OpenGL v Delphi4Výpočet koule, normálových vektorů, texturové koordinace


Příklad a zdroják ke stažení (317k)Pro výpočet koule nepoužívám příkaz gluSphere(), ale napsal jsem algoritmus pro výpočet všech bodů. Příklad zobrazí kouli v bodech příkazem glBegin(GL_Points), v čarách příkazem glBegin(GL_Lines) , nebo v trojúhleníkách příkazem glBegin(GL_Triangles). Dále příklad obsahuje algoritmus pro výpočet normálových vektorů, aby včechny plochy koule byly správně vystínovaný. Další algoritmus je pro výpočet texturové koordinace, aby se textura roztáhla rovnoměrně po celé kouli.Nejdříve nadefinuju typy a proměnné

//Sphere
type TPoint3=record
   x: double;
   y: double;
   z: double;
end;

type TPoint2=record
   x: double;
   y: double;
end;

type TVector=record
   x: double;
   y: double;
   z: double;
end;

procedure CalcNormalVector(Vect1,Vect2,Vect3:TPoint3);

var
 SpFace: integer=20;        //Počet ploch koule         
 SpRadius: double=20;        //Poloměr koule                 
 SphereRot: double;         //Rotace koule
 SpPoint,              //Body koule 
 SpNormal1,             //Normálové vektory
 SpNormal2, 
 SpNormal3, 
 SpNormal4: array [0..50, 0..100] of TPoint3;
 SpNormalSmooth: TPoint3;      //Normálový vektor pro vyhlazení stínu
 SpCoord1,             //Texturová koordinace 
 SpCoord2, 
 SpCoord3, 
 SpCoord4: array [0..50, 0..100] of TPoint2;             
 SpherePoints: boolean=true;    //Zapne vypne body
 SphereLines: boolean;       //Zapne vypne čáry
 SphereTriangles: boolean;     //Zapne vypne trojúhelníky
 NormalVector:TVector;       //Výsledný normálový vektorTohle je procedura na výpočet všech bodů koule.

procedure InitSphere; {Calculate Sphere Points}
var
 rVert, rHoriz: array [0..100] of double;
 Angle: double;
 i,j: integer;
begin

  Angle := 360 / SpFace;

  for i := 1 to (SpFace div 2)-1 do begin
   rVert[i] := cos((i*Angle)*(pi/180))* SpRadius;
   rHoriz[i] := sin((i*Angle)*(pi/180))* SpRadius;

   for j := 1 to SpFace do begin
    SpPoint[i,j].x := cos((j*Angle)*(pi/180)) * rHoriz[i];
    SpPoint[i,j].y := rVert[i];
    SpPoint[i,j].z := -sin((j*Angle)*(pi/180)) * rHoriz[i];

    //first point
    SpPoint[0,j].x := 0;
    SpPoint[0,j].y := SpRadius;
    SpPoint[0,j].z := 0;

    //last point
    SpPoint[SpFace div 2,j].x := 0;
    SpPoint[SpFace div 2,j].y := -SpRadius;
    SpPoint[SpFace div 2,j].z := 0;

   end;
  end;

  SphereTexCoord;
  SphereNormals;
end;Nejdříve vypočítám úhel mezi jednotlivými body Angle := 360 / SpFace;


Cyklus for i := 1 to (SpFace div 2)-1 do begin definuje počet kružnic.
Cyklus for j := 1 to SpFace do begin definuje počet bodů v kružnici.
rVert[i] := cos((i*Angle)*(pi/180))* SpRadius; vypočítá vzdálenost kružnice od prvního (horního) bodu koule.


rHoriz[i] := sin((i*Angle)*(pi/180))* SpRadius; vypočítá poloměr kružnice.SpPoint[i,j].x := cos((j*Angle)*(pi/180)) * rHoriz[i];
SpPoint[i,j].y := rVert[i];
SpPoint[i,j].z := -sin((j*Angle)*(pi/180)) * rHoriz[i];

vypočítá souřadnice všech bodů v kružnici.

//first point
SpPoint[0,j].x := 0;
SpPoint[0,j].y := SpRadius;
SpPoint[0,j].z := 0;

//last point
SpPoint[SpFace div 2,j].x := 0;
SpPoint[SpFace div 2,j].y := -SpRadius;
SpPoint[SpFace div 2,j].z := 0;

vypočítá první (horní) a poslední (dolní) bod koule.


