HTML

Jak vyhledávat na vlastním webu pomocí googlu

30.03.2006

Následující html kód vytvoří edit box s tlačítkem a radio buttony pro výběr, kde budeme chtít hledat. Příklad hledá buď na mojí stránce kengine.sourceforge.net nebo globálně na celém netu


<form method="get"  target="ramec2" action="http://www.google.com/search">
<input type="submit" name="submit" value="Google Search" />
<br />
<input type="text" name="q" size="17" maxlength="255" value="" />
<br />
 <input type="radio" name="q" value="site:kengine.sourceforge.net" checked="checked" />
this page
<br />
<input type="radio" name="q" value="" />
WWW 
<br />
</form>


Výsledek bude vypadat takto:this page
WWW


Sitemap

Aby google vyhledával vždy v aktuálních souborech musíme mu zadat, jaké soubory si má zařadit do databáze. Toho docílíme pomocí sitemap.
https://www.google.com/webmasters/sitemaps/siteoverview?hl=en
Abychom se do sitemap dostali, musíme se nejdříve zaregistrovat.

Přidání Sitemap

V sitemap klepneme na
Add
necháme označeno
General Web Sitemap
a klepnem na
Next
Nyní do
Enter your Sitemap URL below:
musíme zadat cestu k souboru
sitemap.xml
Tento soubor si musíme nejdříve vytvořit
Po vytvoření sitemap.xml a zadání cesty k tomuto souboru klepnem na
Add web sitemap

Vytvoření sitemap.xml

Soubor sitemap.xml si necháme automaticky vygenerovat pomocí
http://www.xml-sitemaps.com/
kam zadáme adresu našich stránek, jak často má google kontrolovat změny souborů, čas poslední změny a prioritu vyhledávání.
Klepnem na
Start
Vygenerovaný soubor sitemap.xml (můžeme si vybrat i jiné druhy souborů, xml je však defaultní) uplodnem na svoje stránky a cestu k tomuto souboru zadáme do Enter your Sitemap URL below: (Tam kde jsme zkončili s přidáním sitemap)

Site Overview

V Site Overview se nám zobrazí náš přidaný web.
Klepnutím na
verify
nám google vygeneruje html soubor, ve tvaru
google[nas klic].html
Prázdný soubor s tímto názvem uploadnem do rootovského adresáře našeho webu.
Aby verify prošlo ještě vytvoříme soubor
robots.txt
Který obsahuje například toto:

User-Agent: *
Allow: /
Disallow: /pictures

Soubor
robots.txt
také uploadnem do rootovského adresáře našeho webu.

Aktuální stav sitemapy

Klepnutím na číslo ve sloupci
Sitemaps
Se nám zobrazí aktuální stav sitemapy
Ve sloupci
Sitemap Status
by mělo být OK

Po každé úpravě souboru
sitemap.xml
zaktualizujem sitemapu klepnutím na
Resubmit Selected


home / html


Valid XHTML 1.0 Transitional