SceneEditor 4.1.0 Help
MisterGroup 2001
http://mister.opengl.czRendering
Menu Scene
Menu Creation
Menu Objects
Menu Camera
    Position and      rotation
    Speed
Menu Animation
Menu Options
Jak distribuovat své demo?


Position and rotationPosition - Rotation - Mouse aiming - Zobrazí aktuální pozici a rotaci kamery. Dále bod, na který míří kurzor myši.

Reset - Nastaví kameru na nultou pozici.

Position value - Rotation value - Hodnota, o kterou můžete pomocí následujících tlačítek (Position, Rotation) posouvat nebo rotovat kamerou.

Position - Rotation - Manuální zadání pozice a rotace kamery.