Suse Linux 10.0Jak zprovoznit modem GTRAN 6420


02.01.2006

Zavedeme modul cdc-acm
modprobe cdc-acm
Přidáme zařízení ttyACM0
mknod /dev/ttyACM0 c 166 0
Zkontrolujeme správné přiřazení
ls -la /dev/ttyACM0
A vypíšeme stav USB zařízení, připojených do systému
lsusb
Vytvoříme link pro ostatní aplikace
ln -s /dev/ttyACM0 /dev/modem

Vytvoření telefonického připojení

do souboru
/etc/ppp/peers/eurotel
napíšeme toto:
/dev/ttyACM0
921600
asyncmap 0
connect '/usr/sbin/chat -f /etc/ppp/chatscript'
crtscts
defaultroute
lock
modem
nodeflate noauth
usepeerdns
user "601******@etcz"
do souboru
/etc/ppp/chap-secrets
napíšeme:
# Secrets for authentication using CHAP
"601******@etcz" * "heslo*"
a do
/etc/ppp/pap-secrets
napíšeme:
# Secrets for authentication using PAP
"601******@etcz" * "heslo*"
Do souboru
/etc/ppp/chatscript
napíšeme:
ABORT BUSY
“ AT@F
OK ATDT#777
CONNECT ”

Připojení

Před spuštěním zavedeme modul cdc-acm
modprobe cdc-acm
Modem vytočíme příkazem
pppd call eurotel
Ukončit připojení můžeme příkazem
killall pppd

Připojení pomocí aplikace kinternet

V aplikaci
kinternet
Pravým myšítkem klepneme na ikonu kinternet který se objeví na panelu.
Nastavíme
Settings->Configure with YaST2...
Vybereme
modem
nastavíme
Modem Device: /dev/modem
Provider Name: eurotel
Phone number: #777
User Name: 601******@etcz
Password: heslo*
Dále nastavíme
Settings->Various Settings...->StartUp
Interface to select start-up: modem0
V záložce
Scripts
zaškrtneme
Always after Connect or Disconnect
a zadáme do
Script to execute after connect
skript
/etc/ppp/chatscript


home / linux / suse linux


Valid XHTML 1.0 Transitional