K3dEnums.h File Reference

Go to the source code of this file.

Enumerations

enum  EK3dObjType {
  K3D_NO_OBJ = -1, K3D_IMAGE_OBJ, K3D_VERTEX_OBJ, K3D_SPHERE_OBJ,
  K3D_CAMERA_OBJ, K3D_LINE_OBJ, K3D_RAY_OBJ, K3D_PLANE_OBJ,
  K3D_NUM_OBJ_IDS
}
enum  EK3dGuiObjType {
  K3D_GUI_NO_OBJ = -1, K3D_GUI_IMAGE_OBJ, K3D_GUI_WIN_OBJ, K3D_GUI_ICON_OBJ,
  K3D_GUI_FONT_OBJ, K3D_GUI_LABEL_OBJ, K3D_GUI_BUTTON_OBJ, K3D_GUI_TEXT_FIELD_OBJ,
  K3D_GUI_TEXT_BOX_OBJ, K3D_GUI_LIST_MODEL_OBJ, K3D_GUI_LIST_BOX_OBJ, K3D_GUI_DROP_DOWN_OBJ,
  K3D_GUI_SCROLL_AREA_OBJ, K3D_GUI_CHECK_BOX_OBJ, K3D_GUI_RADIO_BUTTON_OBJ, K3D_GUI_SLIDER_OBJ,
  K3D_GUI_CONTAINER_OBJ, K3D_NUM_GUI_OBJ_IDS
}


Detailed Description

K3dEngine enumerators

K3dEngine - OpenGL Game Engine http://sourceforge.net/projects/kengine/

07.01.30 - First version 07.02.26 - Add GUI objet type

Definition in file K3dEnums.h.


Enumeration Type Documentation

enum EK3dGuiObjType

Enumerator:
K3D_GUI_NO_OBJ 
K3D_GUI_IMAGE_OBJ 
K3D_GUI_WIN_OBJ 
K3D_GUI_ICON_OBJ 
K3D_GUI_FONT_OBJ 
K3D_GUI_LABEL_OBJ 
K3D_GUI_BUTTON_OBJ 
K3D_GUI_TEXT_FIELD_OBJ 
K3D_GUI_TEXT_BOX_OBJ 
K3D_GUI_LIST_MODEL_OBJ 
K3D_GUI_LIST_BOX_OBJ 
K3D_GUI_DROP_DOWN_OBJ 
K3D_GUI_SCROLL_AREA_OBJ 
K3D_GUI_CHECK_BOX_OBJ 
K3D_GUI_RADIO_BUTTON_OBJ 
K3D_GUI_SLIDER_OBJ 
K3D_GUI_CONTAINER_OBJ 
K3D_NUM_GUI_OBJ_IDS 

Definition at line 50 of file K3dEnums.h.

enum EK3dObjType

Enumerator:
K3D_NO_OBJ 
K3D_IMAGE_OBJ 
K3D_VERTEX_OBJ 
K3D_SPHERE_OBJ 
K3D_CAMERA_OBJ 
K3D_LINE_OBJ 
K3D_RAY_OBJ 
K3D_PLANE_OBJ 
K3D_NUM_OBJ_IDS 

Definition at line 37 of file K3dEnums.h.


Generated on Thu Aug 16 23:53:30 2007 for K3dEngine by  doxygen 1.5.0