SceneEditor 4.1.0 Help
MisterGroup 2001
http://mister.opengl.czRendering
Menu Scene
Menu Creation
Menu Objects
      SE Object
      Sphere
      Line
      Explosion
      Spiral Sun
      Black Hole
Menu Camera
Menu Animation
Menu Options
Jak distribuovat své demo?


SE ObjectFile--Load - Načítá objekt uložený jako (*.obj).

File--Clear - Maže poslední objekt.

File--Export to (*.map) - Exportuje objekt zpět do scény, uloží jako (*.map).

Active Object - 'Spin Editem' můžete přeskakovat z jednoho objektu na druhý a aktivní objekt editovat.
'Active a Deactive' - Objekt zobrazíte, nebo ne. Při editaci dema se tak renderuje jen to, na co koukáte, ostatní objekty můžete vypnout.

Lighting - Zapíná, nebo vypíná světlo a stínování.

Position Value & Rotation Value - Nastavení hodnot pozice a rotace objektu.

Manual position & Manual rotation - Pozice a rotace objektu. Tlačítkama 'reset' se vrátí původní hodnoty.

Auto position & Auto rotation - Automatická pozice a rotace. 'Spin Editama' nastavíte rychlost animace, 'Startama' animaci spustíte.


'Se Objekty' lze vkládat do dema pomocí editoru, krerý najdete v menu 'Animation'