Ubuntu Linux

Jak zpřístupnit windows ntfs disky?

29.11.2005

Přihlásíme se jako superuser
sudo su
vytvoříme adresář /media/hda1
mkdir /media/hda1
a mountneme disk C do tohoto adresáře
mount /dev/hda1 /media/hda1

Může se stát, že linux nepřečte ntfs, tak se musí mount provést následujícím způsobem
mount -t ntfs /dev/hda1 /media/hda1

Ještě jeden problém. Nyní máme mountlý windows disk, ale má na něj přístup jen root. Abychom měli přístup jako uživatel zadáme toto
mount -t ntfs -o uid=1000,gid=1000 /dev/hda1 /media/hda1
Uživate s indexem 1000 je většinou první uživatel
Jinak index uživatele se dá zjistit v
System->Administration->Users and Groups

Přístup na ntfs disk je jen pro čtení

Aby připojení svazku fungovalo i po restartu, tak je potřeba onen řádek připsat do
/etc/fstab
Tj. něco jako
/dev/hdaX /mnt/windows ntfs ro,uid=1000,gid=1000 0 0
Může se také v
/etc/fstab
zadat tvar:
/dev/hdaX /mnt/windows ntfs ro,umask=0222 0 0
potom je readonly přístup pro všechny uživatele systému. Nejen pro uid.

home / linux / ubuntu linux


Valid XHTML 1.0 Transitional