Ubuntu Linux

Jak zprovoznit modem CDMA modem GTRAN-6420?

29.11.2005

Vlezeme do konfigurace sítě
System->Administration->Networking
klepneme na
Modem connection->Properties

V záložce
Generel
zaškrtneme
Enable this connection
zadáme
Phone number: #777
Username: cislo@etcz
Password: heslo


V záložce
Modem
zadáme
Modem port: /dev/ttyACM0

Klepneme na
Ok
a
Activate
a modem by se měl připojit.

Pokud se nepřipojí, stačí restartovat UBUNTU LINUX a modem se připojí automaticky.

home / linux / ubuntu linux


Valid XHTML 1.0 Transitional