Teď, když mám vypočítaný všechny body koule, tak je použiju v proceduře DrawSphere, která mi vyrenderuje kouli v bodech glBegin(GL_Points), čarách glBegin(GL_Lines), nebo trojúhelníkách glBegin(GL_Triangles).

procedure DrawSphere;
var
 i,j: integer;
begin
   glPushMatrix;

   //Draw Points
   if SpherePoints then begin
    glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    glDisable(GL_LIGHTING);
    glBegin(GL_Points);
    for i := 1 to (SpFace div 2)-1 do begin
     for j := 1 to SpFace do begin
      glVertex3f(SpPoint[i,j].x,SpPoint[i,j].y,SpPoint[i,j].z);
     end;
    end;
    glEnd;
    glBegin(GL_Points);
      glVertex3f(SpPoint[0,1].x,SpPoint[0,1].y,SpPoint[0,1].z);
      glVertex3f(SpPoint[SpFace div 2,2].x,SpPoint[SpFace div 2,2].y,SpPoint[SpFace div 2,2].z);
    glEnd;
    glEnable(GL_LIGHTING);
   end;

   //Draw Lines
   if SphereLines then begin
    glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    glDisable(GL_LIGHTING);
    glBegin(GL_Lines);
    for i := 1 to (SpFace div 2)-1 do begin
     for j := 1 to SpFace do begin
      glVertex3f(SpPoint[i,j].x,SpPoint[i,j].y,SpPoint[i,j].z);
      if j <> SpFace then
       glVertex3f(SpPoint[i,j+1].x,SpPoint[i,j+1].y,SpPoint[i,j+1].z)
      else
       glVertex3f(SpPoint[i,1].x,SpPoint[i,1].y,SpPoint[i,1].z);
     end;
    end;
    glEnd;
    glBegin(GL_Lines);
    for i := 1 to (SpFace div 2)-2 do begin
     for j := 1 to SpFace do begin
      glVertex3f(SpPoint[i,j].x,SpPoint[i,j].y,SpPoint[i,j].z);
      glVertex3f(SpPoint[i+1,j].x,SpPoint[i+1,j].y,SpPoint[i+1,j].z)
     end;
    end;
    glEnd;
    //first point
    glBegin(GL_Lines);
     for j := 1 to SpFace do begin
      glVertex3f(SpPoint[0,1].x,SpPoint[0,1].y,SpPoint[0,1].z);
      glVertex3f(SpPoint[1,j].x,SpPoint[1,j].y,SpPoint[1,j].z)
     end;
    glEnd;
    //last point
    glBegin(GL_Lines);
     for j := 1 to SpFace do begin
      glVertex3f(SpPoint[SpFace div 2,2].x,SpPoint[SpFace div 2,2].y,SpPoint[SpFace div 2,2].z);
      glVertex3f(SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].x,SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].y,SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].z)
     end;
    glEnd;
    glEnable(GL_LIGHTING);
   end;

  //Draw Triangles
  if SphereTriangles then begin
   glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, TextureBin[1]);
   glEnable(GL_TEXTURE_2D);
   glBegin(GL_TRIANGLES);
   for i := 1 to (SpFace div 2)-2 do begin
    for j := 1 to SpFace do begin
     if j <> SpFace then begin
      glTexCoord2f(SpCoord1[i,j].x,SpCoord1[i,j].y);
      glNormal3f(SpNormal1[i,j].x,SpNormal1[i,j].y,SpNormal1[i,j].z);
      glVertex3f(SpPoint[i,j].x,SpPoint[i,j].y,SpPoint[i,j].z);

      glTexCoord2f(SpCoord2[i,j+1].x,SpCoord2[i,j+1].y);
      glNormal3f(SpNormal2[i,j+1].x,SpNormal2[i,j+1].y,SpNormal2[i,j+1].z);
      glVertex3f(SpPoint[i,j+1].x,SpPoint[i,j+1].y,SpPoint[i,j+1].z);

      glTexCoord2f(SpCoord3[i+1,j].x,SpCoord3[i+1,j].y);
      glNormal3f(SpNormal3[i+1,j].x,SpNormal3[i+1,j].y,SpNormal3[i+1,j].z);
      glVertex3f(SpPoint[i+1,j].x,SpPoint[i+1,j].y,SpPoint[i+1,j].z);

      ///////////////////////////////////////////////////////////////////

      glTexCoord2f(SpCoord2[i,j+1].x,SpCoord2[i,j+1].y);
      glNormal3f(SpNormal2[i,j+1].x,SpNormal2[i,j+1].y,SpNormal2[i,j+1].z);
      glVertex3f(SpPoint[i,j+1].x,SpPoint[i,j+1].y,SpPoint[i,j+1].z);

      glTexCoord2f(SpCoord3[i+1,j].x,SpCoord3[i+1,j].y);
      glNormal3f(SpNormal3[i+1,j].x,SpNormal3[i+1,j].y,SpNormal3[i+1,j].z);
      glVertex3f(SpPoint[i+1,j].x,SpPoint[i+1,j].y,SpPoint[i+1,j].z);

      glTexCoord2f(SpCoord4[i+1,j+1].x,SpCoord4[i+1,j+1].y);
      glNormal3f(SpNormal4[i+1,j+1].x,SpNormal4[i+1,j+1].y,SpNormal4[i+1,j+1].z);
      glVertex3f(SpPoint[i+1,j+1].x,SpPoint[i+1,j+1].y,SpPoint[i+1,j+1].z);

