Specifikace třídy K_CDirectOgg

Info.
K_CDirectOgg();
~K_CDirectOgg();
int Free();
int Init();
int InitPerformance();
int InitAuto();
int LoadAuto(char *pFile);
int LoadAuto(char *pPath, char *pFile);
int LoadOgg(char *pFile);
int LoadOgg(char *pPath, char *pFile);
int LoadAlt(char *pFile);
int LoadAlt(char *pPath, char *pFile);
int Download();
int Play();
int PlayLoop(int num);
int Stop();
int SetVolume(int iVolume);
int SetVolumeMax();
int SetVolumeMin();

 

Info.

Aby příklad fungoval, musíte přilinkovat následující statické knihovny dxguid.lib, ogg_static.lib, vorbis_static.lib, vorbisfile_static.lib, ole32.lib, oleaut32.lib, comdlg32.lib. Pak musíte mít nainstalován DirectX SDK 8, nebo 9.

Základní funkce main, která přehraje soubor "unreal.ogg", který je v adresáři "music" vypadá následovně.

int main(int argc, char* argv[])
{
K_CDirectOgg *pOgg; // /Vytvoř Ogg objektekt

pOgg = new K_CDirectOgg; // Alokuj paměť pro Ogg objekt
pOgg->InitAuto(); // Automaticky inicializuj Direct Music COM objekt a Playback managera

// Load Ogg
pOgg->LoadOgg("music", "unreal.ogg"); // Načti soubor Ogg z adresáře music


// Load DirectX Supported Type
// Načti soubor, který je podporován DirectX
// pOgg->LoadAlt("music", "wav01.wav");

// Load Ogg Or DirectX Supported Type
// Načti Ogg, nebo soubor, který je podporován DirectX

// pOgg->LoadAuto("music", "unreal.ogg");

// Set Volume - Not Quite Sure If It Is Working
// Nastav střední hlasitost muziky (maximální hodnotota je 9)

pOgg->SetVolume(4);


//pOgg->Play(); // Přehraj muziku
pOgg->PlayLoop(10); // Přehraj muziku 10x

pOgg->Stop(); // Zastav muziku

// Uvolni alokovanou paměť Ogg objektu
if (pOgg) // Jestliže existuje Ogg
{
delete pOgg; // Vymaž objekt
pOgg = NULL; // Vynuluj objekt
}


return 0;
}

K_CDirectOgg::K_CDirectOgg()

Konstuktor, který nastaví všechna data na NULL.

 

K_CDirectOgg::~K_CDirectOgg()

Destruktor, který uvolní všechna načtená data.

 

int K_CDirectOgg::Free()

Uvolní audio data

 

int K_CDirectOgg::Init()

Inicializuje Direct Music COM objekt.

 

int K_CDirectOgg::InitPerformance()

Inicializuje Direct Music Playback managera

 

int K_CDirectOgg::InitAuto()

Automaticky inicializuje Direct Music COM objekt a Playback managera

 

int K_CDirectOgg::LoadAuto(char *pFile)

Načte Ogg, nebo jiné soubory podporované DirectX, bez zadání cesty k souboru

 

int K_CDirectOgg::LoadAuto(char *path, char *file)

Načte Ogg, nebo jiné soubory podporované DirectX, se zadáním cesty k souboru

 

int K_CDirectOgg::LoadOgg(char *file)

Načte Ogg soubor, bez zadání cesty k souboru

 

int K_CDirectOgg::LoadOgg(char *pPath, char *pFile)

Načte Ogg soubor, se zadáním cesty k souboru

 

int K_CDirectOgg::LoadAlt(char *file)

Načte ostatní soubory podporované DirecX, bez zadání cesty k souboru

 

int K_CDirectOgg::LoadAlt(char *path, char *file)

Načte ostatní soubory podporované DirecX, se zadáním cesty k souboru

 

int K_CDirectOgg::Download()

Stáhne Direct Music playback segment

 

int K_CDirectOgg::Play()

Přehraje audio soubor

 

int K_CDirectOgg::PlayLoop(int num)

Přehraje muziku tolikrát, kolik nastavíme hodnotu num

 

int K_CDirectOgg::Stop()

Zastaví audio soubor

 

int K_CDirectOgg::SetVolume(int volume)

Nastaví hlasitost muziky. Hodnota volume lze nastavit od 0 do 9. Hodnota 0 je minimum, 9 maximum.

 

int K_CDirectOgg::SetVolumeMax()

Nastaví maximální hlasitost muziky.

 

int K_CDirectOgg::SetVolumeMin()

Nastaví minimální hlasitost muziky.


Jan Kočí Software http://koci.opengl.cz