SceneEditor 4.1.0 Help
MisterGroup 2001
http://mister.opengl.czRendering
Menu Scene
Menu Creation
Menu Objects
Menu Camera
    Position and     rotation
    Speed
Menu Animation
Menu Options
Jak distribuovat své demo?


Menu CameraZde můžete tlačítky posouvat a rotovat kamerou, nastavit rychlost pohybu kamery.

Kamerou lze pohybovat pomocí klávesnice a myši. Pomocí šipek na klávesnici se můžete pohybovat dopředu, dozadu, dostran. PageUp, PageDown (em) se můžete pohybovat nahoru a dolu. Home a End (em) se jakoby koukáte nahoru, dolu.