     glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord1[(SpFace div 2),j].x,SpCoord1[(SpFace div 2),j].y);
     glNormal3f(SpNormal1[(SpFace div 2)-1,j].x,SpNormal1[(SpFace div 2)-1,j].y,SpNormal1[(SpFace div 2)-1,j].z);
     glVertex3f(SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].x,SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].y,SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].z);
     if j <> SpFace then begin
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord2[(SpFace div 2),j+1].x,SpCoord2[(SpFace div 2),j+1].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord2[(SpFace div 2),j+1].x,SpCoord2[(SpFace div 2),j+1].y);
      glNormal3f(SpNormal2[(SpFace div 2)-1,j+1].x,SpNormal2[(SpFace div 2)-1,j+1].y,SpNormal2[(SpFace div 2)-1,j+1].z);
      glVertex3f(SpPoint[(SpFace div 2)-1,j+1].x,SpPoint[(SpFace div 2)-1,j+1].y,SpPoint[(SpFace div 2)-1,j+1].z);
     end else begin
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE0_ARB,SpCoord2[(SpFace div 2),1].x,SpCoord2[(SpFace div 2),1].y);
      glMultiTexCoord2fARB(GL_TEXTURE1_ARB,SpCoord2[(SpFace div 2),1].x,SpCoord2[(SpFace div 2),1].y);
      glNormal3f(SpNormal2[(SpFace div 2)-1,1].x,SpNormal2[(SpFace div 2)-1,1].y,SpNormal2[(SpFace div 2)-1,1].z);
      glVertex3f(SpPoint[(SpFace div 2)-1,1].x,SpPoint[(SpFace div 2)-1,1].y,SpPoint[(SpFace div 2)-1,1].z);
     end;
    end;
   glEnd;
   glDisable(GL_BLEND);
   glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  end;
   glPopMatrix;
 end;

Tato procedura vykreslí předmět (kámen).

Zdroják pro vykreslení předmětu je stejný jako zdroják pro výpočet koule , akorát při výpočtu bodů koule, jsem pozměnil pár hodnot.

procedure InitSphere; {Calculate Sphere Points}
var
 rVert, rHoriz: array [0..100] of double;
 Angle: double;
 i,j: integer;
begin

  Angle := 360 / SpFace;

  for i := 1 to (SpFace div 2)-1 do begin
   rVert[i] := cos((i*Angle)*(pi/180))* SpRadius;
   rHoriz[i] := sin((i*Angle)*(pi/180))* SpRadius;

   for j := 1 to SpFace do begin
    SpPoint[i,j].x := cos((j*Angle)*(pi/180)) * rHoriz[i]*2;  //Změna *2
    SpPoint[i,j].y := rVert[i];
    SpPoint[i,j].z := -sin((j*Angle)*(pi/180)) * rHoriz[i]/2;  //Změna /2

    //first point
    SpPoint[0,j].x := 0;
    SpPoint[0,j].y := SpRadius;
    SpPoint[0,j].z := 0;

    //last point
    SpPoint[SpFace div 2,j].x := 0;
    SpPoint[SpFace div 2,j].y := -SpRadius;
    SpPoint[SpFace div 2,j].z := 0;

   end;
  end;

  SphereTexCoord;
  SphereNormals;
  SphereSmoothNormals;
end;Celej zdroják je tady
Env_fNačítání 3D objektů ze souboru (*.dxf) (Autocad, 3D MAX...) 3D Fonty, výpočet FPS
Home