OpenGL v Delphi3Koule bez textury

Příklad a zdroják ke stažení (160k)qobj := gluNewQuadric();
Funkce vytvoří nový čtyřúhelník.

gluQuadricDrawStyle(qobj, GLU_FILL);
Funkce vyplní čtyřúhelník barvou. Další hodnoty jsou (GLU_LINE, GLU_SILHOUETTE, GLU_POINT)

gluQuadricOrientation(qobj,GLU_OUTSIDE);
Orientace odraženého světla. V tomto případě světlo odráží vnější strana koule. Další hodnota je (GLU_INTSIDE) - světlo odráží vnitřní strana koule.

gluQuadricNormals(qobj, GLU_SMOOTH);
Volba stínování. Další hodnoty jsou (GLU_NONE, GLU_FLAT);

gluSphere(qobj, 0.75, 20, 20);
Funkce zobrazí kouli s poloměrem 0.75 a sítí 20 na 20 čtyřúhelníkůDalší funkce jsou stejné jako v kapitole Zobrazení čtverce bez textury.

Příklad:


Mlha Koule potažená texturou


Home