SceneEditor 4.1.0 Help
MisterGroup 2001
http://mister.opengl.czRendering
Menu Scene
Menu Creation
Menu Objects
      SE Object
      Sphere
      Line
      Explosion
      Spiral Sun
      Black Hole
Menu Camera
Menu Animation
Menu Options
Jak distribuovat své demo?


SphereObject--Add - Vloží novou kouli.

Object--Clear - Maže poslední kouli.

Object--Load - Načte soubor (*.sph).

Object--Save - Uloží všechny hodnoty do souboru (*.sph).

Active Object - 'Spin Editem' můžete přeskakovat z jednoho objektu na druhý a aktivní objekt editovat.
'Active a Deactive' - Objekt zobrazíte, nebo ne. Při editaci dema se tak renderuje jen to, na co koukáte, ostatní objekty můžete vypnout.

Lighting - Zapíná, nebo vypíná světlo a stínování.

Number of face - Počet ploch, ze kterých je tvořena koule.

Size - Velikost koule.

Paint as - 'Point, Line, Triangle' - Koule se vykreslí v bodech, čárách, nebo otexturovaná.

Texture - Tlačítko 'Load' načítá texturu z obrázku typu (*.bmp), nebo (*.jpg). Textury jsou uloženy v adresáři 'textures'. Pokud budete chtít načíst texturu z obrázku, který není v adresáři 'textures', nebo který se nejmenuje stejně jako již vytvořené textury, obrázek se nenačte.
'Env mapping' - zapnutí nebo vypnutí lesklé (skleněné) textury.
'Tex1, Tex2' - nastavení editace první, nebo druhé textury. Druhá textura bude aktivní, pokud nastavíte v menu 'Options' mutlitexturing.
'Normal, Blend' - Obyčejná, nebo průhledná (čim více obsahuje barva černé, tím více je průhledná).

Shading - Stínování ostré 'Flat', nebo hladké 'Smooth'.

Position Value & Rotation Value - Nastavení hodnot pozice a rotace objektu.

Manual position & Manual rotation - Pozice a rotace objektu. Tlačítkama 'reset' se vrátí původní hodnoty.

Auto position & Auto rotation - Automatická pozice a rotace. 'Spin Editama' nastavíte rychlost animace, 'Startama' animaci spustíte.

Auto deformation - Zapíná, nebo vypíná automatickou deformaci koule.


'Sphere' objekty lze vkládat do dema pomocí editoru, krerý najdete v menu 'Animation'