Suse Linux 10.0 ( 10.1, 10.2 )Poznatky


13.03.2007

Root & user mode

Do root módu se přihlásíme zadáním do konzole
su
Zpět do user módu se vrátíme příkazem
exit

YaST

Je konfigurační program systému Suse Linux.
Můžeme použít nástroj YaST2 běžící v grafickém režimu, který vyvoláme příkazem
yast2
nebo
System->Configuration->Control Center (YaST)
Textový režim vyvoláme příkazem
yast

Konzole se systémovými zprávami

Systémové zprávy zobrazíme příkazem
tail -f /var/log/messages

Odstřelení zamrzlé aplikace

Alt+Ctrl+Esc
Objeví se lebka se skříženými hnáty, namíříme na zamrzlou aplikaci a levým myšítkem odstřelíme.

Restart X11

Ctrl+Alt+Backspace

Ukončení X11 a vstup do textového režimu

init 3

Process Table

Zobrazení běžících procesů
Ctrl+Esc

Zobrazení debug zpráv a informace o hardwaru.

dmesg
hwinfo

Do adresáře s mezerou např. adresar aaa se dostaneme

cd adresar\ aaa

Dokumentace

Například zadáním příkazu
man gcc
se nám zobrazí manuál c++
Dokumentaci v grafickém režimu zobrazíme v Konqueroru zadáním adresy
man:/gcc

Ukončení programu spuštěného v shellu

Ctrl+C
Pokud se program neukončí, tak
Ctrl+D

Download accelerator ProZilla

Z adresy
http://prozilla.genesys.ro/
stáhneme textovou
ProZilla
nebo grafickou
ProzGUI
verzi.
V textové verzi stačí zadat
proz <URL stahovaného souboru>
Soubor se stáhne do defaultního home adresáře.
Více na
man:/prozilla

Vysunutí, zasunutí CD-DVD

eject
eject -t

Učebnice linuxu

http://www.abclinuxu.cz/ucebnice/obsah

Základní konzolové příkazy

http://www.abclinuxu.cz/ucebnice/prehled-prikazu

Přesměrování výpisu konzole do souboru

make > debug.txt
Převede výpis konzole make do souboru debug.txt

Nastavení cesty ke spustitelnému souboru

Například spustitelný soubor
qmake
se nachází v adresáři
/usr/lib/qt3/bin
Když jsem chtěl qmake použít, vypadla mi hláška
bash: qmake: command not found
Proto jsem nastavil cestu k adresáři
export PATH=/usr/lib/qt3/bin:$PATH
Pokud budeme chtít nastavit adresář nastálo, přidáme do
/etc/profile.local
následující řádky
PATH=$PATH:/usr/lib/qt3/bin
export PATH

Seznam všech cest získáme konzolovým příkazem
echo $PATH
nebo
set | less

Nastavení cesty ke sdíleným knihovnám *.so a binarním souborům

Ve svém projektu vytvářím knihovnu
libK3dEngine.so
Cesta k tého knihovně je
/home/koci/work/kengine/trunk/K3dEngine_1_0/lib
Abych mohl používat vlastní knihovnu a nemusel jí pokaždé, když ji změnim kopírovat v root módu do adresáře
/usr/lib
Nastavím cestu k mojí knihovně
export K3DENGINE=/home/koci/work/kengine/trunk/K3dEngine_1_0
export LD_LIBRARY_PATH=$K3DENGINE/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export LIBRARY_PATH=$K3DENGINE/lib:$LIBRARY_PATH
a cestu k binarnim souborum
export PATH=$K3DENGINE/bin:$PATH
Nebo do souboru
/etc/profile.local
přidám následující řádky
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/koci/work/kengine/trunk/K3dEngine_1_0/lib
export LD_LIBRARY_PATH
PATH=$PATH:/home/koci/work/kengine/trunk/K3dEngine_1_0/bin
export PATH
Seznam všech cest získáme konzolovým příkazem
echo $LD_LIBRARY_PATH
echo $PATH
nebo
set | less

Downloader wget

http://www.gnu.org/software/wget/
Například příkazem
wget -c ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/linux/opensuse/distribution/SL-10.1-beta6/iso/*i386* &
stáhneme všechny soubory obsahující retězec i386 do adresáře, ve kterém jsme příkaz zadali. V tomto případě stáhneme beta6 verzi SUSE linuxu ze serveru
ftp://ftp.fi.muni.cz/
Parametrem
-c
nastavíme resume (pokud se stahování přeruší, při dalším zadání příkazu se pokračuje ve stahování souboru od místa, kde bylo stahování přerušeno)
Limitovanou rychlost stahování nastavíme parametrem
--limit-rate=32k
V tomto případě se bude soubor stahovat maximální rychostí 32KB/s
Příklad: wget -c --limit-rate=32k ftp://ftp.fi.muni.cz/pub/linux/opensuse/distribution/SL-10.1-beta6/iso/*i386* &

Grafický Debugger KDbg

http://members.magnet.at/johsixt/kdbg.html
Spouští se příkazem
kdbg

K3b vypalování, kopírování CD-DVD

http://www.k3b.org/
Pokud při startu
k3b
nenalezneme v hlavní nabídce například tlačítko
Copy DVD
jednoduše tlačítko přidáme tak, že klepnem na pravé myšítko a vybereme z nabídky tlačítko, které potřebujeme.

