SceneEditor 4.1.0 Help
MisterGroup 2001
http://mister.opengl.czRendering
Menu Scene
Menu Creation
Menu Objects
      SE Object
      Sphere
      Line
      Explosion
      Spiral Sun
      Black Hole
Menu Camera
Menu Animation
Menu Options
Jak distribuovat své demo?


ExplosionDraw - Vykreslí počáteční stav exploze.

Explode - Spustí explozi.

Stop - Zastaví explozi.

Auto Explode - Pokud aktivujete 'Auto Explode', tak se vizuálně nic nestane. Když se však objekt uložíte do dema (viz Menu Animation), exploze v demu bude fungovat.

Object - Objekt zobrazíte, nebo ne. Při editaci dema se tak renderuje jen to, na co koukáte, ostatní objekty můžete vypnout.

Position & Rotation - Pozice a rotace počáteční fáze exploze, podle nastavených hodnot 'Value'.


'Explosion' objekt lze vkládat do dema pomocí editoru, krerý najdete v menu 'Animation'