OpenGL v Delphi3Procházení scénou, ve které rotuje krychle

Příklad a zdroják ke stažení (159k)Funkce jsou v tomto příkladu stejné jako v kapitole Zobrazení čtverce bez textury. Přidal jsem jen výpočet pro procházení scénou a místo čtverce jsem vytvořil dvě krychle. Jednu nehybnou a druhou pohyblivou.


Čtverec s texturou Mlha


Home