KDevelop

Přilinkování OpenGL, GLU, SDL a SDL_image knihovny do KDevelop projektu

28.11.2005

Project -> Project Options
na kartě
Configure Options
napíšeme do
Linker Flags (LDFLAGS)
-lGL -lGLU `sdl-config --libs` -lSDL_image

(okolo `sdl-config --libs` jsou zpětné apostrofy - na klávesnici pod ESC)


options.jpg

Pokud prostředí nenajde hlavičkové soubory SDL, budeme muset do políčka o jedno výše
C/C++ preprocessor flags (CPPFLAGS)
přidat ještě řetězec
`sdl-config –cflags`
(opět zpětné apostrofy).
To samé bysme měli udělat nejen pro debug, ale i pro optimalizovanou verzi
listbox Configuration
nahoře.

sdl-config
je konfigurační soubor, ve kterém jsou uloženy defaultní cesty k SDL hlavičkovým soubourům.
Mělo by stačit připojit hlavičkové soubory takto:
#include “SDL.h”
Pokud jsou hlavičkové soubory v adresáři
/usr/include/SDL
připojíme hlavičkové soubory
#include <SDL/SDL.h>

Pokud jsou SDL knihovny v adresáři
/usr/lib/SDL
přidáme do
Linker Flags (LDFLAGS)
řetězec
-lSDL -L/usr/lib/SDL

home


Valid XHTML 1.0 Transitional