     end else begin
      glTexCoord2f(SpCoord1[i,j].x,SpCoord1[i,j].y);
      glNormal3f(SpNormal1[i,j].x,SpNormal1[i,j].y,SpNormal1[i,j].z);
      glVertex3f(SpPoint[i,j].x,SpPoint[i,j].y,SpPoint[i,j].z);

      glTexCoord2f(SpCoord2[i,1].x,SpCoord2[i,1].y);
      glNormal3f(SpNormal2[i,1].x,SpNormal2[i,1].y,SpNormal2[i,1].z);
      glVertex3f(SpPoint[i,1].x,SpPoint[i,1].y,SpPoint[i,1].z);

      glTexCoord2f(SpCoord3[i+1,j].x,SpCoord3[i+1,j].y);
      glNormal3f(SpNormal3[i+1,j].x,SpNormal3[i+1,j].y,SpNormal3[i+1,j].z);
      glVertex3f(SpPoint[i+1,j].x,SpPoint[i+1,j].y,SpPoint[i+1,j].z);

      ///////////////////////////////////////////////////////////////////

      glTexCoord2f(SpCoord2[i,1].x,SpCoord2[i,1].y);
      glNormal3f(SpNormal2[i,1].x,SpNormal2[i,1].y,SpNormal2[i,1].z);
      glVertex3f(SpPoint[i,1].x,SpPoint[i,1].y,SpPoint[i,1].z);

      glTexCoord2f(SpCoord3[i+1,j].x,SpCoord3[i+1,j].y);
      glNormal3f(SpNormal3[i+1,j].x,SpNormal3[i+1,j].y,SpNormal3[i+1,j].z);
      glVertex3f(SpPoint[i+1,j].x,SpPoint[i+1,j].y,SpPoint[i+1,j].z);

      glTexCoord2f(SpCoord4[i+1,1].x,SpCoord4[i+1,1].y);
      glNormal3f(SpNormal4[i+1,1].x,SpNormal4[i+1,1].y,SpNormal4[i+1,1].z);
      glVertex3f(SpPoint[i+1,1].x,SpPoint[i+1,1].y,SpPoint[i+1,1].z);
     end;
    end;

   end;
   glEnd;

   //first point
   glBegin(GL_TRIANGLES);
    for j := 1 to SpFace do begin
     glTexCoord2f(SpCoord1[0,j].x,SpCoord1[0,j].y);
     glNormal3f(SpNormal1[0,j].x,SpNormal1[0,j].y,SpNormal1[0,j].z);
     glVertex3f(SpPoint[0,j].x,SpPoint[0,j].y,SpPoint[0,j].z);

     glTexCoord2f(SpCoord3[1,j].x,SpCoord3[1,j].y);
     glNormal3f(SpNormal3[1,j].x,SpNormal3[1,j].y,SpNormal3[1,j].z);
     glVertex3f(SpPoint[1,j].x,SpPoint[1,j].y,SpPoint[1,j].z);
     if j <> SpFace then begin
      glTexCoord2f(SpCoord4[1,j+1].x,SpCoord4[1,j+1].y);
      glNormal3f(SpNormal4[1,j+1].x,SpNormal4[1,j+1].y,SpNormal4[1,j+1].z);
      glVertex3f(SpPoint[1,j+1].x,SpPoint[1,j+1].y,SpPoint[1,j+1].z);
     end else begin
      glTexCoord2f(SpCoord4[1,1].x,SpCoord4[1,1].y);
      glNormal3f(SpNormal4[1,1].x,SpNormal4[1,1].y,SpNormal4[1,1].z);
      glVertex3f(SpPoint[1,1].x,SpPoint[1,1].y,SpPoint[1,1].z);
     end;
    end;
   glEnd;
   //last point
   glBegin(GL_TRIANGLES);
    for j := 1 to SpFace do begin
     glTexCoord2f(SpCoord3[(SpFace div 2)+1,j].x,SpCoord3[(SpFace div 2)+1,j].y);
     glNormal3f(SpNormal3[(SpFace div 2),j].x,SpNormal3[(SpFace div 2),j].y,SpNormal3[(SpFace div 2),j].z);
     glVertex3f(SpPoint[(SpFace div 2),j].x,SpPoint[(SpFace div 2),j].y,SpPoint[(SpFace div 2),j].z);

     glTexCoord2f(SpCoord1[(SpFace div 2),j].x,SpCoord1[(SpFace div 2),j].y);
     glNormal3f(SpNormal1[(SpFace div 2)-1,j].x,SpNormal1[(SpFace div 2)-1,j].y,SpNormal1[(SpFace div 2)-1,j].z);
     glVertex3f(SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].x,SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].y,SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].z);
     if j <> SpFace then begin
      glTexCoord2f(SpCoord2[(SpFace div 2),j+1].x,SpCoord2[(SpFace div 2),j+1].y);
      glNormal3f(SpNormal2[(SpFace div 2)-1,j+1].x,SpNormal2[(SpFace div 2)-1,j+1].y,SpNormal2[(SpFace div 2)-1,j+1].z);
      glVertex3f(SpPoint[(SpFace div 2)-1,j+1].x,SpPoint[(SpFace div 2)-1,j+1].y,SpPoint[(SpFace div 2)-1,j+1].z);
     end else begin
      glTexCoord2f(SpCoord2[(SpFace div 2),1].x,SpCoord2[(SpFace div 2),1].y);
      glNormal3f(SpNormal2[(SpFace div 2)-1,1].x,SpNormal2[(SpFace div 2)-1,1].y,SpNormal2[(SpFace div 2)-1,1].z);
      glVertex3f(SpPoint[(SpFace div 2)-1,1].x,SpPoint[(SpFace div 2)-1,1].y,SpPoint[(SpFace div 2)-1,1].z);
     end;
    end;
   glEnd;
  end;
   glPopMatrix;
 end;


