OpenGL v Delphi3Mlha

Příklad a zdroják ke stažení (159k)glEnable(GL_FOG);
Funkce zapne mlhu.

glFogi(GL_FOG_MODE, GL_EXP );
Mód mlhy. Další hodnoty jsou (GL_LINEAR, GL_EXP2)

glFogfv (GL_FOG_COLOR, @b);
glFogfv (GL_FOG_COLOR, @g);
glFogfv (GL_FOG_COLOR, @r);

Barva mlhy.

glFogf (GL_FOG_START, 1.0);
Bod, od kterého se začíná šířit mlha.

glFogf (GL_FOG_END, 5.0);
Bod, od kterého je mlha neprůhledná.Další funkce jsou stejné jako v kapitole Zobrazení čtverce bez textury.

Příklad:


Procházení scénou, ve které rotuje krychle Koule bez textury


Home