OpenGL v Delphi3Kužel bez textury

Příklad a zdroják ke stažení (160k)plast := gluNewQuadric();
Funkce vytvoří nový objekt (plášť kužele).

zakl := gluNewQuadric();
Funkce vytvoří nový objekt (základnu kužele).

gluQuadricOrientation(qobj,GLU_OUTSIDE);
Vnější strana pláště odráží světlo.

gluQuadricOrientation(zakl,GLU_INSIDE);
Vnější strana základny odráží světlo.

gluCylinder(plast, 1, 0, 2, 20, 5);
Funkce zobrazí plášť.
plast - definice objektu.
1 - poloměr dolní části kužele.
0 - poloměr horní části kužele.
2 - výška kužele.
20 - počet čtyřúhelníků na X souřadnici sítě, ze které se skládá plášť.
5 - počet čtyřúhelníků na Y souřadnici sítě, ze které se skládá plášť.

gluDisk(zakl, 0, 1, 20, 1);
Funkce zobrazí základnu.
zakl - definice objektu.
0 - velikost poloměru vnitřní kružnice.
1 - velikost poloměru vnější kružnice.
20 - počet čtyřúhelníků na X souřadnici sítě, ze které se skládá základna.
1 - počet čtyřúhelníků na Y souřadnici sítě, ze které se skládá základna.
Další funkce jsou stejné jako v kapitole Zobrazení čtverce bez textury.

Příklad:


Koule potažená texturou Kužel potažený texturou


Home