SceneEditor 4.1.0 Help
MisterGroup 2001
http://mister.opengl.czRendering
Menu Scene
Menu Creation
Menu Objects
      SE Object
      Sphere
      Line
      Explosion
      Spiral Sun
      Black Hole
Menu Camera
Menu Animation
Menu Options
Jak distribuovat své demo?


Menu ObjectsSE Object - Objekty SceneEditoru, které jsou exportované 'Scene -- Export -- SE Object' a uložené jako (*.obj).

Sphere - Koule. Lze nastavit kouli z bodů, čar, s texturou. Možno kouli automaticky deformovat.

Line - Čáry.

Explosion - Již vytvořená animace exploze.

Spiral Sun - Animace 'Spirální slunce'.

Black Hole - Animace 'Černá díra'.


Všechny tyto objekty lze vkládat do dema pomocí editoru, krerý najdete v menu 'Animation'