SceneEditor 4.1.0 Help
MisterGroup 2001
http://mister.opengl.czRendering
Menu Scene
Menu Creation
         Triangle
         Texture
Menu Objects
Menu Camera
Menu Animation
Menu Options
Jak distribuovat své demo?


Triangle

Add - Vloží nový trojúhelník

Clear - Vymaže poslední vložený trojúhelník

Active Object - Ukazuje aktivní trojúhelník, který ve scéně zbělá. Pokud potřebujete obnovit původní texturu trojúhelníku, musíte klepnout na tlačítko 'No White'

Position Value - Nastavuje hodnotu posunutí bodů trojúhelníka

Position - X, Y, Z pozice bodů trojúhelníka.

Shading - Stínování. Nejdříve musíte vypočítat normálové vektory aktivního 'Calc object', nebo všech 'Calc all objects' trojúhelníků ve scéně. Pokud budete potřebovat, aby byla osvětlena druhá strana trojúhelníka, klepnete na tlačítko 'Turn normals' pro aktivní trojúhelník, nebo 'Turn all normals' pro všechny trojúhelníky ve scéně.
Tlačítko 'Smooth' vyhladí stínování (plynulý přechod stínování jednoho trojúhelníka do druhého). Tlačítko 'Flat' vrátí zpět ostré stínování.
Aby bylo stínování vyditelné, musíte zapnout světlo 'Lighting'.

Detection Collision - Zapíná, nebo vypíná kolizi kamery s trojúhelníkem