KDevelop28.11.2005

Překlad a spuštění projektu v Ubuntu Linuxu

Přilinkování OpenGL, GLU, SDL a SDL_image knihovny do KDevelop projektu


home


Valid XHTML 1.0 Transitional