SceneEditor 4.1.0 Help
MisterGroup 2001
http://mister.opengl.czRendering
Menu Scene
Menu Creation
Menu Objects
Menu Camera
Menu Animation
Menu Options
Jak distribuovat své demo?


Menu OptionsAudio - Zapnutí, vypnutí audia

Graphic - Zapnutí multitexturingu (dvě textury v jendom trojúhelníku) a mimpapingu (textura při pohybu kamery nebliká)


Tyto hodnoty musíte nastavit před vytvářením scény, nebo před načtením animace, jinak se změny neprojeví.