Aby trojúhelníky byly správně vystínovaný, musí se vypočítat jejich normálové vektory.

procedure CalcNormalVector(Vect1,Vect2,Vect3:TPoint3);
var longi,vx1,vy1,vz1,vx2,vy2,vz2:double;
  VectRes:TVector;
begin
 vx1:=Vect1.x-Vect2.x;vy1:=Vect1.y-Vect2.y;vz1:=Vect1.z-Vect2.z;
 vx2:=Vect2.x-Vect3.x;vy2:=Vect2.y-Vect3.y;vz2:=Vect2.z-Vect3.z;
 with VectRes do begin
   x:=vy1*vz2 - vz1*vy2;
   y:=vz1*vx2 - vx1*vz2;
   z:=vx1*vy2 - vy1*vx2;
   //Optimalization vector
   longi:=sqrt(sqr (x) + sqr(y) + sqr(z));
   if longi>0 then //avoid zero division error
   x:=x/longi;y:=y/longi;z:=z/longi;
 end;
 NormalVector := VectRes;
end;


Předchozí procedura CalcNormalVector vypočítá normálový vektor ze tří vstupních bodů Vect1,Vect2,Vect3. Následující procedura SphereNormals vybere správné tři vstupní body a pošle proceduře CalcNormalVector. Výsledné hodnoty uloží do normálových vektorů SpNormal1, SpNormal2, SpNormal3, SpNormal4, které se používají v proceduře DrawSphere.

procedure SphereNormals;
var
 Vect1, Vect2, Vect3, Vect4: TPoint3;
 i,j: integer;
begin
   for i := 1 to (SpFace div 2)-2 do begin
    for j := 1 to SpFace do begin
     if j <> SpFace then begin
      Vect1.x := SpPoint[i,j].x;
      Vect1.y := SpPoint[i,j].y;
      Vect1.z := SpPoint[i,j].z;

      Vect2.x := SpPoint[i,j+1].x;
      Vect2.y := SpPoint[i,j+1].y;
      Vect2.z := SpPoint[i,j+1].z;

      Vect3.x := SpPoint[i+1,j].x;
      Vect3.y := SpPoint[i+1,j].y;
      Vect3.z := SpPoint[i+1,j].z;

      Vect4.x := SpPoint[i+1,j+1].x;
      Vect4.y := SpPoint[i+1,j+1].y;
      Vect4.z := SpPoint[i+1,j+1].z;

      // Vertex Normal Point 1
      CalcNormalVector(Vect1,Vect3,Vect2);
      SpNormal1[i,j].x := NormalVector.x;
      SpNormal1[i,j].y := NormalVector.y;
      SpNormal1[i,j].z := NormalVector.z;

      // Vertex Normal Point 2
      CalcNormalVector(Vect2,Vect3,Vect4);
      SpNormal2[i,j+1].x := NormalVector.x;
      SpNormal2[i,j+1].y := NormalVector.y;
      SpNormal2[i,j+1].z := NormalVector.z;

      // Vertex Normal Point 3
      CalcNormalVector(Vect3,Vect2,Vect1);
      SpNormal3[i+1,j].x := NormalVector.x;
      SpNormal3[i+1,j].y := NormalVector.y;
      SpNormal3[i+1,j].z := NormalVector.z;

      // Vertex Normal Point 4
      CalcNormalVector(Vect4,Vect2,Vect3);
      SpNormal4[i+1,j+1].x := NormalVector.x;
      SpNormal4[i+1,j+1].y := NormalVector.y;
      SpNormal4[i+1,j+1].z := NormalVector.z;
     end else begin
      Vect1.x := SpPoint[i,j].x;
      Vect1.y := SpPoint[i,j].y;
      Vect1.z := SpPoint[i,j].z;

      Vect2.x := SpPoint[i,1].x;
      Vect2.y := SpPoint[i,1].y;
      Vect2.z := SpPoint[i,1].z;

      Vect3.x := SpPoint[i+1,j].x;
      Vect3.y := SpPoint[i+1,j].y;
      Vect3.z := SpPoint[i+1,j].z;

      Vect4.x := SpPoint[i+1,1].x;
      Vect4.y := SpPoint[i+1,1].y;
      Vect4.z := SpPoint[i+1,1].z;

