OpenGL v Delphi4glClipPlane - Řez objektem


Příklad a zdroják ke stažení (220k)Nejdříve nadefinujem typy a proměnné.

type
TPlane = record
x: double;
y: double;
z: double;
a: double;
end;
...........

var
Plane : TPlane;
RezX, RezY, RezZ: double;
.............


No a teď stačí napsat pár řádek.

glEnable(GL_CLIP_PLANE0); - funkce zapne ořezávání objektů. GL_CLIP_PLANE0 - může se aktivovat více řezů (GL_CLIP_PLANE0) až (GL_CLIP_PLANE5).
Plane.x := RezX;
- pozice řezu "X".
Plane.y := RezY;
- pozice řezu "Y".
Plane.z := RezZ;
- pozice řezu "Z".
Plane.a := 1;
- pozice řezu "Alfa".
glClipPlane(GL_CLIP_PLANE0, @Plane);


A je hotovo. Ostatní funkce jsou totožné se zdrojákem příkladu Kužel potažený texturou.
GLDrawElements glClipPlane, glDrawElements, FullScreen - vše v jednom
Home