OpenGL v Delphi4Detekce kolizí


Příklad a zdroják ke stažení (724k)Pro detekci kolizí jsem použil předchozí příklad, jen jsem přidal pár procedur. Možná existují daleko lepší algoritmy pro detekci kolizí, ale já jsem si vymyslel jednoduché výpočty, bez goniometrických funkcí a jinejch složitostí a zdá se, že to funguje. Pokud někdo znáte lepší způsob výpočtů, napište mi prosím, rád se přiučím.

No a teď k věci.

Do 'public' jsem přidal tyto proměnné.


 public
  ...
  Xtrue, Ytrue, Ztrue: array [1..6] of boolean;   //kolizní hodnoty
  PxLast, PyLast, PzLast: array [1..6] of double;  //poslední pozice kamery před kolizí
 end;

Vytvořil jsem nové procedury.

 procedure InitCollision;
 procedure Collision;

No a teď se pokusím každou proceduru trochu popsat.


procedure TForm1.InitCollision;

Proměnné jsou:


 var
  Ax, Ay, Az,
  Bx, By, Bz,
  Cx, Cy, Cz,
  Dx, Dy, Dz: double;                //Body objektu
  Px, Py, Pz: double;                //Pozice kamery
  Xdiff, Ydiff, Zdiff, Cdiff, Fdiff : boolean;    //Kolizní hodnoty
  i: integer;                    //Počet objektů
       
Teď převedu hodnoty pozice kamery do proměných 'Px, Py, Pz'.

 //pozice kamery
 Px := X;
 Py := -Y;
 Pz := -Z;            
       
Znaménka minus jsou tam proto, aby odpovídala 'Y,Z' souřadnice kamery 'Y,Z' souřadnici objektu.

Nyní převedu hodnoty všech šesti objektů do proměných 'Ax' až 'Dz'.


 for i := 1 to 6 do begin
  //stena 1
  if i = 1 then begin
   //pozice bodu A
   Ax := VertexPointer[0].X;
   Ay := VertexPointer[0].Y;
   Az := VertexPointer[0].Z;
   //pozice bodu B
   Bx := VertexPointer[1].X;
   By := VertexPointer[1].Y;
   Bz := VertexPointer[1].Z;
   //pozice bodu C
   Cx := VertexPointer[2].X;
   Cy := VertexPointer[2].Y;
   Cz := VertexPointer[2].Z;
   //pozice bodu D
   Dx := VertexPointer[5].X;
   Dy := VertexPointer[5].Y;
   Dz := VertexPointer[5].Z;
  end;
  //stena 2
  if i = 2 then begin
   //pozice bodu A
   Ax := VertexPointer2[0].X;
   Ay := VertexPointer2[0].Y;
   Az := VertexPointer2[0].Z;
   //pozice bodu B
   Bx := VertexPointer2[1].X;
   By := VertexPointer2[1].Y;
   Bz := VertexPointer2[1].Z;
   //pozice bodu C
   Cx := VertexPointer2[2].X;
   Cy := VertexPointer2[2].Y;
   Cz := VertexPointer2[2].Z;
   //pozice bodu D
   Dx := VertexPointer2[5].X;
   Dy := VertexPointer2[5].Y;
   Dz := VertexPointer2[5].Z;
  end;
  //stena 3
  if i = 3 then begin
   //pozice bodu A
   Ax := VertexPointer3[0].X;
   Ay := VertexPointer3[0].Y;
   Az := VertexPointer3[0].Z;
   //pozice bodu B
   Bx := VertexPointer3[1].X;
   By := VertexPointer3[1].Y;
   Bz := VertexPointer3[1].Z;
   //pozice bodu C
   Cx := VertexPointer3[2].X;
   Cy := VertexPointer3[2].Y;
   Cz := VertexPointer3[2].Z;
   //pozice bodu D
   Dx := VertexPointer3[5].X;
   Dy := VertexPointer3[5].Y;
   Dz := VertexPointer3[5].Z;
  end;
  //stena 4
  if i = 4 then begin
   //pozice bodu A
   Ax := VertexPointer4[0].X;
   Ay := VertexPointer4[0].Y;
   Az := VertexPointer4[0].Z;
   //pozice bodu B
   Bx := VertexPointer4[1].X;
   By := VertexPointer4[1].Y;
   Bz := VertexPointer4[1].Z;
   //pozice bodu C
   Cx := VertexPointer4[2].X;
   Cy := VertexPointer4[2].Y;
   Cz := VertexPointer4[2].Z;
   //pozice bodu D
   Dx := VertexPointer4[5].X;
   Dy := VertexPointer4[5].Y;
   Dz := VertexPointer4[5].Z;
  end;
  //strop
  if i = 5 then begin
   //pozice bodu A
   Ax := VertexPointer5[0].X;
   Ay := VertexPointer5[0].Y;
   Az := VertexPointer5[0].Z;
   //pozice bodu B
   Bx := VertexPointer5[1].X;
   By := VertexPointer5[1].Y;
   Bz := VertexPointer5[1].Z;
   //pozice bodu C
   Cx := VertexPointer5[2].X;
   Cy := VertexPointer5[2].Y;
   Cz := VertexPointer5[2].Z;
   //pozice bodu D
   Dx := VertexPointer5[5].X;
   Dy := VertexPointer5[5].Y;
   Dz := VertexPointer5[5].Z;
  end;

  //podlaha
  if i = 6 then begin
   //pozice bodu A
   Ax := VertexPointer6[0].X;
   Ay := VertexPointer6[0].Y;
   Az := VertexPointer6[0].Z;
   //pozice bodu B
   Bx := VertexPointer6[1].X;
   By := VertexPointer6[1].Y;
   Bz := VertexPointer6[1].Z;
   //pozice bodu C
   Cx := VertexPointer6[2].X;
   Cy := VertexPointer6[2].Y;
   Cz := VertexPointer6[2].Z;
   //pozice bodu D
   Dx := VertexPointer6[5].X;
   Dy := VertexPointer6[5].Y;
   Dz := VertexPointer6[5].Z;
  end;       
No a teď, když mám všechny hodnoty, které potřebuju, roztřídim objekty podle vzdáleností jednotlivých bodů od sebe.