      // Vertex Normal Point 1
      CalcNormalVector(Vect1,Vect3,Vect2);
      SpNormal1[i,j].x := NormalVector.x;
      SpNormal1[i,j].y := NormalVector.y;
      SpNormal1[i,j].z := NormalVector.z;

      // Vertex Normal Point 2
      CalcNormalVector(Vect2,Vect3,Vect4);
      SpNormal2[i,1].x := NormalVector.x;
      SpNormal2[i,1].y := NormalVector.y;
      SpNormal2[i,1].z := NormalVector.z;

      // Vertex Normal Point 3
      CalcNormalVector(Vect3,Vect2,Vect1);
      SpNormal3[i+1,j].x := NormalVector.x;
      SpNormal3[i+1,j].y := NormalVector.y;
      SpNormal3[i+1,j].z := NormalVector.z;

      // Vertex Normal Point 4
      CalcNormalVector(Vect4,Vect2,Vect3);
      SpNormal4[i+1,1].x := NormalVector.x;
      SpNormal4[i+1,1].y := NormalVector.y;
      SpNormal4[i+1,1].z := NormalVector.z;

     end;
    end;
   end;
    //first point
    for j := 1 to SpFace do begin
     if j <> SpFace then begin
      Vect1.x := SpPoint[0,j].x;
      Vect1.y := SpPoint[0,j].y;
      Vect1.z := SpPoint[0,j].z;

      Vect2.x := SpPoint[1,j].x;
      Vect2.y := SpPoint[1,j].y;
      Vect2.z := SpPoint[1,j].z;

      Vect3.x := SpPoint[1,j+1].x;
      Vect3.y := SpPoint[1,j+1].y;
      Vect3.z := SpPoint[1,j+1].z;

      // Vertex Normal Point 1
      CalcNormalVector(Vect1,Vect2,Vect3);
      SpNormal1[0,j].x := NormalVector.x;
      SpNormal1[0,j].y := NormalVector.y;
      SpNormal1[0,j].z := NormalVector.z;

      // Vertex Normal Point 2
      CalcNormalVector(Vect2,Vect3,Vect1);
      SpNormal3[1,j].x := NormalVector.x;
      SpNormal3[1,j].y := NormalVector.y;
      SpNormal3[1,j].z := NormalVector.z;

      // Vertex Normal Point 3
      CalcNormalVector(Vect3,Vect1,Vect2);
      SpNormal4[1,j+1].x := NormalVector.x;
      SpNormal4[1,j+1].y := NormalVector.y;
      SpNormal4[1,j+1].z := NormalVector.z;
     end else begin
      Vect1.x := SpPoint[0,j].x;
      Vect1.y := SpPoint[0,j].y;
      Vect1.z := SpPoint[0,j].z;

      Vect2.x := SpPoint[1,j].x;
      Vect2.y := SpPoint[1,j].y;
      Vect2.z := SpPoint[1,j].z;

      Vect3.x := SpPoint[1,1].x;
      Vect3.y := SpPoint[1,1].y;
      Vect3.z := SpPoint[1,1].z;

      // Vertex Normal Point 1
      CalcNormalVector(Vect1,Vect2,Vect3);
      SpNormal1[0,j].x := NormalVector.x;
      SpNormal1[0,j].y := NormalVector.y;
      SpNormal1[0,j].z := NormalVector.z;

      // Vertex Normal Point 2
      CalcNormalVector(Vect2,Vect3,Vect1);
      SpNormal3[1,j].x := NormalVector.x;
      SpNormal3[1,j].y := NormalVector.y;
      SpNormal3[1,j].z := NormalVector.z;

      // Vertex Normal Point 3
      CalcNormalVector(Vect3,Vect1,Vect2);
      SpNormal4[1,1].x := NormalVector.x;
      SpNormal4[1,1].y := NormalVector.y;
      SpNormal4[1,1].z := NormalVector.z;

     end;
    end;
    //last point
    for j := 1 to SpFace do begin
     if j <> SpFace then begin
      Vect1.x := SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].x;
      Vect1.y := SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].y;
      Vect1.z := SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].z;

      Vect2.x := SpPoint[(SpFace div 2)-1,j+1].x;
      Vect2.y := SpPoint[(SpFace div 2)-1,j+1].y;
      Vect2.z := SpPoint[(SpFace div 2)-1,j+1].z;

      Vect3.x := SpPoint[(SpFace div 2),j].x;
      Vect3.y := SpPoint[(SpFace div 2),j].y;
      Vect3.z := SpPoint[(SpFace div 2),j].z;

      // Vertex Normal Point 1
      CalcNormalVector(Vect1,Vect3,Vect2);
      SpNormal1[(SpFace div 2)-1,j].x := NormalVector.x;
      SpNormal1[(SpFace div 2)-1,j].y := NormalVector.y;
      SpNormal1[(SpFace div 2)-1,j].z := NormalVector.z;

