K3dTimer Member List

This is the complete list of members for K3dTimer, including all inherited members.

CalculateFPS()K3dTimer
GetFPS()K3dTimer [inline]
GetNumFrames()K3dTimer [inline]
K3dTimer(K3dGameData *_pGameData)K3dTimer
m_fFpsK3dTimer [private]
m_pGameDataK3dTimer [private]
m_uiLastTimeK3dTimer [private]
m_uiNumFramesK3dTimer [private]
m_uiWaitingTimeK3dTimer [private]
SynchronizeSpeed(float &_fSpeed)K3dTimer [inline]
Wait(const int _iMsec)K3dTimer
~K3dTimer()K3dTimer


Generated on Thu Aug 16 23:53:34 2007 for K3dEngine by  doxygen 1.5.0