 //rozdíly vzdálenosti bodů
 if Ax <= Bx then
  Xdiff := True
 else
  Xdiff := False;

 if Cy <= Ay then
  Ydiff := True
 else
  Ydiff := False;

 if Dz <= Cz then
  Zdiff := True
 else
  Zdiff := False;            
       
Objekty takto třídím, abych věděl, jak jsou orientovány v prostoru a podle toho mohl později vypočítat kolizi mezi objektem a kamerou. Pro každou orientaci se totiž počítá kolize trochu jinak.

No a teď následuje hlavní výpočet.


  //výpočet
  //X hodnota
  if Xdiff then begin
   if ((Bx - Ax) <= 0) then begin       //zruší nulovou hodnotu
    Ax := Ax - 0.5;
    Bx := Bx + 0.5;
   end;
   if ((Px >= Ax)and(Px <= Bx)) or ((Px >= Cx)and(Px <= Dx)) then
    Xtrue[i] := True
   else
    Xtrue[i] := False;
  end;
  if not Xdiff then begin
   if ((Px >= Bx)and(Px <= Ax)) or ((Px >= Dx)and(Px <= Cx)) then
    Xtrue[i] := True
   else
    Xtrue[i] := False;
  end;
  //Y hodnota
  if Ydiff then begin
   if ((Ay - Cy) <= 0) then begin       //zruší nulovou hodnotu
     Ay := Ay + 0.5;
     Cy := Cy - 0.5;
   end;
   if ((Py <= Ay)and(Py >= Cy)) or ((Py <= By)and(Py >= Dy)) then
    Ytrue[i] := True
   else
    Ytrue[i] := False;
  end;
  if not Ydiff then begin
   if ((Py <= Cy)and(Py >= Ay)) or ((Py <= Dy)and(Py >= By)) then
    Ytrue[i] := True
   else
    Ytrue[i] := False;
  end;
  //Z hodnota
  if Zdiff then begin
   if ((Az - Bz) <= 0) then begin    //zruší nulovou hodnotu
    Bz := Bz - 0.5;
    Az := Az + 0.5
   end;
   if (((Pz <= Az)and(Pz >= Bz)) or ((Pz <= Cz)and(Pz >= Dz)))        //stěny
   or (((Pz >= Az)and(Pz <= Cz)) or ((Pz >= Bz)and(Pz <= Dz))) then     //podlaha a strop
    Ztrue[i] := True
   else
    Ztrue[i] := False;
  end;
  if not Zdiff then begin
   if ((Pz <= Bz)and(Pz >= Az)) or ((Pz <= Dz)and(Pz >= Cz)) then
    Ztrue[i] := True
   else
    Ztrue[i] := False;
  end;           
       
Vyznáte se v tom? Já teda moc ne.
Nejdřív počítám 'X' souřadnice bodů objektu vůči kameře. Když se kamera nachází mezi těmito body vyplivne to hodnotu 'Xtrue[i] := True;', což znamená, že se zapíná kolize mezi objektem a kamerou na 'X' souřadnici. To samé se provede na souřadnici 'Y' a 'Z'. Procedura tedy vyplivne hodnoty 'Xtrue[i]', 'Ytrue[i]', 'Ztrue[i]', se kterými pak dále pracuji.

Nakonec načtu poslední pozici kamery před následnou kolizí.


 //poslední pozice kamery před kolizí
 if (Xtrue[i] = False) or (Ytrue[i] = False) or (Ztrue[i] = False) then begin
  PxLast[i] := X;
  PyLast[i] := Y;
  PzLast[i] := Z;
 end;         
       
Celou proceduru bez mejch poznámek si můžete prohlédnout zde.procedure TForm1.Collision;

U této procedury je jen jedna proměnná:


 var
  i: integer;       //počet objektů        
       
Výpočet už je jednoduchý.

 for i := 1 to 6 do begin
  if Xtrue[i] and Ytrue[i] and Ztrue[i] then begin
   X := PxLast[i];
   Y := PyLast[i];
   Z := PzLast[i];
  end;
 end;
 
Pokud všechny tři kolizní hodnoty jsou pravdivé, načte se poslední pozice kamery před kolizí. Pro každý objekt se toto počítá zvlášť.
Na celou proceduru můžete mrknout zde.


Jo, ještě vám řeknu, jak se v prostoru pohybovat.
Takže dopředu, dozadu a otáčení pomocí šipek.
'PageUp'- nahoru
'PageDown' - dolu
'Home' - pohled nahoru
'End' - pohled dolu
'Esc' - konec
'Enter' - FullScreen Mode 640x480 16bglClipPlane, glDrawElements, FullScreen - vše v jednom Multitexturing
Home