      // Vertex Normal Point 2
      CalcNormalVector(Vect2,Vect1,Vect3);
      SpNormal2[(SpFace div 2)-1,j+1].x := NormalVector.x;
      SpNormal2[(SpFace div 2)-1,j+1].y := NormalVector.y;
      SpNormal2[(SpFace div 2)-1,j+1].z := NormalVector.z;

      // Vertex Normal Point 3
      CalcNormalVector(Vect3,Vect2,Vect1);
      SpNormal3[(SpFace div 2),j].x := NormalVector.x;
      SpNormal3[(SpFace div 2),j].y := NormalVector.y;
      SpNormal3[(SpFace div 2),j].z := NormalVector.z;


     end else begin
      Vect1.x := SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].x;
      Vect1.y := SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].y;
      Vect1.z := SpPoint[(SpFace div 2)-1,j].z;

      Vect2.x := SpPoint[(SpFace div 2)-1,1].x;
      Vect2.y := SpPoint[(SpFace div 2)-1,1].y;
      Vect2.z := SpPoint[(SpFace div 2)-1,1].z;

      Vect3.x := SpPoint[(SpFace div 2),j].x;
      Vect3.y := SpPoint[(SpFace div 2),j].y;
      Vect3.z := SpPoint[(SpFace div 2),j].z;

      // Vertex Normal Point 1
      CalcNormalVector(Vect1,Vect3,Vect2);
      SpNormal1[(SpFace div 2)-1,j].x := NormalVector.x;
      SpNormal1[(SpFace div 2)-1,j].y := NormalVector.y;
      SpNormal1[(SpFace div 2)-1,j].z := NormalVector.z;

      // Vertex Normal Point 2
      CalcNormalVector(Vect2,Vect1,Vect3);
      SpNormal2[(SpFace div 2)-1,1].x := NormalVector.x;
      SpNormal2[(SpFace div 2)-1,1].y := NormalVector.y;
      SpNormal2[(SpFace div 2)-1,1].z := NormalVector.z;

      // Vertex Normal Point 3
      CalcNormalVector(Vect3,Vect2,Vect1);
      SpNormal3[(SpFace div 2),j].x := NormalVector.x;
      SpNormal3[(SpFace div 2),j].y := NormalVector.y;
      SpNormal3[(SpFace div 2),j].z := NormalVector.z;
      end;
    end;
end;


Předchozí procedura SphereNormalsvypočítá normálové vektory všech plošek koule. Všechny plošky jsou však ostře ohraničeny a koule je kostrbatá. Proto jsem napsal proceduru SphereSmoothNormals která stíny vyhladí.

procedure SphereSmoothNormals;
var
 i,j: integer;
 SpNormalXpom, SpNormalYpom, SpNormalZpom: double;
begin
  for i := 1 to (SpFace div 2)-1 do begin
   for j := 1 to SpFace do begin
     SpNormalSmooth.x := (SpNormal1[i,j].x + SpNormal2[i,j].x + SpNormal3[i,j].x + SpNormal4[i,j].x)/4;
     SpNormalSmooth.y := (SpNormal1[i,j].y + SpNormal2[i,j].y + SpNormal3[i,j].y + SpNormal4[i,j].y)/4;
     SpNormalSmooth.z := (SpNormal1[i,j].z + SpNormal2[i,j].z + SpNormal3[i,j].z + SpNormal4[i,j].z)/4;

     SpNormal1[i,j].x := SpNormalSmooth.x;
     SpNormal1[i,j].y := SpNormalSmooth.y;
     SpNormal1[i,j].z := SpNormalSmooth.z;

     SpNormal2[i,j].x := SpNormalSmooth.x;
     SpNormal2[i,j].y := SpNormalSmooth.y;
     SpNormal2[i,j].z := SpNormalSmooth.z;

     SpNormal3[i,j].x := SpNormalSmooth.x;
     SpNormal3[i,j].y := SpNormalSmooth.y;
     SpNormal3[i,j].z := SpNormalSmooth.z;

     SpNormal4[i,j].x := SpNormalSmooth.x;
     SpNormal4[i,j].y := SpNormalSmooth.y;
     SpNormal4[i,j].z := SpNormalSmooth.z;
   end;
  end;

   //first point
   for j := 1 to SpFace do begin
    SpNormalXpom := SpNormalXpom + SpNormal1[0,j].x;
    SpNormalYpom := SpNormalYpom + SpNormal1[0,j].y;
    SpNormalZpom := SpNormalZpom + SpNormal1[0,j].z;
   end;
   for j := 1 to SpFace do begin
    SpNormal1[0,j].x := SpNormalXpom / SpFace;
    SpNormal1[0,j].y := SpNormalYpom / SpFace;
    SpNormal1[0,j].z := SpNormalZpom / SpFace;
   end;

