Matematika
Visual C++ .NET 01. Rychlejší funkce.

 

Funkce sin, cos, tan, asin, acos, atan a sqrt, které jsou přibližně 2x rychlejší než standartní funkce
Home