SceneEditor 4.1.0 Help
MisterGroup 2001
http://mister.opengl.czRendering
Menu Scene
Menu Creation
Menu Objects
      SE Object
      Sphere
      Line
      Explosion
      Spiral Sun
      Black Hole
Menu Camera
Menu Animation
Menu Options
Jak distribuovat své demo?


Black HoleDraw - Vykreslí počáteční stav animace.

Animate - Spustí animaci.

Stop - Zastaví animaci.

Auto Animate - Pokud aktivujete 'Auto Animate' vizuálně se nic nestane. Když však objekt uložíte do dema (viz Menu Animation), animace v demu bude fungovat.

Object - Objekt zobrazíte, nebo ne. Při editaci dema se tak renderuje jen to, na co koukáte, ostatní objekty můžete vypnout.


'Black Hole' objekt lze vkládat do dema pomocí editoru, krerý najdete v menu 'Animation'