SceneEditor 4.1.0 Help
MisterGroup 2001
http://mister.opengl.czRendering
Menu Scene
Menu Creation
Menu Objects
Menu Camera
Menu Animation
Menu Options
Jak distribuovat své demo?


Menu Animation

File -- Load - Načítá vytvořenou animaci (Demo).

File -- Save - Ukládá animaci (Demo) ve formátu (*.an)

Editing - Pole, které slouží k prohlížení vytvářené animace.

Saving - Pole, které slouží k ukládání vytvářené animace.

Mode - Když klepnete na 'View', můžete prohlížet animaci pomocí editů v poli 'View Time'. Do módu 'Normal' se animátor automaticky přepne při přehrávání animace.

View Time - Zde si můžete prohlížet krok po kroku vámi tvořenou animaci.

Stop auto animation - Vypne, nebo zapne automatickou animaci objektů.

Start time - Čas (stopa animace), od kterého se všechny aktivní objekty uloží do animace.

Stop time - Konečný čas (stopa animace). Od této stopy se nic neukládá.

Save object - Ukládá všechny aktivní objekty, od 'Start Time' do 'Stop Time'.

Start - Pause - Stop - Stop only TrackBar - Tlačítka pro přehrávání vytvořené animace.


Všechny objekty v menu 'Objects' lze vkládat do animace (dema). Jak? Jednoduše nastavíte objekty, tak jak si představujete. Vše, co vydíte v renderovacím oknu se uloží po zmáčknutí tlačítka 'Save object' a poběží v časovém rozmezí, zadaného v 'Start time, Stop time'. Pokud budete chtít vymazat určitou část dema, jednoduše vypnete všechny objekty a uložíte 'Save object'.

Pozor: tlačítkem 'Save Object' se ukládají parametry jen do paměti. Proto pokud nechcete přijít o své cenné dílko, nezapomeňte ho uložit 'File -- Save', jako soubor (*.an).