   //last point
   SpNormalXpom := 0;
   SpNormalYpom := 0;
   SpNormalZpom := 0;
   for j := 1 to SpFace do begin
    SpNormalXpom := SpNormalXpom + SpNormal3[(SpFace div 2),j].x;
    SpNormalYpom := SpNormalYpom + SpNormal3[(SpFace div 2),j].y;
    SpNormalZpom := SpNormalZpom + SpNormal3[(SpFace div 2),j].z;
   end;
   for j := 1 to SpFace do begin
    SpNormal3[(SpFace div 2),j].x := SpNormalXpom / SpFace;
    SpNormal3[(SpFace div 2),j].y := SpNormalYpom / SpFace;
    SpNormal3[(SpFace div 2),j].z := SpNormalZpom / SpFace;
   end;
end;


Normálový vektor pro vyhlazení stínu vypočítám tak, že sečtu normálové vektory okolních ploch a vydělím počtem ploch.


for i := 1 to (SpFace div 2)-1 do begin
 for j := 1 to SpFace do begin
  SpNormalSmooth.x := (SpNormal1[i,j].x + SpNormal2[i,j].x + SpNormal3[i,j].x + SpNormal4[i,j].x)/4;
  SpNormalSmooth.y := (SpNormal1[i,j].y + SpNormal2[i,j].y + SpNormal3[i,j].y + SpNormal4[i,j].y)/4;
  SpNormalSmooth.z := (SpNormal1[i,j].z + SpNormal2[i,j].z + SpNormal3[i,j].z + SpNormal4[i,j].z)/4;

  SpNormal1[i,j].x := SpNormalSmooth.x;
  SpNormal1[i,j].y := SpNormalSmooth.y;
  SpNormal1[i,j].z := SpNormalSmooth.z;

  SpNormal2[i,j].x := SpNormalSmooth.x;
  SpNormal2[i,j].y := SpNormalSmooth.y;
  SpNormal2[i,j].z := SpNormalSmooth.z;

  SpNormal3[i,j].x := SpNormalSmooth.x;
  SpNormal3[i,j].y := SpNormalSmooth.y;
  SpNormal3[i,j].z := SpNormalSmooth.z;

  SpNormal4[i,j].x := SpNormalSmooth.x;
  SpNormal4[i,j].y := SpNormalSmooth.y;
  SpNormal4[i,j].z := SpNormalSmooth.z;
 end;
end;


První a poslední bod koule počítám trochu jinak, protože okolních ploch je tolik, kolik je zadaných SpFace.


//first point
for j := 1 to SpFace do begin
 SpNormalXpom := SpNormalXpom + SpNormal1[0,j].x;
 SpNormalYpom := SpNormalYpom + SpNormal1[0,j].y;
 SpNormalZpom := SpNormalZpom + SpNormal1[0,j].z;
end;
for j := 1 to SpFace do begin
 SpNormal1[0,j].x := SpNormalXpom / SpFace;
 SpNormal1[0,j].y := SpNormalYpom / SpFace;
 SpNormal1[0,j].z := SpNormalZpom / SpFace;
end;

//last point
 SpNormalXpom := 0;
 SpNormalYpom := 0;
 SpNormalZpom := 0;
for j := 1 to SpFace do begin
 SpNormalXpom := SpNormalXpom + SpNormal3[(SpFace div 2),j].x;
 SpNormalYpom := SpNormalYpom + SpNormal3[(SpFace div 2),j].y;
 SpNormalZpom := SpNormalZpom + SpNormal3[(SpFace div 2),j].z;
end;
for j := 1 to SpFace do begin
 SpNormal3[(SpFace div 2),j].x := SpNormalXpom / SpFace;
 SpNormal3[(SpFace div 2),j].y := SpNormalYpom / SpFace;
 SpNormal3[(SpFace div 2),j].z := SpNormalZpom / SpFace;
end;

Nakonec jsem vypočítal texturové koordinace všech plošek.

procedure SphereTexCoord;
var
 x,y: double;
 i,j: integer;
begin
   y := 1/((SpFace div 2));
   x := 1/SpFace;
   for i := 1 to (SpFace div 2)-2 do begin
    for j := 1 to SpFace do begin
     if j <> SpFace then begin
      SpCoord1[i,j].x := (j-1) * x;
      SpCoord1[i,j].y := (i) * y;

      SpCoord2[i,j+1].x := j * x;
      SpCoord2[i,j+1].y := (i) * y;

      SpCoord3[i+1,j].x := (j-1) * x;
      SpCoord3[i+1,j].y := (i+1) * y;

      SpCoord4[i+1,j+1].x := j * x;
      SpCoord4[i+1,j+1].y := (i+1) * y;
     end else begin
      SpCoord1[i,j].x := (j-1) * x;
      SpCoord1[i,j].y := (i) * y;

      SpCoord2[i,1].x := j * x;
      SpCoord2[i,1].y := (i) * y;

      SpCoord3[i+1,j].x := (j-1) * x;
      SpCoord3[i+1,j].y := (i+1) * y;

      SpCoord4[i+1,1].x := j * x;
      SpCoord4[i+1,1].y := (i+1) * y;
     end;
    end;
   end;

