DirectX Tutorialy
Visual C++ 6.0 01. Přehrávání muziky formátu OGG.

Přehrávání muziky formátu OGG

 

Možnost přehrávání v loopu.
Přehrává i jiné formáty, které podporuje DirectX (např. wav).
Lze nastavit hlasitost.


IDirectMusicLoader8* m_pLoader;
IDirectMusicPerformance8* m_pPerformance;
IDirectMusicSegment8* m_pSegment;
IDirectMusicAudioPath* m_pAudioPath;

CoInitialize()
CoCreateInstance()
m_pLoader->SetSearchDirectory()
m_pLoader->LoadObjectFromFile()
m_pLoader->GetObject()
m_pPerformance->InitAudio()
m_pPerformance->GetDefaultAudioPath()
m_pPerformance->PlaySegmentEx()
m_pPerformance->Stop()
m_pPerformance->CloseDown()

m_pSegment->Download()
m_pSegment->SetRepeats()
m_pAudioPath->SetVolume()
RELEASE_COM(m_pLoader);
RELEASE_COM(m_pPerformance);
RELEASE_COM(m_pSegment);
CoUninitialize()

ov_open()
ov_read()
ov_clear()

 Home