SceneEditor 4.1.0 Help
MisterGroup 2001
http://mister.opengl.czRendering
Menu Scene
Menu Creation
Menu Objects
      SE Object
      Sphere
      Line
      Explosion
      Spiral Sun
      Black Hole
Menu Camera
Menu Animation
Menu Options
Jak distribuovat své demo?


LineObject--Add - Vloží novou čáru.

Object--Clear - Maže poslední čáru.

Object--Load - Načte soubor (*.lin).

Object--Save - Uloží všechny hodnoty do souboru (*.lin).

Active Object - 'Spin Editem' můžete přeskakovat z jednoho objektu na druhý a aktivní objekt editovat.

Type - Podle zadaného typu se při vkládání nové čáry zobrazí jedna čára 'Single', nebo kruh z čar 'Ring'.

Position & Rotation - Pozice a rotace čáry, podle nastavených hodnot 'Value'.

Size - Šířka a délka čáry.

Stipple - Přerušovaná čára. 'SpinEditem' 'Factor' můžete měnit vlastnosti této čáry

Color - Barva čáry v R,G,B.


'Line' objekty lze vkládat do dema pomocí editoru, krerý najdete v menu 'Animation'