English

Suse Linux 10.1Apt - Advanced Package Tool


23.05.2006

Instalace balíčků pomocí YaST a nového Instalátoru v SUSE 10.1 se mi zdá poněkud zdlouhavé. Daleko rychlejší je použít k instalaci balíčků program Apt.
Bude potřeba stáhnout balíčky
apt-0.5.15cnc7-24.i586.rpm
apt-libs-0.5.15cnc7-24.i586.rpm
install-apt4suse.rpm
Balíčky nainstalujem pomocí YaST, nebo v mc najedeme na stáhnutý balíček a spustíme install.
Nejdříve nainstalujem balíček apt-libs, potom apt a nakonec install-apt4suse

Po úspěšné instalaci zaktualizujem seznam zrcadel.
install-apt4suse --update-srclist
Seznam zrcadel se uloží do souboru
/etc/apt/sources.list

Seznam příkazů

apt-get update Získá seznam všech dostupných balíčků
apt-get upgrade Aktualizace stávajících balíčků novějšími verzemi
apt-get -s upgrade Zobrazí informace o tom, co se bude aktualizovat
apt-get -s install "jméno balíčku" Zobrazí informace o tom, co se bude instalovat
apt-get install "jméno balíčku" Nainstaluje balíček
apt-get reinstall "jméno balíčku" Přeinstaluje balíček
apt-get remove "jméno balíčku" Odinstaluje balíček
apt-get clean Odstraní stáhlé balíčky

Problém s GPG ?

Změníme v souboru
/etc/apt/apt.conf.d/gpg-checker.conf
hodnotu
GPG::Check true;
na
GPG::Check false;

Více informací je na stránkách

http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/
http://www.debian.org/doc/manuals/apt-howto/index.cs.html#contents
http://susewiki.org/index.php?title=Install-apt4suse


home / linux / suse linux


Valid XHTML 1.0 Transitional