CVS v linuxu

Aplikace gCvs

30.01.2006

Nainstalujeme
gCvs
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=10072
gCvs spustíme příkazem
gcvs
Pokud bude chybět tato knihovna
libtcl8.4.so: cannot open shared obj
nainstujeme
tcl - The Tcl scripting language

gCvs vypadá takto:

gcvs picture
Pracovní adresář nastavíme tlačítkem
set
který se nachází vlevo nahoře nad stromem adresářů.
Nejdříve budeme muset cvs nastavit
Admin->Preferences
V záložce
General
nastavíme toto (v mém případě)
CVSROOT:
kwan-cz@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/kengine
Authentication:
Secure shell("ssh")
V záložce
Global
odškrtneme
Checkout read-only (CVSREAD)

Nyní bychom měli mít přístup na server sourceforge.net. Zkusíme
Create->Checkout module
Nastavíme cestu, kam se má projekt uložit.
Zadáme module name, v mém případě:
K3dEngine_1_0
Zobrazí se nová konzole která po nás bude chtít heslo.
Po zadání hesla by se měl projekt stáhnout do zadaného adresáře


Vytvoření vlastního CVS skladu

Pomocí aplikace gcvs se mi nepodařilo improtovat vlastní projekt, proto zkusíme projekt importovat pomocí konzole
Nastavíme CVSROOT
export CVSROOT=/home/koci/work/CVSROOT
Zinicializujem cvs
cvs init
tím se vytvoří nový adresář
/home/koci/work/CVSROOT/CVSROOT
Vlezem do adresáře s projektem
/home/koci/work/MyProj
Importneme projekt do cvs
cvs import -m Imported MyProj work foo
Vytvořil se nový cvs sklad na
/home/koci/work/CVSROOT/MyProj
nový branch work, a nový tag foo
Nyní abychom zamezili kolizi souborů při checkoutu, smažeme všechny soubory projektu, vlezeme do adresáře
/home/koci/work/
a provedeme cvs checkout
cvs co MyProj
zdrojáky projektu se nám znovu vytvoří v adresáři
/home/koci/work/MyProj

Update, Commit a další příkazy nyní můžeme použít za pomoci aplikace
gcvs
nebo můžeme zůstat v konzoli a zadávat příkazy ručně.

Konzolevé příkazy

Následující konzolové příkazy se zadávají v adresáři projektu
/home/koci/work/MyProj

Commit

cvs commit -m "Nejaka poznamka"

Update

cvs update -r work
Vlezeme do větve (branch) work
cvs update
Updatuje v této větvi, bude updatovat z verze
1.1.1.1
na verzi
1.1.1.2

Nová verze

Pokud budeme chtít vytvořit novou verzi
1.1.2.1
tak aktivujeme branch
1.1
příkazem
cvs update -r 1.1
Vytvoříme nový branch se jménem např. work001
cvs tag -b work001
a aktivujeme novou branch
cvs update -r work001
nakonec převedeme verzi work (1.1.1....) na work001 (1.1.2.1)
cvs update -j work001 -j workhome


Valid XHTML 1.0 Transitional