SceneEditor 4.1.0 Help
MisterGroup 2001
http://mister.opengl.czRendering
Menu Scene
Menu Creation
         Triangle
         Texture
Menu Objects
Menu Camera
Menu Animation
Menu Options
Jak distribuovat své demo?


TextureActive Object - Ukazuje aktivní trojúhelník, který ve scéně zbělá. Pokud potřebujete obnovit původní texturu trojúhelníku, musíte klepnout na tlačítko 'No White'

Value of displacement - Nastavuje hodnotu posunutí koordinace textury

Texture - Tlačítko 'Load' načítá texturu z obrázku typu (*.bmp), nebo (*.jpg). Textury jsou uloženy v adresáři 'textures'. Pokud budete chtít načíst texturu z obrázku, který není v adresáři 'textures', nebo který se nejmenuje stejně jako již vytvořené textury, obrázek se nenačte.
'Env mapping' - zapnutí nebo vypnutí lesklé (skleněné) textury.
'Tex1, Tex2' - nastavení editace první, nebo druhé textury. Druhá textura bude aktivní, pokud nastavíte v menu 'Options' mutlitexturing.
'Normal, Blend, ABlend' - Obyčejná, průhledná (čim více obsahuje barva černé, tím více je průhledná), nebo alpha textura (průhledná je jen černá).

Auto moving - Pohyb textury.
'Start Select' - zapne pohyb jen virtuálně, textura se nepohybuje. Pokud však scénu uložíte jako objekt (Scene -- Export -- SE Object), tak tento objekt bude mít pohyblivé textury.
'Start All' - zapne pohyb textury i vizuálně.
'SpeedX, SpeedY' - rychlost pohyb textury v X, Y souřadnici.
'Reset' - vrátí koordinace textur do původní hodnoty.

Coordination texture 1 & 2 - Nastavení koordinace první a druhé textury trojúhelníka.
'Save' - uloží hodnoty koordinace.
'Load' - načte hodnoty koordinace.
'Rotate' - otočí texturu o 90°.
'Turn' - otočí texturu zrcadlově.