g++Doxygen, automatické generování dokumentace projektu
Kompilace, make, statické a dynamické knihovny.
Konverze hex do int. Konverze hexadecimální adresy třídy na hodnotu string a integer.
Makefile soubory pro větší projekty
MySQL v C++
Import programovacího jazyka Lua do C++ projektu
Příklad použití std::map
Příklad přístupu k datům ze všech tříd c++ aplikace (Data centered system)
Safe pointer. Třída pro bezpečnou alokaci a dealokaci paměti.
Spouštění bash příkazů a programů pomocí c++
Volání nestatické funkce z funkce statické


home


Valid XHTML 1.0 Transitional