    //first point
    for j := 1 to SpFace do begin
    if j <> SpFace then begin
     SpCoord1[0,j].x := ((j-1)*x)+(x/2);
     SpCoord1[0,j].y := 0;

     SpCoord3[1,j].x := (j-1)*x;
     SpCoord3[1,j].y := y;

     SpCoord4[1,j+1].x := (j)*x;
     SpCoord4[1,j+1].y := y;
    end else begin
     SpCoord1[0,j].x := ((j-1)*x)+(x/2);
     SpCoord1[0,j].y := 0;

     SpCoord3[1,j].x := (j-1)*x;
     SpCoord3[1,j].y := y;

     SpCoord4[1,1].x := (j)*x;
     SpCoord4[1,1].y := y;
    end;
   end;

   //last point
   for j := 1 to SpFace do begin
    if j <> SpFace then begin
     SpCoord3[(SpFace div 2)+1,j].x := ((j-1)*x)+(x/2);
     SpCoord3[(SpFace div 2)+1,j].y := 1;

     SpCoord1[(SpFace div 2),j].x := (j-1)*x;
     SpCoord1[(SpFace div 2),j].y := i*y;

     SpCoord2[(SpFace div 2),j+1].x := (j)*x;
     SpCoord2[(SpFace div 2),j+1].y := i*y;
    end else begin
     SpCoord3[(SpFace div 2)+1,j].x := ((j-1)*x)+(x/2);
     SpCoord3[(SpFace div 2)+1,j].y := 1;

     SpCoord1[(SpFace div 2),j].x := (j-1)*x;
     SpCoord1[(SpFace div 2),j].y := i*y;

     SpCoord2[(SpFace div 2),1].x := (j)*x;
     SpCoord2[(SpFace div 2),1].y := i*y;
    end;
   end;
end;y := 1/((SpFace div 2));
x := 1/SpFace;

Výpočet x,y souřadnice textury.
Výsledná hodnota se potom v každém cyklu přičítá.

for i := 1 to (SpFace div 2)-2 do begin
    for j := 1 to SpFace do begin
     if j <> SpFace then begin
      SpCoord1[i,j].x := (j-1) * x;
      SpCoord1[i,j].y := (i) * y;

      SpCoord2[i,j+1].x := j * x;
      SpCoord2[i,j+1].y := (i) * y;

      SpCoord3[i+1,j].x := (j-1) * x;
      SpCoord3[i+1,j].y := (i+1) * y;

      SpCoord4[i+1,j+1].x := j * x;
      SpCoord4[i+1,j+1].y := (i+1) * y;
     end else begin
      SpCoord1[i,j].x := (j-1) * x;
      SpCoord1[i,j].y := (i) * y;

      SpCoord2[i,1].x := j * x;
      SpCoord2[i,1].y := (i) * y;

      SpCoord3[i+1,j].x := (j-1) * x;
      SpCoord3[i+1,j].y := (i+1) * y;

      SpCoord4[i+1,1].x := j * x;
      SpCoord4[i+1,1].y := (i+1) * y;
     end;
    end;
   end;

    //first point
    for j := 1 to SpFace do begin
    if j <> SpFace then begin
     SpCoord1[0,j].x := ((j-1)*x)+(x/2);
     SpCoord1[0,j].y := 0;

     SpCoord3[1,j].x := (j-1)*x;
     SpCoord3[1,j].y := y;

     SpCoord4[1,j+1].x := (j)*x;
     SpCoord4[1,j+1].y := y;
    end else begin
     SpCoord1[0,j].x := ((j-1)*x)+(x/2);
     SpCoord1[0,j].y := 0;

     SpCoord3[1,j].x := (j-1)*x;
     SpCoord3[1,j].y := y;

     SpCoord4[1,1].x := (j)*x;
     SpCoord4[1,1].y := y;
    end;
   end;

   //last point
   for j := 1 to SpFace do begin
    if j <> SpFace then begin
     SpCoord3[(SpFace div 2)+1,j].x := ((j-1)*x)+(x/2);
     SpCoord3[(SpFace div 2)+1,j].y := 1;

     SpCoord1[(SpFace div 2),j].x := (j-1)*x;
     SpCoord1[(SpFace div 2),j].y := i*y;

     SpCoord2[(SpFace div 2),j+1].x := (j)*x;
     SpCoord2[(SpFace div 2),j+1].y := i*y;
    end else begin
     SpCoord3[(SpFace div 2)+1,j].x := ((j-1)*x)+(x/2);
     SpCoord3[(SpFace div 2)+1,j].y := 1;

     SpCoord1[(SpFace div 2),j].x := (j-1)*x;
     SpCoord1[(SpFace div 2),j].y := i*y;

     SpCoord2[(SpFace div 2),1].x := (j)*x;
     SpCoord2[(SpFace div 2),1].y := i*y;
    end;
   end;
Celé zdrojáky si můžete prohlídnout
Normal_f
ControlPanel_fMultitexturing Načítání 3D objektů ze souboru (*.dxf) (Autocad, 3D MAX...)
Home