Kopírování v konzoli

copy - označíme text levým myšítkem
paste - vložíme text klepnutím na kolečko myši

Informace o nastavení sítě

su
rcnetwork status
ifconfig

Základní práce s debuggerem GDB

gdb ./program
Nastaví program
(gdb) break main
Nastaví breakpoint na funkci main
(gdb) r
Nastartuje debugování
(gdb) next
Skočí na další řádku
(gdb) q
Ukončí debugger

Změna nastavení osobních údajů na serveru http://sourceforge.net

Po přihlášení
Log In
klepneme na
Account Options

Změna root hesla

su
passwd

Nahrazení určitého textu ve všech souborech adresáře.

Nainstalovat balíček
kdewebdev3 - KDE Web Development Suite
pomocí YaST, nebo pomocí apt-get konzolovým příkazem
apt-get install kdewebdev3
Spustíme aplikaci KFileReplace konzolovým příkazem
kfilereplace

Ripování stream audia. Nahrávání internetového rádia do mp3 souborů.

Nainstalujem pomocí apt-get aplikace
streamtuner
streamripper

konzolovým příkazem
apt-get install streamtuner
apt-get install streamripper

Spustíme aplikaci
streamtuner
z adresáře, do kterého se budou ukládat výsledné mp3 soubory. Sice je v nastavení možnost nastavit adresář pro ukládání, ale nějak to nefunguje.

Přesný čas. Synchronizace s internetovým NTP serverem

Nainstalovat pomocí YaST, nebo apt-get balíček
yast2-ntp-client

Konfiguraci spustíme Alt+F2 příkazem
ntp-client

LAME. MP3 enkodér. Převod wav do mp3

Nainstalujem pomocí YaST, nebo apt-get balíček
lame

konzolový příkaz
lame -h input.wav output.mp3
převede soubor input.wav do output.mp3

Systémove ikony jsou v adresářích

/usr/share/icons/
/opt/kde3/share/icons/

Převod wma do mp3

Nainstalovat pomocí YaST, nebo apt-get balíčky
MPlayer
a
lame
Převedeme soubor sample.wma na audiodump.wav
mplayer sample.wma -ao pcm
Převedeme soubor audiodump.wav na sample.mp3
lame -h audiodump.wav sample.mp3
Pokud budeme chtít převést více souborů najednou, napíšeme script viz..
http://www.linuxsoft.cz/script_detail.php?id_script=519

Šifrování a dešifrování souboru

Nainstalovat pomocí YaST, nebo apt-get balíček
openssl
Soubor zašifrujeme příkazem
openssl enc -des3 -salt -in soubor.txt -out soubor.des3
Budume dotázáni na heslo a ověření hesla
Soubor dešifrujeme příkazem
openssl enc -des3 -d -salt -in soubor.des3 -out soubor.txt
Budeme dotázáni na heslo.
Můžeme heslo zadat přímo do příkazové řádky.
openssl enc -des3 -d -salt -in soubor.des3 -out soubor.txt -k heslo
Podrobnější informace o opensssl najdete na :
http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=389
http://www.openssl.org/

Konverze kódování

Výpis všech formátů.
recode -l
Převod z windows-1250 na utf8
recode windows-1250..UTF8 <file.txt >file_utf8.txt

Konverze kódování

Výpis všech formátů.
recode -l
Převod z windows-1250 na utf8
recode windows-1250..UTF8 <file.txt >file_utf8.txt

Adresář jako instalační zdroj pro YaST

1) Nainstaluji balíček
createrepo
2) Vytvořím adresář
~/install/yast_sources
a nakopíruji vlastní rpm balíčky do tohoto adresáře
3) Příkazem
createrepo ~/install/yast_sources
vytvořím vlastní repository pro YaST
4) Pokud do adresáře vložím nové balíčky, musím znovu provést předchozí příkaz
5) Po vykonání příkazu je možné adresář přidat do programu YaST jako instalační zdroj.


home / linux / suse linux


Valid XHTML 1.0 Transitional