KDevelop

Překlad a spuštění projektu v Ubuntu Linuxu

28.11.2005

Než zahájíme překlad je nutno spustit automake a autoconf. Nejprve spustíme automake volbou
Run automake & friends
z Build menu.
Potom spustíme autoconf volbou
Run Configure
z Build menu.

Pokud nám KDevelop bude psát, že nemůže nalézt příkaz
make
nainstalujeme v
Synaptic Update Manager build-essential

Nyní příkaz make funguje, pokud ještě padá na
aclocal:configure.in:8: warning: macro `AM_PROG_LIBTOOL' not found in library
Vyřešíme to volbou
Run Configure

Pokud se vše buildne, při spuštění však píše
bin/sh: konsole: command not found
Musime nainstalovat konzoli, přes:
Add/Remove programs->System Tools->Konzole

home


Valid XHTML 1.0 Transitional